Ferzan Sarpkaya

Köşe Yazarı

29.10.2016 - 00:36
2390
10
Yazı Boyutu:    
Türkiye Devletinin Hükümet Şekli Cumhuriyettir.
           Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur
           Türkiye Devleti, Hükümetin inkisam ettiği idare şubelerini İcra 
    Vekilleri (Bakanlar Kurulu) vasıtasıyla idare der.
           Bu önerge Parti toplantısında tartışıldı.
           Büyük Türk Millet Meclisinin aynı akşam (29 Ekim 1923) saat
    18:45'de yaptığı toplantıdan sonra 20.30'da "Yaşasın Cumhuriyet" 
    sesleri arasında Cumhuriyet ilan olundu, ardından yeni Türk Devleti
    nin adı kondu:  TÜRKİYE CUMHURİYETİ

       Hemen ardından da Türk Ulusu'nun kurtarıcısı  Gazi Mustafa Kemal Atatürk oy birliği ile Cumhurbaşkanı seçildi.
       Kürsüye gelen Cumhurbaşkanı  Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendisini Cumhurbaşkanı seçen Meclis'e teşekkür ettikten sonra 
      "Son yıllarda Ulusumuzun fiili olarak gösterdiği kabiliyet ve istidat,  kendi hakkında kötü düşüncede bulunanların ne kadar tetkikten uzak görünüşe önem veren insanlar olduğunu pek güzel ispat etti.
       Ulusumuz kendisinde bulunan nitelikleri ve değeri, Hükümetin yeni adıyla uygarlık dünyasına çok daha kolay gösterebilecektir. 
      Türkiye Cumhuriyeti, dünyada işgal ettiği yere layık olduğunu  eserleriyle ispat edecektir...
      Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve muzaffer olacaktır."
      sözleriyle konuşmasını tamamladı. 

 
        Cumhuriyet yönetiminin getirdiği ulus egemenliği, ulusumuzun devlet yönetiminde söz sahibi olmasını sağladı.
       Cumhuriyet yönetimiyle ulusumuz birçok hak ve özgürlüğe de kavuştu.

       Bu hak ve özgürlüklerin başlıcaları şunlardır:
      Kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği, yerleşme ve seyahat özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, mülkiyet hakkı, basın ve yayın
   hakkı.
       Cumhuriyetçilik ilkesiyle yurttaşların hak ve özgürlükleri güvenceye alınmıştır. Bugün her Türk yurttaşı istediği yere yerleşme,
  istediği gibi seyahat etme ve istediği dine inanma özgürlüğüne sahiptir. Atatürk, en büyük eserim dediği cumhuriyeti, Türk gençliğine emanet etmiştir. Onlardan, Türkiye Cumhuriyet’inin sonsuza kadar yaşatılmasını istemiştir. Türk gençlerinin Atatürk tarafından belirlenen görevleri Atatürk’ün Gençliğe Hitabe sinde yer almaktadır. Cumhuriyetçilik ilkesini benimsemek, cumhuriyet yönetimine bağlılığı sağlar. 
    Cumhuriyetçilik ilkesini benimseyen her Türk gencinin görevi ise cumhuriyeti korumak, yüceltmek ve yaşatmaktır.
     Şimdi bu maddelere ve bugünkü Cumhuriyet Türkiye'sine baktığımız da ne görüyoruz: Bir Cumhurbaşkanı.. 
     Bu kocaman soru TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAĞIMSIZ VE LAİK KALMAK ZORUNDADIR
     TÜRKİYE CUMHURBAŞKANIN  DA.. AYNI DOĞRULTUDA OLMASI ZARURİDİR. 
     93. YILI DA CUMHURBAŞKANIMIZ  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İLE KUTLUYORUZ...Üye OlÜye Girişi