Çiçek Akyol

Avrupa El Ele Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

26.02.2017 - 14:43
1685
10
Yazı Boyutu:    

Şimdiki zamanı sürdürenler...

Sevgi, bilgi ve çalışma hayatın gerçekleri olup yaşamı yönetirler.

"Kadınların kendilerini eve bağlayan zincirleri kırabilmeleri için, bu zincirlerin nasıl örüldüğünü anlamak zorundayız." der Ann Oakley.

Ev işleri, kadın işi gibi algılanır. Bu işler, kendisi tarafından değil de, başka kadınlara veya annelere yaptırıldığında önemsizleştirilir.

Oysa bu işler özel alanda gerçekleştirilip ekonomik anlamda kar getirmediğinden etkili bir sonuca ulaşamaz.  Normal bir çalışanın işyerinde kendisine ait bir özel alanı varken ev işlerinde çalışan kadınların özel alanı yoktur. Çünkü  ailenin özel yaşam alanında kişi ikilemde kalır.

Kadınlık, içinde bulunduğumuz kültürde, yaş, eğitim, sınıf gibi unsurlardan ayrı olarak, -ev- üzerinden değerlendirilir. Bu, kadının bulunduğu sınıfa, konuma, kuşağa ve eğitim düzeyine göre değişiklik gösterir.

Kadınların, ataerkil yapıyı zayıflatmaması için erkeklerden daha ahlaklı ve namuslu gösterilip, özel yuvalarında ayrı tutulmaları gerektiği benimsetilmiştir. Amerika'da ev işlerinin tarihine bakıldığında Susan Strasser de yirminci yüzyıl başlarında şiir, roman, kadın dergileri, görgü kitaplarında v.s. evin sevimliliği ve namusun merkezi olarak kutsanması vurgulanmıştır.

Kadınların her şeyden önce ev hanımı olarak benimsetilmesi ve bu fikrin güç kazanması sağlanmaya çalışılmıştır.

"Kadınlar, ev odaklı yaşadıkları için ikinci cins haline gelmişler ve bulundukları yerde döne dolaşa yıpranmakta; hiçbir şey yapmamakta, yalnızca şimdiki zamanı sürdürmektedir." Der S. Beauvoir.

Kadın sadece toplumun mağduru değil, değişik şekillerde direniş odağı yaratan aktif öznedir. 
Ve kadın artık varlığının farkına varmalıdır.

dunya-kadinlar-gunu.jpg


Üye OlÜye Girişi