27.08.2016 - 11:14
1277
Yazı Boyutu:    

KUR'AN’a Göre Gerçekte, “Kutsal” ve Kandiller!

 

Kur'an'a göre; tek kutsal ALLAH ve O’nun Sözleri’nden oluşması nedeniyle Kur’an olması gerekirken; özel gecelere(!) kadar indirgenmiş "kutsallık" kavramı, günümüzde gerçek anlamından, öneminden çok başka boyutlara taşınmıştır. Kur'an'da önemle anılan tek gece vardır, o da sadece Kadr gecesidir ve üstelik bu gece de, önemini Kur'an'dan almaktadır. Yani geceye önem veren Kur'an'dır. Yani kutsal olan gece değil, KUR'AN'dır. KUR'AN'ın şerefiyle nurlandığı için gece önem kazanmıştır. Bu gecenin kutsallaştırılması ve amacından saptırılması yetmemiş ki, bir sürü kutsal geceler(!) ilave edilmiş bulunmaktadır. Bizler asıl önemli olan KUR'AN'ı, Söylemek istediklerini anlamayı bırakıp, kutsal gecelerle(!), isteklerimizle uğraşıyoruz. Ne acı!  

Sistemin kurucusu Yüce Yaratıcı, yaşamın zorluklarla dolu olacağını ve insanın isterse, çabalarsa bu zorlukları aşabileceğini öngörmüştür. Bu yüzden, insanın görevi, zor olanı başarmaktır ve bu da emek vermeyle, çalışmayla olur. Yani bedavacılık, kolaycılık, zorluklardan kaçma insan olabilene yakışmaz. Bir geceyi ibadetle(?!) geçirmekle tüm günahlardan sıyrılmak(!); kutsal geceler(?!)-kandiller kolaylığını, bedavacılığını doğurmuştur. Yaşamın zorlayıcılığına ve ahlâklı-dürüst olmak için; Yüce Yaratıcı'nın kurduğu sistem içinde,  gereken çabayı göstermede çok mücadele etme ilkesine bu bedavacılık yakışmamaktadır. TEK doğru kaynak Allah’ın sözleri olan Kur'an'ın hiçbir ayetinde; "Bu gece kutsaldır, bütün geceyi ibadetle geçirin ve Ben de bütün günahlarınızı bağışlayayım" kolaycılığı YOKTUR! Kur'an'da olmayınca; uydurma hikaye ve rivayetlerle, Peygamberimize izafe edilen hadislerle(?) bu iş hükme bağlanmıştır!

(Nûr,54)“Elçinin görevi, sadece Allah’ın buyruklarını bildirmekten ibarettir. Elçinin tek görevi, mesajı açıkça bildirmekten ibarettir.

Kur’an, onlara yetmiyor mu?”(Ankebut,51)

Bizler, böyle kolaycılık, bedavacılık haline getirilmiş geceleri, Peygamber hikayeleri ile ağlaya-sızlaya, mutlu-memnun, duygu yoğunlukları içinde, mevlütlerle, ilahilerle, Allah-Kur’an başlıklarıyla mesajla kutlarken; hayatın gerçeğinin Kitabının, acılara-sıkıntılara-zorluklara nasıl dayanacağımızı, nasıl ahlâklı, güçlü, iyi İNSAN olabileceğimizi gösteren KUR'AN'ın vermek istediği mesajları görmemezlikten gelmiş oluyoruz. Oyalanıyoruz, zorluklarla mücadele etme şevkimiz kırılıyor, tembel, uyuşuk, sorgulamayan insanlar haline gelip, başkalarının uydusu oluyor, özgürlüğümüzü kaybediyoruz.      

Kutsal geceler hakkında uydurmaların sınırsızlığına en kötü örnek miraç kandilidir.

Yaratıcı YÜCE GÜÇ ile yaratılmış kulları yarıştırma, Yüceler Yücesi Yaratıcı'ya ortak etme o kadar korkutucu boyutlara ulaşmıştır ki, miraç kandili(?!) diye insanlara  anlatılan hikaye; Yüceler Yücesi Allah tarafından yaratılmış ve görevlendirilmiş Peygamberimizi,  yaratılmış bir kul olması unutulup; göklere uçuracak, namaz rekatları(?!) konusunda Allah ile pazarlık(?!)  yaptıracak, sözde, Peygamberimizi yüceltirken(?!), esas Yaratıcı Kaynağımız Allah’ı nasıl konumlandırdıklarını unutturacak kadar akla, Kur'an'ın içeriğine, sadece Allah tarafından belirlenmiş ve sadece Kur’an’da yer alan "din" ilkelerine, TEK Yüce ve Kutsal olan Allah’ın, Allah’lık vasıflarına aykırı bir olay olarak insanlara sunulmaktadır!!!???

Şu koca kâinata / evrene bir bakın! Nasıl bir Yaratıcımız var? Henüz tamamı çözülememiş kocaman kâinatın / evrenin sahibi Yaratıcı Güç, yarattığı kulları kendine ortak edinir mi? Tüm Peygamberler insandırlar. Tek farkları Allah'ın elçilikle görevlendirdiği kullarıdırlar. Allah, Kitabı Kur'an'da ısrarla bunu vurgular ve üstelik Peygamberler arası ayırım yapılmaması konusunda, (Âli İmran,84 - Nisa,152 - Bakara,136,285) ayetlerinde uyarısını yapar, öğüt olarak bizlere sunar.

(Mü’min,65)“Dini sadece Allah’a ait kılarak, eş koşmadan Allah’a dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah’a olsun."


Üye OlÜye Girişi