Ferzan Sarpkaya

Köşe Yazarı

14.12.2017 - 01:44
1629
1
Yazı Boyutu:    
Ekonomik milliyetçilik, emek, mal ve sermaye gibi meselelerde düzenleme yapan, bu üç önemli faktörün iç kontrolünü sağlamayı hedefleyerek bir ülkenin ulusal ekonomisini olabildiğince en iyi düzeye çıkarmayı amaçlayan milliyetçilik görüşüdür. Temelini ekonomik bağımsızlık oluşturur. Bir ülkede üretilen yerli malı ürünlerin tüketicilere teşvik edilmesi, yabancı şirketlere karşı yerel şirketlerin finanse edilmesi, iç pazarı dışarıdaki yabancı ülke ekonomilerine karşı korumaya yönelik ekonomi politikaları ve benzeri uygulamalar, ekonomik milliyetçiliğe örnektir.
   
  Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. - Başbakan İsmet Paşa, "Başlıca hedefimiz millî paramızı kıymetlendirerek altına bağlamaktır" dedi.

1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

    Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.
     
   
                12-18 Aralık
              ''Yerli Malı Haftası''dır.
   
                İlkokul da bu hafta heyecanla beklenir,ülkemizde üretilen her ürünü, üretilen bölge ve şehir, ilçe adlarını yazıp,
                kartonlara yapıştırırak, ödev notu alırdık.
                Ayrıca yenilebilir yemişleri, meyveleri sınıfa getirerek, birlikte tüketirdik. 
   
                Bilindiği üzere, Başbakanın imzası ile
                6 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazete'de
                2011/13 Sayılı '' Yerli Ürün Kullanılması'' genelgesi yayınlandı.
                Zaten var olupta uygulanmayan genelge yeniden gündeme gelince 
                Pek bir mutlu olundu.
                Başbakana teşekkürler, övgüler yağdı.
              
                Genelgenin içeriği,
                Tasarruf ve rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi
                 ülkemiz ihtiyaçlarının yerli üründen karşılanması,
                yerli ürün kullanılmasına özen gösterilmesi,
                kamu kurum ve kuruluşlarca, yapılacak alımlarda,
                Türkiye'de üretilen ürünlerin engelleyen,düzenlemelerin yapılmaması,
                kamu ihale mevzuatına aykırı olarak, isteklilerin ithal ürün ya da belirli bir ülkenin malını teklif etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmaması,
                Kısaca böyle.
       
                    
                Genelgenin içeriğinde yerli üreticiyi teşvik ile ilgili bir satır yoktu. Yerli üretimi teşvik, etmeyip ithal ürünlere kapıları açmak,
                bu genelgenin neresine sığıyor.
                
              Yerli üretimi teşvik, etmeyip ithal ürünlere kapıları açmak, bu genelgenin neresine sığıyor. Genelge yayınlanmadan kısa bir süre önce, Başbakan ve Bakanlar Kurulunun imzası ile Toprak Mahsulleri Ofis'ine 500 bin ton mısırın, sıfır gümrükle ithalat izni verilmesi, yerli ürünü teşvik amaçlı mıdır.

              Yerli mısırımız dururken, üstelik mısırlar da, GDO şüphesi varken. Marketlerde kendi üretebildiğimiz ve üretebileceğimiz sayısız ürün ithal.

              Canlı hayvan ve et ithalatı halen devam ediyor. Müsiad bu konuda sessiz. Kurban bayramı öncesi, yerli üreticilerin katılamadığı ihale ile Et Balık Kurumu 16 bin baş kurbanlık ithalatı için, ihale yapmış, Ürdünlü Hicazi firması da ihaleyi kazanmıştı. Üstelik aynı fiyatı verecek yerli üretici varken. 
              Bu genelgeyle çok mutlu olan ve teşekkür edenler neye teşekkür etmişlerdir anlaşılamadı.

 Ayrıca yerli araba üretme konusu da manidar. Dış ülkelerin artık teknolojilerini ithal ederek, üreteceksek hiç üretmeyelim. Çünkü bu ülkeler daha ileri teknoloji ile  üretime geçerken eski teknolojilerini, geri kalmış ülkelere pazarlıyorlar.

              Türkiye de bunlardan biri olmasın.  

     Türkiye ye İthal edilen 
               . Nohut - Meksika, Hindistan, ABD, Arjantin Elma - Şili  Sarımsak - Çin Havuç - Avusturalya Çay - Sri Lanka Kavun ve Karpuz - İran Kuru Fasulye - ABD, Kırgızistan, Kanada, Peru, Etiyopya, Mısır, Bangladeş ve Çin Kereviz - İspanya Et - Çek Cumhuriyeti, Fransa, Brezilya Ceviz - ABD, Kaliforniya Bezelye - Rusya Federasyonu, ABD, Kanada, Macaristan ve Almanya Kuru soğan - İran
Tarımda uygulanan yanlış politikalar çiftçiyi üretime küstürürken, Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdi. Son 3 yılda Türkiye, sadece buğday, mısır, yağlı tohum, pamuk ve soyaya 58 milyar 500 milyon dolar para ödedi.Uy­gu­la­nan yan­lış ta­rım po­li­ti­ka­la­rı yü­zün­den Tür­ki­ye, ta­rım­da dı­şa ba­ğım­lı ha­le gel­di. Buğ­day, mı­sır, pa­muk ve so­ya gi­bi ürün­le­rin üre­tim üs­sü ol­ma­sı­na rağ­men, üre­ti­ci des­tek­len­me­yin­ce, 3 yıl­da bu ürün­le­re ser­vet öde­dik.Tür­ki­ye­’nin bak­la­gil­le­rin gen mer­ke­zi ol­du­,  dün­ya­nın bak­la­gil­ler­de­ki li­der ül­ke­si olan 
Tür­ki­ye­ son 3 yıl­da Hin­dis­ta­n’­dan son­ra en bü­yük ikin­ci it­ha­lat­çı ül­ke­si ko­nu­mu­na düş­tü­.
 İs­te­nil­se bu ürün­le­rin hep­si Tür­ki­ye­’de bol­ca ye­ti­şir, ama çift­çi des­tek­len­me­di­ği için ta­rım­da üre­tim dur­du.
İTHAL TOHUM DERİN YARAMIZ SAĞLIĞIMIZIN TEHDİDİ

              Genelge ve 

              Bakanlar Kurulu ile birlikte 

             '' YERLİ MALI YURDUN MALI HERKES ONU KULLANMALI ''  

 


yabanci dizi izle, canli bahis, canli casino, bahis siteleri, guvenilir bahis siteleri, tipobet365, tipobet, 

Üye OlÜye Girişi