İki hamile tek yatakta

SMD, İzmir Valisi'ne sağlık raporu sundu


 
Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) İzmir Şubesi’nin İzmir Valisi Mustafa Toprak’a sunduğu İzmir Sağlık Raporu, kentte yaşanan önemli sağlık sorunlarına dikkat çekiyor.
 
 
SMD İzmir Başkanı Erkan Doğan, “Dernek olarak yaptığımız çalışmada İzmir’in sağlığının fotoğrafını çektik. Bazı kamu hastanelerinde fiziki yetersizlikler ve yönetim sorunları nedeniyle hastalarımız mağdur oluyor” dedi. Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hamile kadınların kuyrukta beklediğine dikkat çeken Doğan, bir onkoloji uzmanının görev yaptığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İzmir ve ilçelerinden gelen onkoloji hastalarının mağdur olduğunu söyledi.
 
 
Vali Toprak: “Rapordaki eksiklikler, fiziki yetersizlikten kaynaklanıyor”
 
Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) İzmir Şubesi Başkanı Erkan Doğan, dernek üyeleri Ayça Özgül, Mert Neşet Muslu, Gizem Taban ve Eral Aytemiz geçtiğimiz hafta İzmir Valisi Mustafa Toprak’ı ziyaret edip kentin sağlık sorunlarının yer aldığı İzmir Sağlık Raporu’nu sunmuştu. Vali Toprak, yaşanan SMD’nin raporunda dikkat çektiği sorunların farkında olduklarını bu sorunların yüzde 90’ının fiziki eksikliklerden kaynaklandığını söylemişti. Toprak, ziyarette ilk defa İzmir’e ikinci şehir hastanesini İzmir-Aydın Otoyolu üzerindeki 350 dönümlük araziye kuracaklarını açıklamıştı.
 
“Vicdani sorumluluğumuz”
 
İlk defa Vali Toprak’a sundukları raporu İzmir kamuoyu ile paylaştıklarını anlatan Doğan, “Amacımız sağlık muhabirleri olarak, kentimizdeki sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlamak. Bu mesleğimizin vicdani sorumluluğudur. İzmir ve Ankara’daki sağlık yöneticilerimizle birlikte hastalarımıza ve vatandaşlarımıza daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi için çaba gösteriyoruz” dedi. Doğan, Vali Toprak’a sundukları rapor hakkında da bilgi verdi.  
 
İzmir Sağlık Raporu 1
 
İzmir 25'i özel, 32'si kamu ve üniversite olmak üzere 57 hastane bulunmaktadır. Sağlığa ulaşımın kolay olduğu kentte, kamu sağlık yatırımları istenilen düzeyde değildir. Aile Hekimliği Sistemi, şu an kentte en iyi işleyen sistem olarak görülmektedir. Sağlığın Kamu Hastaneler Birliği, Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürlüğü olarak üç ana gruba ayrılmasının sancıları ve sorunları da sürmektedir. Sağlık çalışanlarının hak kayıplarının çok fazla olması, İzmir'deki bir çok devlet hastanesinde hekim dışı sağlık çalışanlarına Döner Sermaye Ek Ödeme'nin düşük verilmesi ya da ödenmemesi, fedakarca çalışan sağlık personelinin motivasyonunu düşürmekte, bu olumsuzluk da sağlık hizmetine yansımaktadır.
 
 Genel Sekreterlikler arasındaki rekabet, sağlıkta ikililik yaratmaktadır
 
 İzmir'de sağlık Sağlık Müdürlüğü, Kuzey ve Güney Kamu Hastaneler Birliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak şekillenmiştir. Yaptığımız incelemede bu yapı içerisinde yer alan Kuzey ve Güney Kamu Hastaneler Birlikleri'nin henüz yapılanmasını tamamlayamadıkları görülmektedir. Öte yandan her iki genel sekreterliğin sağlığın kalitesini yükseltme adına yürüttükleri projeler, ortaklaştırılmaması nedeniyle İzmir'in sağlığında bir ikilik yaşanmaktadır.(Örnek Kuzey Kamu Hastaneler Birliği tarafından hazırlanan, acil hastalara hızlı müdahale edebilmeyi amaçlayan Travma Projesi. Proje sadece Kuzey'deki hastanelerde uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır)
 
 EGE DOĞUMEVİ KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
 1970'li yıllarda yapılan binasında hizmet veren Tepecik'teki Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kentin yükünü çekmektedir. Hastanenin ihtiyaca yanıt verememesi nedeniyle hastanede aşırı bir yoğunluk yaşanmaktadır. Hamile kadınlar ve diğer hastalar, poliklinik randevusunu beklerken uzun kuyruklar oluşturmaktadır. Ameliyathaneler de talebi karşılayamamaktadır. Yoğunluk nedeniyle bir ameliyathanede iki yatakta sezaryen ameliyatları yapılmaktadır. Tıp etiğine ve hasta haklarına aykırı bu durum, basında haber olarak yer almasına rağmen hala düzeltilememiştir.
 
 Doğumun onuruna yakışmayan manzaralar
 
 Hamile kadınlar, doğum öncesinde doğumun onuruna yakışmayan ortam ve şartlarda bekletilmektedirler. Bazı servislerde aynı yatakta iki hamile kadın birden oturmaktadır. Konak Doğum Hastanesi'nin kapatılması yükü daha da artan Ege Doğumevi Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil olarak elden geçirilmesi gerekmektedir.
 
 İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
 Tıbbin bir çok alanında hizmet veren hastane, son yıllarda büyük bir değişim yaşayarak hizmet kalitesini ve yelpazesini artırmıştır. Hastanenin ameliyathane, yoğun bakım, Çocuk Hastanesi bölümleri de yenilenmiştir. Yataklı Servisleri ne yazık ki yenilenememiştir
 
 1000'i aşkın yatak kapasitesine sahip hastanede, yataklı servisler 'koğuş sistemi' şeklinde hizmet vermektedir. Aynı odada 6 hasta tedavi görmektedir. Hasta yakınlarıyla birlikte odadaki insan sayısı 20'ye yaklaşmaktadır. Hijyen, enfeksiyon ve hasta hakları açısından çok sakıncalı bir durum oluşmaktadır.
 
 Onkoloji hastaları mağdur
 
 Ancak hastane Onkoloji tedavisi açısından yetersiz kalmaktadır. Erişkin kanser hastalarına sadece bir onkoloji uzmanı bakmaktadır. Doktor hanım, hastalara hizmet etmek için insan üstü bir çaba harcamaktadır. Hastanede görevli iki onkoloji uzmanı, hastaneden yakın zamanda ayrılmıştırlar. Hekim dışı personele döner sermaye ek ödemesi ödenmemesi, çalışanların motivasyonunu düşürmektedir.
 
 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
 Yeni yapılacak ek bina inşaatı ile rahatlayacak hastanede, çok dar fiziki alanlarda hizmet verilmektedir. Onkoloji Servisi'nde yardımcı sağlık personeli yetersizliği yaşanmaktadır. Bazı aileler odalarının ve tuvaletlerinin temizliğini kendileri yapmaktadır. Bu serviste hijyen açısından da sorunlar bulunmaktadır.
 
 
 

Yorumlar:

Yorum Yaz