Ortalama yaşam süresi sıralamasında Türkiye 40'ıncı

Ülkelere göre ortalama yaşam süresi sıralamasında 79,16 yıl ile Türkiye 40. sırada yer alıyor. 2016 yılında kadınlarda ortalama ömür 82,3 erkeklerde ise 75,8 yıl olarak kaydedildi.


198 ülke içinde en uzun yaşam süresine sahip ülke 83,94 yıl ile Japonya. Orta Afrika Cumhuriyeti ise 50,16 yıl ile sonuncu.

2016 doğumlu biri için dünya ortalaması 72,48 yıl olarak belirlendi. Kadınlarda bu rakam 75,33 erkeklerde ise 69,79 olarak öngörülüyor.Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) verilerine göre, ortalama ömrün en uzun süresini sağlıklı geçirme bakımından 73,62 yıl ile Singapur birinci, 73,16 yıl ile Japonya ikinci sırada yer alıyor. 

Dünya ortalamasının ise 63,12 yaş olduğu bu sıralamada Türkiye 67,60 yaş ile 55. sırada yer alıyor.

Ortalama ömrün sağlık sorunlarıyla geçirilen süresi bakımından Türkiye, Lübnan ve Katar'ın ardından üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'de ortalama ömrün 11,56 yılı sağlık sorunlarıyla geçiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında Türkiye'de toplam sağlık harcamaları 119 milyar 756 milyon TL olarak gerçekleşti. Bunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya oranı %4,6 oldu.

Sağlık harcamalarının GSYH içindeki payı bakımından 2016 yılı OECD ortalaması yüzde 9.

2016 rakamlarına göre, 1000 kişi başına düşen doktor sayısı Türkiye'de 1,8 iken OECD ortalaması 3,4 oldu.

2015'te Türkiye'de 1000 kişi başına düşen hastane yatak sayısı 2,7, OECD ortalaması ise 4,7 oldu.

En fazla ölüme ve sakatlığa yol açan risk faktörleri bakımından yüksek vücut kitle endeksi (fazla kilo) Türkiye'de 2016'da ilk sıraya yerleşti. 2005'te ise ilk sırada tütün ürünleri yer alıyordu. Vücut kitle endeksi boy-kilo oranı göstergesi olarak önemli sağlık verilerinden biri olarak görülüyor.Erken ölüm nedenlerinin diğer ülkelere göre kıyaslaması bakımından ise Türkiye'de diyabetin, kıyaslanan ülkeler ortalamasının neredeyse iki katı olduğu göze çarpıyor.

Kaynak: Küresel Hastalık Yükü Araştırması 2016, Institute for Health Metrics and Evaluation

Erken ölüm, ideal yaşam süresinden önce ölüm nedeniyle kaybedilen yaşam yıllarını ifade ediyor. İdeal yaşam süresi ise dünyada her yaş için gözlenen en yüksek yaşam süresi beklentisine dayanıyor. Kıyaslamaya dahil edilen ülkelerin seçiminde, Küresel Hastalık Yükü bölgesel sınıflaması, ticari ilişkiler ve sosyo-demografik göstergeler esas alınmıştır.Yaşam süresi hesaplamasında kullanılan veriler yukarıdaki araştırmadan alınmıştır.

Yaşam süresi beklentisi, kişinin yaş, cinsiyet ve ülkesine göre ortalama kaç yıl yaşayacağını ifade eder. Küresel Hastalık Yükü bir ülkedeki farklı yaş gruplarındaki ölüm oranlarını kullanarak yaşam süresini hesaplar.Yaşam süresi farklı yaşlardaki insanlar için farklıdır, zira belli bir yaşa ulaşmış kişilerin yaşayacağı yıl sayısı olarak hesaplanır. Örneğin 2016'da Meksika'da doğmuş bir kız çocuğunun 79 yaşına kadar yaşaması beklenirken, 65 yaşındaki bir kadının yaşam süresi beklentisi 2016'da 84'tür. Bu beklentinin daha yüksek olmasının nedeni kişinin zaten 65 yaşına kadar yaşamış olmasıdır.Yaşam süresi beklentisi hesaplamasındaki değerler en yakın yıla yuvarlanır.

'Ömrün kalan kısmının ne kadarının sağlıklı olacağı' kişinin sağlıklı geçirmesi beklenen yaşam süresine oranı olarak ifade edilir.

Sonuçlar ölüm ve sakatlık oranlarının kişinin kalan ömrü süresince değişmeyeceğini, tıbbi tedavi alanında herhangi bir bilimsel gelişme olmayacağını varsayar. (BBC Türkçe)

Yorumlar:

Yorum Yaz