Sağlık örgütleri Bakan Koca ile koronavirüs önerilerini görüştü

Sağlık meslek örgütleri temsilcileri, koronavirüs tedbirlerinin görüşülmesi amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.


Sağlık meslek örgütleri temsilcileri, koronavirüs için alınması gereken sağlık tedbirlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla paylaştı. Görüşmede olası Koronavirüs vakası artışında yetersiz kalabilecek önlemler hakkında uyarılarda bulunuldu.

Sağlık meslek örgütleri temsilcilerinin, 15 Mart 2020 tarihinde sağlıkta şiddete dikkati çekmek amacıyla düzenleme hazırlığında oldukları Büyük Beyaz Miting hakkında görüşmek üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan talep ettikleri görüşme, 12 Mart 2020 Perşembe saat 19.00’da Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirildi.

Görüşmeye Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve birçok üye katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşmeye, Koronavirüs üzerine alınan önlemlerin değerlendirilmesiyle başlandı. Her kurum temsilcisi gerek kendi çalışanlarına yönelik riskler, gerek kendi meslek gruplarının Koronavirüs'ün yayılmasıyla ilgili alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerini sundu. 

TTB temsilcileri şu önerileri iletti:   
 • Hastalık ve korunma hakkında bilgilendirme araçlarının yeterli olmadığı
 • Kimler evde kalacağı ile ilgili izolasyon vurgusunun yeterli olmadığını, izole edilen kişilere ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağına ilişkin öneriler sunulması gerektiği,  
 • Laboratuvar ve tanı merkezi sayısının artırılması,
 • Tedavide kullanılacak ilaçların ve destek tedavide kullanılacak malzemelerin yeterli düzeyde bulundurulması, 
 • Yatarak tedavi yatağı ve yoğun bakım yatakları yeterli hale getirilmesi, 
 • Hasta sayısının artması durumunda yapılacak olanlar planlanması gerektiği,
 • Normal hastane işleyişinin hastalık bulaşmasını engelleyecek biçimde düzenlenmesi, bu nedenle Kovid-19 salgınına yönelik poliklinik ve hastanelerin ayrılarak hasta ve temaslıların normal hastalarla karşılaşmasının engellenmesi,
 • Şüpheli vaka kabul edilen yurt dışından gelen kişiler için, hastalık potansiyelinin yüksek olması nedeniyle normal sağlık hizmeti kullanıcılarından ayrılmasının sağlanması ve pasaportlarındaki giriş tarihlerini belgelediklerinde 14 gün idari izinli sayılmaları,
 • Sağlık çalışanlarının hastalanması nedeniyle ortaya çıkacak olan personel eksikliğini giderme planlarının yapılması,
 • Çin hastalık ilk kez görüldükten 20 gün sonra Çin toplumu ve dünya ile hastalığı paylaştığı ve izolasyon önlemleri aldığı için hastalığın yayılmasından sorumlu tutulmaktadır. İnsanların hastalığın olduğu bölgelere seyahatinin önlenmesi yayılmayı engelleyen önlemlerden biridir. Türkiye şimdiye kadar hastalığın çıktığı ülke ve bölgeleri açıklamış ve bu ülkelere giriş çıkışları yasaklamıştır. Hastalığın daha az görüldüğü ülkeler hakkında topluma bilgi vererek vatandaşları bu ülkelere gitme konusunda uyarmıştır. Hem bu nedenle hem de hastalığın teşhisi için gerekli öykü alırken sağlık çalışanlarının şüpheli kişiyi doğru değerlendirebilmesi için kendi ülkemizde verileri görülen vakalar hakkındaki  anonimleştirerek toplumla paylaşılması,
 • Evde karantinaya alınanların nasıl denetleneceği planlanmasını ve bu planın toplumla paylaşılması,
 • Toplu taşıma araçlarının, şehirlerarası ulaşım araçlarının temizliğinin denetlenmesi,
 • Yaşlı ve kronik hastalığı olan kişilerin hastane başvurularını azaltmak üzere raporlu ilaçlarını doktor başvurusu olmadan temin edebilecekleri yöntemlerin düşünülmesi.
 • Mitingin konusu olan 'sağlıkta şiddet' ile ilgili 5 talep ayrı ayrı iletildi:
 • Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı, sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği ve sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezalarının artırılmasını öngören “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” bir an önce yasalaştırılmalıdır.
 • İşyerinde yaşanan şiddet iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.
 • Poliklinik muayene randevuları sağlık çalışanlarının hastalarıyla sağlıklı iletişim kurabileceği,  yeterince ilgilenebileceği ve nitelikli hizmet verebileceği şekilde düzenlenmelidir.
 • Acil servisler hızla sadece acil hastalara hizmet verecek şekilde düzenlenmelidir.
 • Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, sevk zinciri uygulamasına geçilmelidir.
 • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önerilen şiddet yasasının yanında olduğunu ancak gerçekleştirme konusunda zorluklar bulunduğunu söyledi.
 •  Genel olarak önerilere katıldığını belirten Bakan Koca, sağlık hizmetine ve acil servislere artmış olan başvuruların; Merkezi Hastane Randevu Sistemi'nin (MHRS) güçlendirilmesi ve akşam-gece mesaileriyle karşılanmasının planlandığını söyledi.
 • Sağlık meslek örgütü temsilcileri de, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması talebinin ve basamaklandırılmış sağlık hizmeti, sevk zinciri ve birinci basamak sağlık hizmetinin güçlendirilmesinin başta sağlıkta şiddet olmak üzere sağlık alanındaki sorunların temel çözümlerinden biri olduğunun altını çizdiler.

Yorumlar:

Yorum Yaz