Sağlık Bakanlığından COVID-19 PCR testleri için yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine Covid-19 PCR testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.


Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği yazıya göre, Türkiye'ye hava veya kara yoluyla giriş-çıkış yapacakların Covid-19 PCR testleri, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan tüm laboratuvarlarda çalışılabilecek.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilin valiliğine "Covid-19 PCR" testi ve izolasyonu işlemlerine ilişkin yazı gönderildi.

Düzenlemeyle, yurt dışı seyahati yapacak kişilere (giden/gelen), profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi olası şüphe ve taramalarında veya mevzuatla zorunlu tutulan hallerde Covid-19 tanısı için yapılacak PCR testleri de kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinde belirlenen fiyatlar üzerinden Bakanlık tarafından ruhsatlandırılan mikrobiyoloji laboratuvar ruhsatı olan tüm kuruluşlar tarafından çalışılabilecek.

Covid-19 PCR testi çalışan laboratuvarların dış kalite kontrol çalışmaları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilecek.

Her testin sonucu, Bakanlıkça belirlenen sistem üzerine işlenecek. Test sonuçlarını bu sisteme girmeyen sağlık kuruluşları hakkında yasal işlem yapılacak.

Ayrıca Bakanlık, ihtiyaç olması halinde ilgili laboratuvarların kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde ve ücretsiz çalışılması koşuluyla test gönderebilecek.

PCR TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR

Üsküdar Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmarı Dr. Songül Özer PCR testleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi bu günlerde koronavirüs salgını nedeniyle sık sık gündeme gelen bir testtir. PCR; vücutta herhangi  bir virüs ya da bakterinin adeti çok az olsa bile yakalanmasını sağlayan bir ileri tanı yöntemidir. Çok uzun yıllardır kullandığımız PCR; Hepatit B, Hepatit C gibi virüs miktarının çok önemli olduğu durumlarda da tanı yöntemi olarak kullanılmaktadır. Koronavirüste de miktarının çok az olduğu durumlarda da ortaya çıkarılması gerekir ki tedaviye başlanabilsin.

Özetle PCR yöntemi; vücut sürüntü yöntemleri ile çalışılan yani üst solunum yolu salgılarıyla çalışılan (burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü gibi) veya akciğerde bir belirti varsa balgam ile çalışılan veya kişi entübe ise direkt solum yolu içerisinden alınan sekresyon ile çalışılan ve virüsün varlığını ortaya koyan bir antijen testidir.

PCR testi yaşlılara ve çocuklara uygulanabiliyor mu?
PCR testinde yaş sınırlaması yok, hem yaşlılara hem de çocuklara yapılabiliyor.

PCR’ın pozitif olması ne demek?
PCR’ın pozitif olması, o anda o kişide virüsün olduğu anlamına gelir. PCR, öncesi veya sonrasını göstermez.

Covid 19’un tespiti için PCR dışında hangi testler yapılabilir?
PCR dışında bir de antikor testi vardır. Antikor; vücuda herhangi bir mikroorganizma girdiği zaman, vücudun savunma hücreleri o mikroorganizma vücuda girmeden sınırlandırıp, hasta yapmasını engeller. Antikor, bazı vücut hücrelerinin ürettiği bir savunma cevabıdır. Antikor kanda bulunur. Dolayısıyla tüm antikor testleri kanla yapılmak zorundadır. Mikroorganizmaya karşı üretilen cevabı tespit etmek için yapılır. Vücudun bir ön cevap bir de geç cevap olmak üzere 2 tip cevabı vardır.

Antikor Testi Çeşitleri:
Erken Cevap: (İmmunoglobulin M)
Geç Cevap: (İmmunoglobulin  G)

Kart tipi antikor testi:

Erken cevapta İmmunoglobulin  M ve İmmunoglobulin  G de cevaptır. Bu test her ikisini de çıkartır. Şuanda Türkiye’de 2 tip test vardır. Biri kart test dediğimiz hızlı testtir. Bu test 2 saat içinde neticeyi gösterir. Bu test; kişinin parmak ucundan veya damarından alınan bir miktar kan test kitinde yer alan bir alana yerleştirilir, o kart test paneli içinde bulunan kimyasallar sonucunda hiç çizgi oluşmaya bilir ki bu testin sonucunun negatif olduğu anlamına gelir. İmmunoglobulin M kısmında çizgi oluşursa; kişinde İmmunoglobulin  M tipi antikor olduğu anlamına gelir. Bu kişide erken yanıt oluşmuş demektir. İmmunoglobulin  G bandında çizgi oluşursa; kişide İmmunoglobulin  G tipi antikor var anlamına gelir.  Bu kişide geç yanıt oluşmuş demektir.

Eğer kişide İmmunoglobulin M’yi tespit ettiysek; ne anlama gelir?
Kişi o anda hastadır demektir. Yani erken cevap oluşturmuştur. O andaki durumuyla ilgili bu tespitte bulunduğumuz kişiye aynı anda PCR da bakıyoruz. Eğer hem PCR pozitif hem İmmunoglobulin  M pozitif ise kişi o anda hasta anlamına gelir.

Eğer PCR negatif ancak İmmunoglobulin  M pozitif ise; kişi yakın zamanda koronavirüs geçirmiş demektir. Yani şuanda mikrop vücutta yok demektir.

Eğer İmmunoglobulin G tek başına pozitif ise; kişi eskiden koronavirüs geçirmiş demektir. Yani kişi bağışık kazanmıştır.

Eğer PCR negatif, İmmunoglobulin G pozitif ise; kişide mikrop yok ama eskiden geçirdiği için kişi bağışıktır.

Hem İmmunoglobulin  M hem de İmmunoglobulin  G pozitif ise; o zaman da kişi 14 gün içinde veya 3 hafta içinde koronavirüs geçirmiş demektir.

B)Antikorları test eden makine testleri:
Bu testler kart tipi testlerden farklıdır. Bu makinalar büyük hacimli olup, genellikle araştırma hastanelerinde bulunur. Tıpkı kart testler gibi antikorları test etmek  için kullanılır. Kart test ile makinada çalışılan antikor testinin farkı şudur: Kart test sadece İmmunoglobulin M var veya yok şeklinde bir bilgi verir. Oysaki ki makine testi; İmmunoglobulin M’nin varlığını eşik değerine göre yorumlayarak bize oran verir. Bu şeklide elimizde bir veri oluyor. Bu rakamsal veri uzmanlar için önemli çünkü tedavi takibi için önemli. Gerçekten hasta olan kişilerin tedavisi boyunca süreci bu testle elde ettiğimiz verilerle takip edebiliyoruz.

İsteyen herkes PCR ve antikor testleri yaptırabiliyor mu?
PCR hiçbir şikayeti olmayan kişilerde tarama testi olarak kullanılmamaktadır. Antikor testleri de aynı şekilde. Fakat, yeni normalleşme döneminde yurtdışına çıkışlarda, kendi ülkelerine kişileri kabul ederken mutlaka antikor testi ve PCR sonuçlarını görmek istediklerini belirttiler. Özellikle Almanya’nın bunu istediğini biliyoruz. Bu talep çerçevesinde Sağlık Bakanlığı yurtdışına gidecek kişilere bu testlerin yapılmasını onayladı. Biz de hastanemizde bu talep doğrultusunda yurtdışına çıkacak kişilere bu testleri yapıyoruz. PCR ile kişinin o anda mikrobu taşıyıp taşımadığını gösteriyoruz. Eğer kişi geçmişteki bazı şikâyetlerinden bahsediyorsa o zaman da antikor testi de yapıyoruz. Geçmişte bu hastalığı geçirip geçirmediğini yani bağışık olup olmadığını o kişiye söyleyebiliyoruz.

İkinci durum ise uzun süredir evde çalışan kişilerin iş yerlerine dönüşü başladı. Bazı şirketler işe dönüş sürecinde önce PCR yaptırıyor sonrasında eğer pozitif çıkarsa da evde çalışmasına devam etmesine veya işe dönmesine karar veriyor. O zaman bakanlık buna müsaade ediyor ve PCR testi sonucunu o kişilere söylüyoruz. Ancak şunu unutmamalıyız ki hangi amaçla yapılırsa yapılsın PCR testleri tüm ülkemizde ücretsizdir. Hastanemiz bu konuda referans laboratuvarlardandır.

PCR testi ve antikor testi hangi laboratuvarlarda yapılabiliyor?
PCR testi ve antikor testi, ancak Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı, referans laboratuvar olarak kabul ettiği ve kendi sitesinde de bu laboratuvar isimlerini açıkladığı yerlerde yapılabiliyor. Başka hiçbir yerde PCR çalışması yapılamıyor. Biz hastanemiz olarak pandeminin başından beri referans laboratuvar olarak bu testleri çalışıyoruz ve bilgileri de fili asyön nedeniyle Sağlık Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Halkımızın bu testleri sadece referans laboratuvarlarda yaptırması lazım.

Antikor testi de onaylanan özel laboratuvarlarda yapılabiliyor. Biz de hastanemizde antikor testi yapabiliyoruz. (Kazete Haber Merkezi)Yorumlar:

Yorum Yaz