'Covid19'un yüzeyden bulaşma riski binde 1'den de az'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Corona virüsün yüzeylerden bulaşma riskini binde 1'den de az olduğunu açıkladı


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bengi BAŞER, twitter hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC- Centers for Disease Control and Prevention) Corona virüsün yüzeylerden bulaşma riskinin binde 1’den az  olduğunu açıkladığı bilgisini paylaştı.

Pandemiyle ilgili açıklamalarıyla dikkati çeken Başer, paylaşımında "Yani hijyene dikkat edelim ama poşetleri, paketleri, yüzeyleri takıntılı şekilde temizlemenin korunmada etkisi yok denecek kadar az" ifadaesine yer verdi.
Prof.Dr. Bengi Başar'ın etiketlediği  "SARS-CoV-2 ve Kapalı Topluluk Ortamları için Yüzey (Fomite) İletimi" başlıklı CDC'nin 5 Nisan tarihinde kurumsal internet sitesinde yayınlanan bilimsel araştırması şöyle:YÜZEYDEN BULAŞ RİSKİ GENELDE DÜŞÜK

İnsanların SARS-CoV-2 (COVID-19'a neden olan virüs) ile enfekte olduğu temel yöntem, bulaşıcı virüs taşıyan solunum damlacıklarına maruz kalmaktır . İnsanların kontamine yüzeyler veya nesnelerle (fomitler) temas yoluyla enfekte olması mümkündür, ancak risk genellikle düşük olarak kabul edilir.

COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2, zarflı bir virüstür, yani genetik materyali, protein ve lipidlerden oluşan bir dış tabaka (zarf) içinde paketlenmiştir. Zarf, enfeksiyon sırasında insan hücrelerine bağlanmak için yapılar (başak proteinler) içerir. SARS-CoV-2 zarfı, diğer zarflı solunum virüslerinde olduğu gibi, değişkendir ve temizlik maddelerinde bulunan yüzey aktif maddelerle temas halinde ve çevresel koşullar altında hızla bozulabilir. Fomit aracılı bulaşma riski şunlara bağlıdır:

Topluluktaki enfeksiyon yaygınlık oranı

  • Virüs bulaşmış kişilerin dışarı attığı miktar (bu, maske takılarak önemli ölçüde azaltılabilir )
  • Hava akışı ve havalandırmadan etkilenen yüzeylere (fomitler) atılan virüs partiküllerinin birikmesi
  • Havadayken ve fomitlerde virüs partiküllerine zarar veren çevresel faktörlerle (örneğin, ısı ve buharlaşma) etkileşim
  • Bir yüzeyin kirlenmesi ile bir kişinin yüzeye dokunması arasında geçen süre
  • Virüs partiküllerinin fomit yüzeylerden ellere ve ellerden yüzdeki mukoza zarlarına (burun, ağız, gözler) aktarımının etkinliği
  • Mukoza zarı yoluyla enfeksiyona neden olmak için gereken virüs dozu
Çevresel iletimin verimliliğini etkileyen birçok faktör nedeniyle, SARS-CoV-2'nin fomit iletiminin bağıl riski, doğrudan temas, damlacık iletimi veya havadan iletim 1, 2'ye kıyasla düşük kabul edilir . Bununla birlikte, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının ne kadarının yüzeyden bulaşma yoluyla elde edildiği net değildir. Potansiyel olarak fomite aktarımı 1, 2'ye atfedilen COVID-19 vakaları hakkında birkaç rapor var . Enfeksiyonlar genellikle birden fazla bulaşma yoluna bağlanabilir. Fomit bulaşmasının kesin olarak kanıtlanması zordur, çünkü asemptomatik insanlardan solunum yolu geçişi göz ardı edilemez. Vaka raporları, SARS-CoV-2'nin, hasta bir kişinin yakın zamanda öksürdüğü veya hapşırdığı yüzeylere dokunarak ve ardından doğrudan ağız, burun veya gözlere dokunarak insanlar arasında bulaştığını göstermektedir. El hijyeni, bulaşmanın önündeki bir engeldir ve daha düşük enfeksiyon riski ile ilişkilendirilmiştir.

SARS-CoV-2 fomit geçişinin göreceli riskini anlamak ve karakterize etmek ve riski azaltmak için önleme tedbirlerine duyulan ihtiyacı ve etkinliği değerlendirmek için nicel mikrobiyal risk değerlendirme (QMRA) çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmaların bulguları, fomit bulaşma yolu yoluyla SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskinin düşük olduğunu ve genellikle 10 binde 1'den az olduğunu göstermektedir; bu, kontamine bir yüzeyle her temasın 10.000'de 1'den daha az şansı olduğu anlamına gelir. Bazı çalışmalar, enfeksiyona maruz kalma risklerini öncelikle dış ortam SARS-CoV-2 RNA kantifikasyon verilerini kullanarak tahmin etmiştir. QMRA tahminlerinin, modellere girilen bilgilerin doğruluğunu ve kesinliğini artırmak için ek verilerle azaltılabilecek belirsizliğe tabi olduğunu belirttiler. Dış yüzeylerdeki bulaşıcı SARS-CoV-2 konsantrasyonlarının, havanın seyreltilmesi ve hareketinin yanı sıra güneş ışığı gibi daha sert çevre koşulları nedeniyle iç mekan yüzeylerinden daha düşük olması beklenebilir. Bir QMRA çalışması ayrıca fomit bulaşma riskini azaltan önleme önlemlerinin etkililiğini değerlendirdi ve el hijyeninin, kontamine yüzeylerden SARS-CoV-2 bulaşma riskini önemli ölçüde azaltabildiğini bulurken, yüzey dezenfeksiyonu günde bir veya iki kez yapıldı. tahmini riskleri azaltmada çok az etki.

Virüsün yüzeyde hayatta kalması

Çok sayıda araştırmacı, SARS-CoV-2'nin çeşitli gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerde ne kadar uzun süre hayatta kalabileceğini inceledi. Gözenekli yüzeylerde yapılan çalışmalar, canlı virüsün dakikalar ila saatler arasında tespit edilemediğini bildirmektedir; gözeneksiz yüzeylerde canlı virüs günler ila haftalarca tespit edilebilir. Gözenekli olmayan yüzeyler ile karşılaştırıldığında gözenekli SARS-CoV-2'nin görünür, nispeten daha hızlı inaktivasyonu, gözeneklerin içindeki kılcal etkiye ve daha hızlı aerosol damlacık buharlaşmasına atfedilebilir.

Yüzeyde hayatta kalma çalışmalarından elde edilen veriler, bulaşıcı SARS-CoV-2 ve diğer koronavirüslerde% 99'luk bir düşüşün, tipik iç ortam koşullarında paslanmaz çelik, plastik ve cam gibi yaygın gözeneksiz yüzeylerde 3 gün (72 saat) içinde beklenebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, hem gözenekli  hem de gözeneksiz yüzeyler üzerindeki deneysel koşullar, ilk virüs miktarı (örneğin, solunum damlacıklarındaki viral yük) ve virüsü ortadan kaldırabilen veya bozabilen, havalandırma ve değişim gibi faktörler gibi gerçek dünya koşullarını mutlaka yansıtmaz. çevre koşulları. Ayrıca virüsün yüzeyler arasında ellere ve ellerden ağza, buruna ve gözlere aktarılmasındaki verimsizlikleri de hesaba katmazlar. Aslında, laboratuar çalışmaları virüslerin yüzeylerden geri kazanılmasını optimize etmeye çalışır (örneğin, yüzeyin kasıtlı olarak birkaç kez silinmesi veya kirlenmiş yüzeyin sürüntülenmeden önce viral taşıma ortamında ıslatılması). Hem yüzey sağkalım verilerini hem de gerçek dünya aktarım faktörlerini hesaba katarken, COVID-19'lu bir kişi kapalı alanda bulunduktan sonra fomit bulaşma riski, en son ne zaman temizlendiğine bakılmaksızın 3 gün (72 saat) sonra çok azdır.

Temizleme ve dezenfeksiyonun etkinliği

Hem temizlik (sabun veya deterjan kullanımı) hem de dezenfeksiyon (SARS-CoV-2'yi etkisiz hale getirmek için tasarlanmış bir ürünün veya işlemin kullanılması) fomit bulaşma riskini azaltabilir. Temizleme, yüzeylerdeki kir miktarını (örn. Kir, mikroplar ve diğer organik ajanlar ve kimyasallar) azaltır, ancak etkinlik kullanılan temizleyicinin türüne, temizleme prosedürüne ve temizliğin ne kadar iyi yapıldığına göre değişir. Yüzey temizliğinin etkinliğini araştıran hiçbir çalışma bildirilmemiştir ( tescilli bir dezenfektan içermeyen sabun veya deterjanla)dış simge) gözeneksiz yüzeylerde SARS-CoV-2 konsantrasyonlarını azaltmak için. Diğer mikroplara odaklanan temizlik çalışmalarından, temizleme yöntemine ve temizlenen yüzeye bağlı olarak mikrop seviyelerinde% 90-99,9 oranında azalma mümkün olabilir. SARS-CoV-2 ve diğer mikropların fiziksel olarak uzaklaştırılmasına ek olarak, yüzey temizliğinin virüsü bozması beklenebilir. Temizleyicilerdeki yüzey aktif maddeler, SARS-CoV-2 gibi zarflı bir virüsün zarını bozabilir ve zarar verebilir .

SARS-CoV-2'yi yüzeylerde büyük ölçüde etkisiz hale getirmek için, yüzeyin dezenfektan bir ürünle işlemden geçirilmesi gerekir.dış simgeÇevre Koruma Ajansı'nın (EPA's) Listesinde kayıtlı Ndış simgeveya virüse karşı etkili olduğu gösterilen teknoloji. Dezenfektan ürünler ayrıca temizlik maddeleri de içerebilir, bu nedenle hem kiri temizleyerek hem de mikropları etkisiz hale getirerek temizlemek üzere tasarlanmıştır. Temizleyiciler ve dezenfektanlar , üreticinin rehberliği izlenerek güvenle kullanılmalıdır . COVID-19 salgınının başlamasından bu yana temizleyici ve dezenfektanların güvenli olmayan kullanımından kaynaklanan zehirlenme ve yaralanmalarda artışlar oldu 23 . Bazı dezenfeksiyon uygulamaları, özellikle sisleme veya buğulanma dahil olmak üzere, düzgün kullanılmadıkça virüsü etkisiz hale getirmek için ne güvenli ne de etkilidir.

Yüzey dezenfeksiyon hane içinde enfekte bir kişi diğer insanlar arasında SARS CoV-2 sekonder aktarımının önlenmesi için etkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, SARS-CoV-2'nin fomitlerden bulaşmasını önlemek için, iç veya dış mekanlarda, toplum ortamlarında dezenfektanların rutin kullanımı için çok az bilimsel destek vardır. Kamusal alanlarda ve topluluk ortamlarında, mevcut epidemiyolojik veriler ve QMRA çalışmaları, fomitlerden SARS-CoV-2 bulaşma riskinin, doğrudan temas, damlacık geçişi veya havadan bulaşma risklerine kıyasla düşük olduğunu göstermektedir. Günde en az bir kez sabun veya deterjanla etkin bir şekilde gerçekleştirilen rutin temizlik, yüzeylerdeki virüs seviyelerini önemli ölçüde azaltabilir. Yüksek temas yüzeylerine odaklandığında, iç mekanlarda COVID-19 şüphesi olmadığı veya doğrulanmış bir vakası olmadığı durumlarda fomitlerden nispeten düşük bulaşma riskini daha da azaltmak için sabun veya deterjanla temizlik yeterli olmalıdır. Son 24 saat içinde iç mekanlarda şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakası olduğu durumlarda, yüzeylerde bulaşıcı virüs varlığı daha olasıdır ve bu nedenle yüksek temas yüzeyleri dezenfekte edilmelidir.

Kapalı ortamdaki bir duruma yanıt verme

COVID-19 şüphesi olan veya doğrulanan bir kişi kapalı mekandayken, virüs havada dakikalar veya saatler arasında asılı kalabilir. Virüsün askıda kaldığı sürenin uzunluğu ve bulaşıcı olması, solunum damlacıklarında veya küçük partiküllerde viral yük, havanın ve yüzeylerin bozulması, havalandırma, sıcaklık ve nem gibi çok sayıda faktöre bağlıdır. Maskeleri tutarlı ve doğru bir şekilde takmak, yüzeylere düşen virüs miktarı da dahil olmak üzere iç mekandaki virüs miktarını önemli ölçüde azaltabilir.

Sınırlı epidemiyolojik ve deneysel verilere dayanarak, COVID-19'lu bir kişinin bulunduğu bir alana girmesi enfeksiyon riski 24 saat sonra düşüktür. İlk 24 saat boyunca, havalandırmayı artırarak ve alana girmeden önce mümkün olduğunca uzun süre bekleyerek ( en az birkaç saat , belgelenmiş havadan bulaşma durumlarına göre) ve kişisel koruyucu ekipman kullanarak risk azaltılabilir . riski azaltmak için temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri). Belirli teknikler , maskelerin uyumunu ve filtreleme etkinliğini artırabilir.

COVID-19 şüphesi olan veya doğrulanan bir kişi kapalı bir alanda bulunduktan sonra, herhangi bir yüzeyden fomit bulaşma riski 3 gün (72 saat) sonra çok azdır. Araştırmacılar, gözeneksiz yüzeylerde bulaşıcı SARS-CoV-2'de% 99'luk bir azalmanın 3 gün içinde gerçekleşebileceğini bulmuşlardır . İç mekanlarda, maskeler (yüzeylerde birikebilecek damlacıkları azaltan), rutin temizlik ve tutarlı el hijyeni takılarak riskler azaltılabilir.

Sonuç
İnsanlar yüzeylerle temas yoluyla SARS-CoV-2 ile enfekte olabilir. Bununla birlikte, mevcut epidemiyolojik verilere ve çevresel bulaşma faktörlerine ilişkin çalışmalara göre, yüzeyden bulaşma SARS-CoV-2'nin yayıldığı ana yol değildir ve riskin düşük olduğu kabul edilir. İnsanların SARS-CoV-2 ile enfekte olduğu temel yöntem, bulaşıcı virüs taşıyan solunum damlacıklarına maruz kalmaktır.. Çoğu durumda, yüzeyleri sabun veya deterjan kullanarak ve dezenfekte etmeden temizlemek riski azaltmak için yeterlidir. Son 24 saat içinde şüpheli veya doğrulanmış bir COVID-19 vakası olan kapalı mekanlarda dezenfeksiyon önerilir. Sürekli ve doğru şekilde maske takarak, el hijyeni uygulayarak, temizlik yaparak ve sağlıklı tesisleri sürdürmek için başka önlemler alarak fomit bulaşma riski azaltılabilir. (KAZETE/ cdc.gov)

Yorumlar:

Yorum Yaz