Artık çocuk oyuncuların da yasası var!

Çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek yasa Resmi Gazete'de yayınlandı


 
 
Oyuncular Sendikası'nın Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 3 yıldır yürüttüğü çalışmalar ve “Bu sette çocuk var” kampanyamız ilk meyvesini verdi ve çocuk oyuncularla ilgili İş Kanunu 71. Maddeye ilişkin kanun değişikliği  23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda Resmî Gazetede yayımlanarak yürürleğe girdi. 
 
 
"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ve birçok kişinin emeği olan kampanyamızın sonuç vermesi bizi sevindiriyor.Birlikte çalışarak, birçok sorunun üstesinden gelebileceğimiz bir kez daha kanıtlandı" diyen Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul; yürürlüğe giren yasayla ilgili şu bilgileri verdi:
 
 
YASA NE DİYOR?
 
“On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise beden, zihin, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.”
 
“Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etmeyen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.”
 
“Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuklara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
 
SENDİKA NE YAPTI?
 
Oyuncular Sendikası kurulduğunda öncelikli olarak çocuk oyuncuların çalışma koşullarının düzenlenmesi için hareke geçmiş, ILO ve ÇSGB ile çalışmalara başlatmıştı. Sendikanın Hukuk Birimi tarafından çocuklarla ilgili hüküm içeren tüm uluslararası sözleşmeler incelenerek, çocuk oyuncuların sahip olması gereken asgari standartları öneren bir taslak sunulmuştu. Yapılan çalıştaylarla son hali verilen tasarı resmiyete kavuşarak, çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyen ilk adım atılmış oldu.
 
Yasanın çıkmasının yeterli olmadığını dile getiren  Başkan Cumbul,  "Süreç burada bitmiyor, sırada çocuk oyuncular için çalışma koşullarının detaylarını belirleyecek yönetmeliğin hazırlanma ve yürürlüğe girme süreci var. Başta kampanya ortaklarımız ILO ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere bugüne kadar “Bu sette çocuk var” kampanyamıza destek veren tüm kurumlara ve kişilere çok teşekkür ederiz" diye konuştu.
 
 
 

Yorumlar:

Yorum Yaz