İşçilerden 1 Mayıs mesajı: Kıdem tazminatıma dokunma

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bugün tüm yurtta alanlara çıkan işçiler ve emekçilerin hükümetten ortak talebi kıdem tazminatlarının fona devredilmemesi oldu.


1 Mayıs İşçi Bayramı tüm yurtta çoşku ile kutlanırken, İstanbul ve İzmir'deki kutlamalara CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ekrem İmamoğlu ile Tunç Soyerde katılalarak işçilerin bayramını kutladı.

Kutlamalar genelde olaysız geçerken sabah saatlerinde İstanbul'da kutlamalara kapatılan Taksime çıkmak isteyen 300'e yakın bir grup gözaltına alınırken İstanbul'da kutlamaların alanı Bakırköy, Ankara'da Tandoğan,İzmir'rde ise Gündoğdu meydanlarıydı. Türk-İş  ise 1 Mayıs'ı Kocaeali'nde kutladı.

Ankara'da işçi ve emekçilerin 1 Mayıs adresi Tandoğan (Anadolu) Meydanı oldu. Tertip komitesinde yer alan KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Birleşik Kamu İş ile siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri Atatürk Kültür Merkezi'nde önünde, Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Tez-Koop-İş, Basın-İş, TÜMTİS sendikalarının Ankara Şubeleri ise Kızılay'daki Sezenler Sokak'ta toplanarak Tandoğan Meydanı'na yürüyor. Krizin faturasını kabul etmeyen emekçilerin 1 Mayıs'taki en önemli talebi ise “Kıdem tazminatıma dokunma!”

1 Mayıs Tertip Komitesi'nde yer alan sendika ve meslek örgütleri “Memleketimiz ve geleceğimiz için Yaşasın 1 Mayıs” ortak pankartıyla alandaydı. Yürüyüş kortejinin en önünde yürüyen DİSK'in kortejinde, hükümetin kıdem tazminatını fona devretme ve bireysel emeklilik sistemini zorunlu hale getirme çabasına karşı talepler öne çıktı. DİSK'e bağlı Genel-İş Ankara 2 Nolu Şube “Kıdem tazminatı alın terimizdir, gasp ettirmeyiz” pankartlarıyla yürüdü. DİSK üyesi kadın işçiler yürüyüş kortejinin en önünde trampetleriyle marşlar çaldı. Kadın işçilerin çalışma koşullarına ve kazanılmış haklarına yönelik saldırıların yanı sıra taciz tecavüz, çocuk istismarına izin vermeyeceklerini yürüyüş boyunca haykırdı. Yürüyüş boyunca sık sık “İnsanca yaşam istiyoruz”, “Yaşasın 1 Mayıs” “Kıdemime dokunma”, “Faşizme Karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

SOMA İŞÇİLERİ UNUTULMADI

Yakın zaman önce tutuklu patronu serbest bırakılan Soma'da ölen işçiler de unutulmadı. Soma'da yaşamını yitiren 301 maden işçisinin isimlerinin yazılı olduğu pankartın yer aldığı mitingde “Kaza değil, kader değil, cinayet” denildi. Yine 10 Ekim Ankara Katliamı'nda yakınlarını yitirenler ve yaralıların kurduğu 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği de “10 Ekim’i unutma unutturma” sloganlarıyla yürüdü.

KAMU EMEKÇİLERİ GÜVENCESİZLİĞE KARŞI YÜRÜDÜ

KESK'e bağlı sendikaların kortejlerinde ise OHAL uygulamalarına ve güvencesiz çalışma koşullarına tepki vardı. “OHAL hukuksuzluğu mücadelemizle son bulacak”, “Memleketimize, geleceğimize, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz” pankartlarıyla yürüyen kamu emekçileri, işyerlerinde baskı, sürgün ve soruşturmaların da son bulmasını istedi. Eğitim Sen üyeleri çalışma koşullarının düzeltilmesi taleplerinin yanında “Laik, bilimsel, anadilinde eğitim”, “Vakıflara değil eğitime bütçe” dövizleri taşıdılar.Birleşik Kamu-iş üyeleri de “Emek en yüce değerdir” pankartıyla 1 Mayıs'a katıldı. Tüm kamu emekçileri için 3600 ek gösterge isteyen kamu emekçileri, “Güvenceli iş, güvenceli yaşam için AKP'ye teslim olmayacağız” dedi.

EYT'LİLER MECLİS'E SESLENDİ

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) emekçiler de kendi talepleriyle Tandoğan'daydı. Hükümetten emeklilik haklarının önündeki engeli kaldırması için yasa çıkarma çağrısında bulunan emekçiler, “Vur vur inlesin Meclis bizi dinlesin” “Emeklilik hakkımız söke söke alırız” sloganları attı.

TMMOB “Mühendisler mimarlar, susmadı susmayacak” sloganlarıyla Tandoğan'a yürüdü. Emeğin ve doğanın talanına karşı birlikte mücadele çağrısında bulunan mimar ve mühendisler de kıdem tazminatına dokunulmaması uyarısında bulundu.

Ankara Tabip Odası ise sağlıkta şiddete karşı gerekli önlemlerin alınması ve güvenceli emeklilik talepleriyle alandaydı.

TÜRK-İŞ BAĞLI SENDİKALARDAN KIDEM UYARISI

Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Tez-Koop-İş, Basın-İş, TÜMTİS sendikalarının Ankara Şubeleri saat 10’dan itibaren Sezenler Sokak'ta toplanarak Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Marş ve türkülerle yürüyüşe hazırlanan işçiler halaylar çekti. İşçiler, “Eşit işe, eşit ücret”, “Adil vergi, adil yaşam” dövizleri taşıdı. Yürüyüşte “Tazminat hakkımız söke söke alırız”, “Damat gidecek bu iş bitecek” sloganları atan işçiler, Maltepe Köprüsü önünde karşılaştıkları ASMMMO kortejiyle birleştiler. Yürüyüşün durakladığı anlarda Tez-Koop-İş üyesi işçiler davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

MÜCADELEYLE KAZANDIK, SAHİP ÇIKALIM

Miting alanında 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin ortak metnini Çankaya Belediyesi işçisi Nermin Yurttaş okudu. 2001 ekonomik krizinin yarattığı atmosfer üzerinden iktidar olan AKP’nin her defasında krizin bedelini emekçilerin sırtına yüklemesine “artık yeter” demek için bir araya geldiklerini ifade eden Yurttaş, yeni ekonomi programı ve yapısal reformlar adı altında emekçilerin kazanılmış haklarının gasp edilmek istendiğini dile getirdi. İşsizlik fonu yağmasından sonra yine “fon” adı altında kıdemi tazminatı hakkının gasp edilmeye çalışıldığını söyleyen Yurttaş, mücadele ederek kazanılan hakların gaspına yine mücadele ederek sahip çıkmak gerektiğini vurguladı. Yurttaş, emekçilerden alınan vergilerin patronlara teşvik olarak verilmesine karşı adil bir vergi sistemi kurulmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, vergi dilimi soygununa son verilmesini istediklerini açıkladı.

İŞSİZLİK FONUNU İŞSİZLER KULLANSIN

Krizle birlikte korkunç boyutlara ulaşan işsizlik sorununa karşı yeni istihdam alanlarının yaratılması gerektiğini belirten Yurttaş, “İşsizlik fonundaki para sermayeye değil tamamıyla işsizlere verilmelidir” dedi. Ayrıca artan iş cinayetlerine karşı işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin etkin bir şekilde alınmasını isteyen Yurttaş, kadın işçilere eşit ücret verilmesi, taşeron çalışmanın yasaklanması, iş güvencesinin sağlanması taleplerini sıraladı.

İKTİDAR GREV YASAĞIYLA ÖVÜNÜYOR

Tek adam rejiminin inşasıyla yasama, yürütme ve yargının bir kişinin sözüne baktığını belirten Yurttaş, “Bu ülkede anayasal bir hak olan grevi yasaklamakla övünen bir iktidar var” dedi. Her alandaki yandaş örgütlenmelerin toplumu kutuplaştırdığını ifade eden Yurttaş, hapishaneler akademisyenler, gazeteciler, siyasetçilerle dolarken tacizcilerin, katillerin, kadına şiddet uygulayanların serbest bırakıldığını söyledi.  Yurttaş, “Cezaevlerinde mahkûmların en temel Anayasal haklarını kullanmak için açlık grevi yapmak zorunda kaldığı, çocuklar ölmesin dediği için Ayşe öğretmenin hapse atıldığı, barış talebinin yargılandığı ve cezalandırıldığı, gazetecilerin cezaevine girmek için kuyruk oluşturduğu, KHK’lar ile işten atılan yüzbinlerce kamu emekçisinin açlığa mahkum edildiği bir ülkede barış, kardeşlik, özgürlük ve adalet talebi ile 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi. 

Türkiye’de ve dünyada emperyalist işgallerin son bulması, halkların kardeşliği için alanlarda olduklarını ifade eden Yurttaş, “Etnik, dinsel, mezhepsel farklılıklarımızla bir arada yaşamı savunduğumuz için alanlardayız. Toplumu kutuplaştırarak siyasi ikbal peşinde koşanlara, kendi beka sorunlarını, ülkenin bekası diye bizlere yutturmaya çalışanlara karşı 1 Mayıs alanlarını doldurduk” dedi.

Ortak metnin okunmasından sonra Çankaya Belediyesi işçilerinin oluşturduğu Grup Teneke ve Moğollar sahne aldı.

ANKARA'NIN İLÇELERİNDE KUTLAYARAK GELDİLER

Ankara'da miting öncesi yerellerde 1 Mayıs kutlaması geleneği bozulmadı. Mamak'ta  emekçiler mitinge gitmeden önce Tuzluçayır Meydanı'nda toplandı. İlçede bulunan sendika, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla yapılan kutlamada açıklama yapan Eğitim Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanı Sultan Saygılı, “1 Mayıs din ve dil ayrımı olmadan emekçiler tarafından bütün dünyada kutlanıyor. Sesimizi yükseltmek, gücümüze güç katmak için bir araya geliyoruz. Tek adam rejiminine geçiş sürecindeki baskılara, krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklenmesine hayır diyoruz” dedi.

OSTİM İŞÇİLERİ: TAZMİNATIMIZI ALMAYA KIDEMİNİZ YETMEZ

Sabah saatlerinde OSTİM'de işçiler metroda bir araya gelerek Batıkent'e yürüdü. Ellerinde meşaleler ve “Tazminatımızı almaya kıdeminiz yetmez” pankartıyla yürüyen işçiler, “İş ekmek özgürlük” sloganları attı. Batıkent metrosunda toplananlara birleşen işçiler, hep birlikte toplanma alanına gitti.

SİNCAN'DA LALE MEYDANINDA KUTLANDI

Sincan'da emekçiler 1 Mayıs mitingini önce kendi ilçesinde kutladı. Lale Meydanına yapılan yürüyüşe Eğitim Sen, Emek Partisi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği katıldı. Burada açıklama yapan Eğitim Sen Ankara 4 Nolu Şube Başkanı Gülhan Şimşek, emekçilerin vergilerine her gün bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Şimşek, yaşanan gerçek enflasyonun ise yüzde 40 olduğunu belirterek, işsizlik oranının resmi verilere göre Mart ayı itibariyle yüzde 14,7, işsiz sayısının ise 4 milyon 688 bin kişi olduğunu kaydetti. Şimşek, genç işsizlik oranının ise yüzde 26,7 olduğunu dile getirdi. Grev yasaklarına ve sendikalaşan işçilerin işten atılmasına tepki gösteren Şimşek, “Demokrasi ve güvenilir yargı, ekmek su kadar ihtiyaç haline gelmiştir. Basın tek ses haline getirilmiştir” dedi.

1 MAYIS ALANINDAN ÇIKANLARA POLİS ENGELLEMESİ

Miting sonrası GMK Bulvarı üzerinde bayrak ve dövizleriyle yürümek isteyen Emek Partisi ve Emek Gençliği üyeleri polis tarafından engellendi. Bayrakların toplanması ve önlüklerin çıkarılmasını isteyen güvenlik güçleri kitlenin önünü kesti. Çevreden gelen tepkiler üzerine yolu açan güvenlik güçleri, 100 metre kadar sonra bu sefer barikat kurarak TOMA getirdi. Bir süre bekletilen kitle bayrakları ve flamalarını toplayarak yürümesine izin verildi. (Evrensel)

Yorumlar:

Yorum Yaz