Mor Çatı'dan Covid-19 sürecinde artan kadına şiddete karşı mücadelede 23 öneri

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın bugün açıkladığı raporda, kurumlara ve mekanizmaların işlerliğine dair tespitler yer alıyor.


Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Koronavirüs Salgını Süresince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme Raporu yayınladı. Raporda kurumlara ve mekanizmaların işlerliğine dair tespitlerin yanı sıra koronavirüs salgını süresince öncelikli olarak yapılması gerekenlere dair öneriler bulunuyor.  Cumhurbaşkanlığına ve Hükümet üyelerine de de gönderilen raporda, korona günlerinde artan ev içi şiddete karşı hükümetin acil önlem planları olmayışının da kadına yönelik şiddetin artmasında etkili olduğu görüşüne yer verildi.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı günden bu yana olağanüstü süreçlerden geçildiğine işaret edilen raporda, evde kalma çağrıları dahil çeşitli önlem ve uygulamaların insan hayatına girerken kamuoyunda dillendirilen endişelerden birinin de  kadına yönelik şiddetin artacağı endişesi olduğu vurgulandı.  

Mor Çatı bu kaygının Türkiye’de kadına yönelik şiddetin hali hazırda yaygın olması ve kadınların en çok ev içinde yani yakınları bir erkek tarafından şiddete maruz bırakılıyor olmalarından kaynaklandığına işaret ederek, raporda  "16 Mart tarihinden bu yana şiddete maruz kalan kadınlardan edindiğimiz bilgi ve deneyimin yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadeleden sorumlu kurumları arayarak bilgi edindik. Bu süreçte kadına yönelik şiddetle mücadelede mekanizmalarının nasıl işlediğine dair bir izleme raporu hazırladık. Raporda paylaştığımız üzere, alana dair izlememiz sonucunda esas sorunun kadınların şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duydukları mekanizmaların çalışmaması olduğunu gördük. Başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurumların salgın nedeniyle ortaya çıkan sorunlara çözümler getirecek bir acil önlem planları olmadığını üstelik var olan mekanizmaların salgın bahane edilerek çalıştırılmadığını gördük" ifadelerine yer verdi.

TALEP VE  ÖNERİLER

Mor Çatı'nın kurumların çalışma alanları ve yükümlülükleri gözetilerek hazırlanan talep ve önerileri ise şöyle;

Bu süreçte kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için acil eylem planı şart. Her kurumun sorumluluğunu etkin bir şekilde yerine getirmesi, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi öncelikli bir mesele olarak görmesi ve salgın nedeniyle ortaya çıkan özgül durumları göz önünde bulundurup çözüm üretmesi gerekiyor. Mor Çatı olarak önerilerimiz şöyledir:

1- Online sosyal, psikolojik ve hukuki destek verilmeli ve sosyal yardımların arttırılması, ulaştırılması için Sosyal Hizmet Merkezi kriz masaları oluşturulmalıdır.

2- Alo 183 kadına yönelik şiddet özelinde Acil Yardım Hattı olarak çalışmalıdır. Hattın kapasitesi artırılmalı ve vaka takibi yapmalıdır.

3- Kolluk kuvvetleri 6284 sayılı Kanun’da tanımlanan görevlerini harfiyen, ihmal etmeden yerine getirmeli, getirmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmalıdır. Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılması için gerekli uzaklaştırma kararları kanıt talep etmeden alınmalı, alınanların takipçisi olunmalı ve sığınak talebinde bulunan kadınlar yönlendirilmelidir. Kadınların talepleri
öncelikli olmalı, karakollarda kadınlar saatlerce bekletilmemelidir.

4- Sığınak ve acil barınma ihtiyaçları salgına ilişkin sağlık önlemleri uygulanarak sağlanmalıdır.
Kadınların yaşadığı şehir, milliyeti, darp raporu olup olmadığı sığınağa kabul için şart olarak sunulamaz. Sığınak olmayan şehirlerde veya yer olmadığı durumda sığınak yerine kullanılabilecek yerler, alanlar sağlanmalıdır. Sığınaklarda gerekli sağlık tedbirleri derhal alınmalı (düzenli ateş ölçümü, maske kullanımı, temizlik tedbirleri vb.) sığınaklardaki odalar ayrılmalı, risk grupları mevcut ise karantina haline uygun yerleşimler planlanmalıdır.

5- 6284 sayılı Kanun’u uygulama kararlılığı gösterilmeli ve keyfi uygulamaların önü kesilmelidir.
Kadınların ve çocukların güvenliği devletin sorumluluğudur. Görev ihmallerine göz yumulmamalı, kanunu uygulama kararlılığı gösterilmelidir. Kamu spotu aracılığıyla kamuoyu, salgın önlemleri süresince bu haklarının var olduğu konusunda bilgilendirilmelidir.

6- Aile Sağlığı Merkezleri tarafından ücretsiz doğum kontrol araçları ve ertesi gün hapı dağıtılmalıdır.

7- Şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı kanun gereğince talep ettikleri koruma kararlarının ivedilikle çıkartılması için gereken işlemlerin aksamadan yapılması,

8- Şiddete maruz kalan kadınların sığınak başvuruları doğrultusunda yönlendirmeleriniivedilikle yapılması, sığınaklara erişilemiyorsa kadınlara varsa çocuklarıyla birlikte alternatif barınma yerlerinin sağlanması,

9- Valiliğin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan yalnız (varsa çocuklarıyla) yaşayan kadınlara ayni ve nakdi yardımların (kira, gıda, eşya, market kartı vb.) yapılması

10- Sığınak ya da barınma ihtiyacı olan ve salgın önlemleri nedeniyle bu desteklere erişemeyen kadınlar için geçici barınma yerleri sağlanması ya da bunun için kadınlara ödenek çıkarılması,

11- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın sosyal yardım başvurularını değerlendirirken şiddete maruz kalan kadınların koronavirüs salgını sürecinde kaynaklara erişimlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması,

12- Ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan kadınların (halen sigortalı olmasına rağmen ücret almayan) sosyal yardım başvurularında sigortasız olma şartının aranmaması,

13- Şiddetten uzaklaşmak için destek taleplerinde bulunan kadınların Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan özel ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için mekanizmaların oluşturulması ve gereken bütçe ve kaynakların ayrılması

14- Koronavirüs salgını sürecinde şiddetle mücadele eden kadınların yaşadıkları sorunları ve güncel destek ihtiyaçlarını tespit etmek için bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları vekadın örgütleri ile diyalog halinde olunması ve taleplerinin dikkate alınması

15- Valilik 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair yasa ve Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında mülki amirliklerin de yetki alanına giren; şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun gereğince talep ettikleri koruma kararlarının ivedilikle çıkartılması için gereken işlemlerin aksamadan yapılması
Şiddete maruz kalan kadınların sığınak başvuruları doğrultusunda yönlendirmelerinin ivedilikle yapılması, sığınaklara erişilemiyorsa kadınlara varsa çocuklarıyla birlikte alternatif barınma yerlerinin sağlanması,

16- Kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan yalnız (varsa çocuklarıyla) yaşayan kadınlara ayni ve nakdi yardımların (kira, gıda, eşya, market kartı vb.) yapılması Sığınak ya da barınma ihtiyacı olan ve salgın önlemleri nedeniyle bu desteklere erişemeyen kadınlar için geçici barınma yerleri sağlanması, ya da bunun için kadınlara ödenek çıkarılması,

17- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nın sosyal yardım başvurularını değerlendirirken şiddete maruz kalan kadınların koronavirüs salgını sürecinde kaynaklara erişimlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması,

18- Ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan kadınların (halen sigortalı olmasına rağmen ücret almayan) sosyal yardım başvurularında sigortasız olma şartının aranmaması,

19- Kadınların şiddete maruz kaldıklarında erişebilecekleri acil numaralar ve diğer destek birimleriyle ilgili bilgileri içeren broşür ve afişlerin koronavirüs salgını süresince en çok ziyaret edilen market ve eczaneler başta olmak üzere mecburi açık ve ziyaret edilen mekanlara asılması, bu yerlere yakın irtibat masaları kurulması ve kadınlara erişimi için muhtarlıkların da harekete geçirilmesi,

20- Şiddetten uzaklaşmak için destek taleplerinde bulunan kadınların koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan özel ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için mekanizmaların oluşturulması ve gereken bütçe ve kaynakların ayrılması

21- Koronavirüs sürecinde şiddetle mücadele eden kadınların yaşadıkları sorunları ve güncel destek ihtiyaçlarını tespit etmek için bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ve kadın örgütleri ile diyalog halinde olunması ve taleplerinin dikkate alınması

22- Kaymakamlık 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair yasa ve Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkındaki Yönetmelik kapsamında mülki amirliklerin de yetki alanına giren; Şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı Kanun gereğince sahip oldukları haklarıyla ilgili doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

23- Şiddete maruz kalan kadınların sığınak talepleri olması halinde doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

24- Sığınak ya da barınma ihtiyacı olan ve karantina koşullarında bu desteklere erişemeyen kadınlar için geçici barınma yerleri  sağlanması, ya da bunun için kadınlara ödenek çıkarılması,

25- Sığınak ve barınma ihtiyacı olan kadınların kalabileceği sosyal izolasyon yerlerinin sağlanması,

26- Kent düzeyinde şiddete maruz kalan kadınların erişebileceği ve ihtiyaç duyabilecekleri hukuki, sosyal ve psikolojik desteklere doğru bir biçimde yönlendirilebileceği bir telefon hattının ya da online sistemin kurulması ve ihtiyaç halinde bu hatta çalışacak kişilerin alanda çalışan kadın örgütlerinden destek alması,

BELEDİYELERCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1- Belediye bünyesinde kadınlara doğrudan destek veren (sosyal yardım/destek işleri, kadın koordinasyon vb.) birimlerinin işleyişindeki aksaklıkların çözülmesi ve kadınlar için erişilebilir desteklerin bu birimlerden doğru sağlanması

2- Hali hazırda belediyenin sosyal yardım sistemi içinde bulunan yalnız (varsa çocuklarıyla) yaşayan kadınlara ve yine koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yardımlara ihtiyaç duyan kadınlara ayni ve nakdi yardımların (kira, gıda, eşya, market kartı vb.) yapılması

3- İlgili birimlere yapılan sosyal yardım başvurularını değerlendirirken şiddete maruz kalan kadınların koronavirüs sürecinde kaynaklara erişimlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması,

4- Ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan kadınların (halen sigortalı olmasına rağmen ücret almayan) sosyal yardım başvurularında sigortasız olma şartının aranmaması,

5- Şiddete maruz kalan ve güvenlik tehditi olan kadınların sosyal destek başvurularının resmi mahkeme kararların varlığına bakılmaksızın beyanları üzerinden gizli biçimde tutulması ve 3. kişilere paylaşılmaması,

6- Kadınların şiddete maruz kaldıklarında erişebilecekleri acil numaralar ve diğer destek birimleriyle ilgili bilgileri içeren broşür ve afişlerin koronavirüs salgını süresince en çok ziyaret edilen market ve eczaneler başta olmak üzere mecburi açık ve ziyaret edilen
mekanlara asılması, bu yerlere yakın irtibat masaları kurulması,

7- Yine yukarıdaki bilgilerin kadınlara erişimi için muhtarlıkların da harekete geçirilmesi, Hali hazırda evlere hala gidebilen ve yardım ulaştıran çalışanların kadına yönelik şiddet ile ilgili destek mekanizmalarından haberdar olmasının sağlanması ve bilgilendirici materyallerin internet ya da telefona erişimi olmayan kadınlara bu biçimde ulaştırılması,

8- Bütün ilçe belediyelerin kadına yönelik şiddetle ilgili alınan önlemler konusunda bilgilendirilerek bu anlamda strateji geliştirmeye davet edilmesi, Şiddetten uzaklaşmak için destek taleplerinde bulunan kadınların koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan özel ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için mekanizmaların oluşturulması ve gereken bütçe ve kaynakların ayrılması

9- İBB ve diğer bütün büyükşehir belediyeleri Koronavirüs salgını sürecinde şiddetle mücadele eden kadınların yaşadıkları sorunları ve güncel destek ihtiyaçlarını tespit etmek için bu alanda çalışan kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog halinde olunması ve taleplerinin dikkate alınması

10- Şiddete maruz kalan kadınların 6284 sayılı kanun gereğince sahip oldukları haklarıyla ilgili doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

11- Şiddete maruz kalan kadınların sığınak talepleri olması halinde doğru şekilde bilgilendirilmeleri ve ilgili birimlere yönlendirmelerin yapılması,

12- Sığınak ya da barınma ihtiyacı olan ve karantina koşullarında bu desteklere erişemeyen kadınlar için geçici barınma yerleri sağlanması, ya da bunun için kadınlara ödenek çıkarılması,

13- Sığınak ve barınma ihtiyacı olan kadınların kalabileceği sosyal izolasyon yerlerinin sağlanması,

İ4-lçe düzeyinde şiddete maruz kalan kadınların erişebileceği ve ihtiyaç duyabilecekleri hukuki, sosyal ve psikolojik desteklere doğru bir biçimde yönlendirilebileceği bir telefon hattının ya da online sistemin kurulması ve ihtiyaç halinde bu hatta çalışacak kişilerin alanda çalışan kadın örgütlerinden destek alması,

15- Belediye bünyesinde kadınlara doğrudan destek veren (sosyal yardım/destek işleri, kadın koordinasyon vb.) birimlerinin işleyişindeki aksaklıkların çözülmesi ve kadınlar için erişilebilir desteklerin bu birimlerden doğru sağlanması

16- Hali hazırda belediyenin sosyal yardım sistemi içinde bulunan yalnız (varsa çocuklarıyla) yaşayan kadınlara ve yine koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yardımlara ihtiyaç duyan kadınlara ayni ve nakdi yardımların (kira, gıda, eşya, market kartı vb.) yapılması

17- İlgili birimlere yapılan sosyal yardım başvurularını değerlendirirken şiddete maruz kalan kadınların koronavirüs sürecinde kaynaklara erişimlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması,

18- Ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan kadınların (halen sigortalı olmasına rağmen ücret almayan) sosyal yardım başvurularında sigortasız olma şartının aranmaması,

19- Şiddete maruz kalan ve güvenlik tehditi olan kadınların sosyal destek başvurularının resmi mahkeme kararların varlığına bakılmaksızın beyanları üzerinden gizli biçimde tutulması ve 3. kişilere paylaşılmaması,

20- Kadınların şiddete maruz kaldıklarında erişebilecekleri acil numaralar ve diğer destek birimleriyle ilgili bilgileri içeren broşür ve afişlerin koronavirüs salgını süresince en çok ziyaret edilen market ve eczaneler başta olmak üzere mecburi açık ve ziyaret edilen mekanlara asılması, bu yerlere yakın irtibat masaları kurulması,

21- Yine yukarıdaki bilgilerin kadınlara erişimi için muhtarlıkların da harekete geçirilmesi,

İBB ve diğer bütün büyükşehir belediyeleri İlçe Belediyeler

22- Şiddetten uzaklaşmak için destek taleplerinde bulunan kadınların Koronavirüs salgınınedeniyle ortaya çıkan özel ihtiyaçlarının tespiti ve karşılanması için mekanizmaların oluşturulması ve gereken bütçe ve kaynakların ayrılması

23- Koronavirüs salgını sürecinde şiddetle mücadele eden kadınların yaşadıkları sorunları ve güncel destek ihtiyaçlarını tespit etmek için bu alanda çalışan kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları ile diyalog halinde olunması ve taleplerinin dikkate alınması. (KAZETE HABER MERKEZİ)

 
Yorumlar:

Yorum Yaz