40 yıldır Psikologluk Meslek Kanunu'nun çıkması için mücadele veriyor

Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu Türkiye'nin ruh sağlığı uzmanları olarak yaklaşık 40 yıldır Psikologluk Meslek Kanunu çıkarılması için her platformda seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirterek Türkiye’de kamuda ve özel sektörde hizmet veren psikologlar kanun ve denetlenebilirlik istediklerini söyledi.


Talep ettiğimiz Psikologluk Meslek Kanunu psikoloji lisans eğitimindeki yetkinlik ve yeterlilikleri tanımlayan, psikologların tüm çalışma alanlarındaki sınır ve yükümlülükleri belirleyen, denetim mekanizmaları getiren ve bu unvanı olduğu kadar hizmet alanları da korumaya yönelik bir kanun  olduğuna işaret eden Dernek başkanı  Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, "Psikologluk Meslek Kanunu yararlanıcıların kaliteli hizmet alabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda hak arama mekanizmalarını işletebilmesi için de gereklidir" dedi.

 Bu çalışmalar kapsamında Change.org üzerinde PSİKOLOGLUK MESLEK KANUNU taleplerini dile getiren bir kampanya başlattıklarını kaydeden Başkan Çırakoğlu'nun açıkladığı  kampanya metnine  https://www.change.org/PsikologlarKanunu adresinden ulaşılabilir:

KAMPANYA METNİNDEKİ TALEPLER

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve 27 diğer muhatap daha tarafına Türk Psikologlar Derneği (TPD) bu kampanyayı başlattı.

Psikolojik hizmetlerden yararlanan vatandaşları koruyan; psikologların mesleki sınırlarını ve haklarını belirleyen bir kanun yok! Türkiye’de kamuda ve özel sektörde hizmet veren psikologlar kanun ve denetlenebilirlik istiyor.

Ülkemizde psikoloji lisans mezunu olmadığı halde kendisini “psikolog”, "psikoloji uzmanı", "davranış bilimcisi" vb. unvanlar ile tanımlayan ve hem mesleki unvanımızı haksız yere kullanan hem de unvan kullanmaksızın mesleğimizin görev tanımları kapsamına giren hizmetleri yetkisiz şekilde uygulayan insanların sayısı giderek artmaktadır. Bu kişiler hizmet alan bireylerin haklarını açık biçimde tehdit etmektedir. Yetkin olmayan kişilerce yapılan müdahaleler ister psikolojik sağlık alanında ister başka bir alanda olsun hizmet alanlara zarar verebilir. Nasıl ki bir psikolog gerekli eğitimi ve yetkisi olmadığı için ilaç reçete etmiyorsa, nasıl ki hukuk fakültesini bitirmeyen birisi avukatlık hizmeti veremiyorsa ya da en basit haliyle ehliyeti olmayan biri araç kullanmıyorsa, psikologluk mesleği kapsamındaki çalışmaların da yetkinliği olmayan kişilerce uygulanmasına son verilmelidir.

Bu şekilde ehliyetsiz çalışmalar yapmak ve/veya haksız olarak unvan kullanmak açık şekilde suçtur. Tüm bu nedenlerle Psikologluk Meslek Kanunu, kamu sağlığını korumak adına günümüz Türkiye’sinde son derece önemli ve gereklidir.

Meslek Kanunu, söz konusu mesleğin icrası ve unvan kullanma yetkisini yalnızca o mesleğin elemanlarına vererek haklarını güvence altına alan, aynı zamanda uygulama standartları ile o meslek mensubundan hizmet alan kişilerin haklarını koruyan ve düzenleyen resmi kararlardır. Karar ve düzenlemelere uyulmaması halinde uymayan kişi, bu kanuna aykırı davranışından dolayı cezalandırılır. Meslek kanunun ve beraberinde getireceği cezai yaptırımlar sayesinde psikoloji alanına yapılan sınır ihlallerinin büyük oranda engellenebileceği yadsınamaz bir gerçektir.

TÜRKİYE'DE 59 BİNE YAKIN PSKİLOG, 37 BİNİ AŞKIN PSİKOLOJİ LİSANS ÖĞRENCİSİ VAR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve YÖK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 49 bin 650 psikolog ve yine YÖK verilerine göre hali hazırda 37 bin 399 psikoloji lisans öğrencisi bulunmaktadır. Psikologlar gerek özel sektörde gerekse kamuda geniş çalışma alanlarına ve farklı görev tanımlarına sahiptir. Hastaneler, kreşler, okullar, gündüz bakım evleri, yaşlı bakım evleri, özel eğitim merkezleri, psikoteknik değerlendirme merkezleri, insan kaynakları ya da sivil toplum kuruluşları bu çalışma alanlarından bazılarıdır. Psikologların bu kadar farklı alanlarda hizmet verdikleri göz önüne alındığında, Psikologluk Meslek Kanunu’nun böylesine büyük ve hızla büyümekte olan bir meslek grubu için hayli elzem olduğu açıkça görülebilir.

Talep ettiğimiz Psikologluk Meslek Kanunu psikoloji lisans eğitimindeki yetkinlik ve yeterlilikleri tanımlayan, psikologların tüm çalışma alanlarındaki sınır ve yükümlülükleri belirleyen, denetim mekanizmaları getiren ve bu unvanı olduğu kadar hizmet alanları da korumaya yönelik bir kanundur. Psikologluk Meslek Kanunu yararlanıcıların kaliteli hizmet alabilmesi ve ihtiyaç duyulduğunda hak arama mekanizmalarını işletebilmesi için de gereklidir.

Psikologluk mesleği üzerinden yapılan her türlü suistimale dur demek için, daha nitelikli ve güvenilir hizmetlerle kamu sağlığının korunması için sizleri bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. (KAZETE)

Yorumlar:

Yorum Yaz