Kadın Kurultayı'ndan 'sığınak istiyoruz' kampanyası

Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı Bileşenleri 'Sığınak İstiyoruz' kampanyası başlatıyor.


Sığınaksız bir Dünya’ sloganından yola çıkarak kadınların şiddetsiz ve özgür bir dünya kurabilmeleri için mücadele  eden ve bu bağlamda 23 yıldır Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezi Kurultayı düzenleyen kadın örgütleri sığınak haklarının karşılanmasını talep ediyorlar. Bu amaçla da sosyal medya hesaplarından  kampanya başlatıyorlar.

Kadın Kurultayı bileşenleri, kampanyaya ilişkin açıklamada, "Şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara ihtiyaçları olan destekleri sağlamak ve kadına yönelik şiddeti önleyecek mekanizmaları kurmak merkezi ve yerel yönetimlerin sorumluluğu ve yükümlülüğüdür. Kadına yönelik şiddetin yaygınlığı düşünüldüğünde sorumluları acilen görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz" ifadesine yer verdi.

Sığınaksız bir Dünya’ kampanyasıyla ilgili  kurultay bileşinlerinin talepleri şöyle:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumluluğunu yerine getirmeli, sığınakların sayısını ve kapasitesi artırmalıdır!

Belediyeler sorumluluklarını yerine getirmeli, sığınakları açmalıdır!

Bakanlık ve belediyeler da(ya)nışma merkezleri açmalıdır!

Açılan ve açılacak sığınaklarda ve da(ya)nışma merkezlerinde feminist yöntemler uygulanmalıdır!

İstanbul Sözleşmesi’nin sığınaklar ve dayanışma merkezlerine dair getirdiği standartlardan vazgeçmiyoruz!"

Twitter, Instagram ve Facebook 'tan yürütülecek kampanyada kullınalacak mesajlar şöyle


Şiddetten uzakta hayatlar kurabilmemiz için kadın sığınaklarına ve dayanışma merkezlerine ihtiyacımız var.

#Sığınakİstiyoruz

 

Kadın sığınakları ve dayanışma merkezlerinde, kadınlardan yana ve kadınları güçlendirmeyi merkeze alan sosyal çalışma yapılmasını talep ediyoruz.

#Sığınakİstiyoruz

 

Erkek şiddetine karşı mücadelenin en önemli araçları dayanışma merkezleri ve sığınaklardır. Kadınların şiddete karşı desteklenmesi en büyük önceliktir!

#Sığınakİstiyoruz


 

Kadın sığınakları, kadınların varsa çocukları ile beraber şiddetten uzaklaşmak için ihtiyaç duyabildiği desteklerden biridir.

#Sığınakİstiyoruz

 

Kadın sığınaklarında nitelikli psikolojik, sosyal ve hukuki destekler verilmeli ve kadınları güçlendirici sosyal çalışma yapılmalıdır!

#Sığınakİstiyoruz

 

Kadın sığınaklarının kapasitesi artırılmalı, hiçbir kadının sığınak talebi geri çevrilmemelidir.

#Sığınakİstiyoruz

 

Nüfusu 100 binin üzerinde olan her belediye sığınak açma sorumluluğunu yerine getirmelidir!

#Sığınakİstiyoruz

 

İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz! Sözleşmenin önerdiği destek mekanizmalarını talep ediyoruz!

#Sığınakİstiyoruz
Yorumlar:

Yorum Yaz