Sağlıkçılardan 'Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki adaletsizliklere isyan

Eşit ve adil ödeme isteyen sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliği’ndeki adaletsizliklere isyan etti.


Konuya ilişkin SES İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyacak temel ücret istendiği belirtildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi, Alsancak  Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Pandeminin başından bu yana sağlık emekçilerinin sorunlarının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy, "Çalışma koşullarının ağırlığı, riskin boyutu ve kapsamı, görev tanımlarının ortadan kaldırılarak angaryanın ve mobbingin sıradanlaşması, şiddetin, iş yükü ve hasta yoğunluğunun hiç olmadığı kadar artmasına rağmen sağlık emekçilerinin ücretleri artmayarak yoksulluk sınırının altında seyretmeye devam etmektedir” dedi.

Yücesoy, "Bizler eşit işe eşit ve adil ücret demekten asla vazgeçmedik. Çalışanların eğitim durumu, kıdemi, mesleki bilgi ve beceri düzeyi, tecrübesi, sorumluluk yüklenme kapasitesi, çalışma koşullarının zorluğu gibi etmenler gözetilerek benzer fedakârlıklara katlananlara eşit ücret ödenmesi sosyal adalet yani nimet ve külfetlerin toplumda adil bir şekilde dağıtılması sağlanmalıdır. Şimdiye kadar yapılan ek ödeme genelgeleri emekçilerin refahını ve kazancını çoğaltmamakta, sağlık emekçileri arasında iş barışını bozmaktadır. Ek ödeme adaletsiz davranmadan sağlık işkolunda çalışan herkese ödenmelidir” ifadelerini kullandı.

İŞ BARIŞI BOZULUYOR

Açıklamada ayrıca sağlık emekçilerinin vergi indiriminden hariç tutulduğunu belirten Yücesoy, "Hakkınız ödenemez dedikleri sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine vergi indirimleri bile çok görülmüş bundan da hariç tutulmuşlardır. Performansa yönelik ödemede bazı hizmetlerin hiç kapsama alınmaması ise iktidarın emeğe bakış açısını yansıtmaktadır. Ekip anlayışını ve çalışma barışını bozmaktadır. Emekçiler görevlendirme ve çalıştırma esnasında pandemi bahanesi ile tüm kazanımları yok sayılırken, ödemede Covid kapsamında/Covid kapsamında değil diye çalışma alanlarımızı kategorize etmektedir” denildi.

Sağlık emekçilerinin talepleri ise şöyle sıralandı:

> Hangi kurum ve kuruluşta olursa olsun görev bakımından birbiriyle aynı veya eşit kabul edilen işleri yapan emekçilere hiçbir ayrım yapılmaksızın eşit ücret ödenmesini istiyoruz.

> Bizler sağlık emekçileri olarak; pandemi bitinceye kadar amasız, koşulsuz, ayrımsız, kesintisiz emeğimizin ve riskimizin karşılığında olağanüstü koşullara göre hesaplanan ve düzenlenen bir maaş tutarında seyyanen zam ve grev hakkıyla güçlendirilmiş bir TİS’le pazarlık gücümüzün arttırılmasını istiyoruz.

> İnsanca yaşanacak çalışma koşulları, yoksulluk sınırı üzerinde temel ücret, OECD ortalamasında kadrolu güvenceli istihdam, 3600 ve 7200 arası ek gösterge ve Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz.

GÖZALTILARA TEPKİ

SES Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu birçok SES üyesinin gözaltına alınmasına alkış ve ıslıklarla tepki gösterildi.

SES İzmir Şube Başkanı Erkan Batmaz, “Mafyaya değil sağlık emekçilerine uygulanan bu baskıyı, şiddeti protesto ediyoruz. Gözaltındaki arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. (Kazete Haber Merkezi)

Yorumlar:

Yorum Yaz