CHP İzmir'den de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı Danıştay'a dava

CHP İzmir İl Başkanlığı, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu ve bu işlemin iptali istemiyle Danıştay'da görülmek üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvurarak dava açtı.


Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararını Danıştay'a taşıdı. 

İl Başkanlığı, sözleşmeden çekilmenin anayasaya aykırı olduğu ve bu işlemin iptali istemiyle, Danıştay'da görülmek üzere İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvurarak dava açtı.

Başvuru sonrası bir açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İstanbul Sözleşmesi'nin şiddete uğrayan ve şiddet görme ihtimali olan tüm fertlerin can simidi olduğunu ve sözleşmeye geri dönülünceye, Türkiye’ye yaşatılan bu ayıptan geri adım atılıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Yücel, “Hukuki mücadelemizi bugün başlattık. Kadınlarımızın, çocuklarımızın hakkını geri alıncaya kadar bu yoldan dönmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

''MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ''

Yücel şöyle konuştu: ''Bugün daha önceden verdiğimiz sözü tutmak ve mücadelemizin hukuki ayağını başlatmak için buradayız. Danıştay da görüşülmesi istemiyle, Bölge İdare Mahkemesine, cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için, ilçe başkanlarımızla birlikte dava dilekçelerimizi sunduk. Burada olmayan ilçe başkanlarımız da kendi ilçelerinde bu davayı açıyorlar. Partimizin İstanbul Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini bilen, kadın haklarına, çocuk haklarına her zaman sahip çıkan, şiddete karşı duran anlayışını, tüm İzmir’de bir kez daha sergilemekten onur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı sisteminin iktidar eliyle bilinçli olarak yıpratılmasına, bağımsızlığına engel olunmaya çalışıldığını hepimiz biliyoruz.

Tüm bu baskılara rağmen, ülkemizde adalete inanan, yaşananların Anayasa'ya ve insan haklarına aykırı olduğunu teyit edecek ve adaleti sağlayacak mahkemeler olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızla hukuki mücadelemizin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bugün burada olan ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve il yöneticilerimizle bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkıyoruz. Bir gece yarısı operasyonuyla, yangından mal kaçırırcasına sözleşmeden çıkılmasını, tarikatların, kadın düşmanlarının isteğiyle Anayasa'ya aykırı bir şekilde sözleşmeden çıkılmasını kabul etmiyoruz. Ülkemiz genelinde kadına uygulanan şiddete ve ayrımcılığa karşı verilen mücadelenin akamete uğratılmasına izin vermeyecek, bu uğurda AKP iktidarının ötekileştirmeye, yalnızlaştırmaya ve eve hapsetmeye çalıştığı kadınlarımızla birlikte mücadelemize devam edeceğiz.''

İPTAL TALEBİ

CHP’li başkanların mahkemeye verdiği dava dilekçesi toplamda 10 sayfadan oluşurken, dilekçenin sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"19.03.2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının; ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, Yok hükmünde olduğunun tespitiyle İPTALİNE, Sayın Başkanlığınızın yoklukla ilgili iddiamızı kabul etmemesi halinde işlemin Anayasanın 104. maddesine aykırı olması nedeniyle İPTALİNE, Dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve üçüncü fıkrasında yer alan “milletlerarası antlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurulmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim."

Yorumlar:

Yorum Yaz