Torba yasa kadınlara ne getiriyor?

Radikal'den Mehmet Bulut, bugünkü köşesinde torba yasada kadınlara ayrıcalık tanıyan düzenlemelere yer verdi.


 
Radikal'den Mehmet Bulut, bugünkü köşesinde torba yasada kadınlara ayrıcalık tanıyan düzenlemelere yer verdi. 
 
 
Radikal'den Mehmet Bulut, bugünkü köşesinde torba yasada kadınlara ayrıcalık tanıyan düzenlemelere yer verdi. İşte o yazı;
 
KADINLARA DAHA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
 
2008 Ekim ayında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla çocuk sahibi olan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı getirildi. Bu sayede emeklilik tarihinin öne çekilmesi söz konusu olabilmekte.
 
Ancak mevcut düzenleme önemli eksiklikleri içermekte.
 
1- Doğum borçlanması hakkı sadece 4/a’lı yani SSK’lı kadınlara verilmiş bulunmakta. Yani 4/b’li (Bağ-Kur’lu) ve 4/c’li (memur) kadınlar için doğum borçlanması söz konusu değil.
 
2- Doğum borçlanması hakkı sadece iki çocuk için ikişer yıl olarak verilmiş bulunmakta.
 
3- Çalışmaya başlanılan tarihten önceki doğumlar için borçlanma mümkün değil.
 
Torba yasa tasarısında yer alan düzenleme ile yukarıdaki eksikliklerden ikisi gideriliyor. Buna göre söz konusu tasarı yasalaşırsa; - Doğum borçlanması hakkı 4/b’li (Bağ-Kur’lu) ve 4/c’li (memur) kadınlar için de mümkün olacak.
 
- Doğum borçlanması üç çocuk için yapılabilecek.
 
Ancak çalışmaya başlamadan önceki doğumların borçlanılamaması sorunu bu tasarıda da çözüme kavuşturulmuyor.
 
Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor? Mevcut uygulamada emeklilik için süre ve yaş sınırını doldurmuş kadın çalışanlar doğum borçlanması ile bir çocuk sayesinde 2 yıla kadar, iki çocuk sayesinde 4 yıla kadar erken emekli olabilmekteler. Torba yasa ile emeklilik için süre ve yaş sınırını doldurmuş üç çocuğu olan kadınlar doğum borçlanması ile 6 yıla kadar erken emekli olabilecekler. Hemen bir bilgi ekleyelim; doğum borçlanması yapılabilmesi için doğumlardan sonraki iki yıllık sürenin tamamında ya da bir kısmında çalışılmamış olması gerekiyor. TÜP BEBEK
 
TEDAVİSİNDE KADINLARA MÜJDE
 
Torba yasada kadınları gülümsetecek bir başka düzenleme de tüp bebek tedavileri ile ilgili. Ayrıca bu düzenleme sadece çalışan kadınları değil eşi çalışan ev hanımlarını da ilgilendirmekte.
 
Mevcut uygulamaya göre tüp bebek tedavisinin SGK tarafından karşılanması için bazı şartlar bulunmakta. Buna göre; evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının; 1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi, 2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, 3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, 4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin SGK ile sözleşme yapmış olması, 5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, Şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri SGK tarafından finanse edilmektedir.
 
Torba yasa ile getirilen düzenleme ile tüp bebek tedavisindeki en fazla iki deneme sınırı üçe çıkartılmaktadır. Yani tasarının yasalaşması halinde üç tüp bebek denemesinin finansmanını SGK karşılayacaktır. Tüp bebek tedavisinde katılım payı ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında uygulanacaktır.
 
Ayrıca torba yasa ile harp malulleri ile vazife malullerine tüp bebek tedavisi noktasında bazı ayrıcalıklar tanınıyor. Bunlar için tüp bebek tedavisinde son 3 yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamama ve en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı olma şartları aranmayacak.

Yorumlar:

Yorum Yaz