Her 3 emekliden biri hâlâ çalışıyor

Türkiye'de 12,3 milyon emekli geçinemediği için bir işte çalışıyor


 

Türkiye’de geçim derdi her geçen gün vatandaşı daha çok zorluyor. TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre her 3 emekliden biri geçinemediği için çalışmak zorunda. Emeklilerin yüzde 33’ünü oluşturan 2,3 milyon kişi geçinebilmek için inşaattan tarıma kadar çeşitli sektörlerde çalışıyor.

 

Türkiye’de kıt kanaat geçinen Emekliler, siyasî partilerin seçim kampanyalarındaki vaatlerle tekrar gündeme geldi. TÜİK’in dün açıkladığı ‘Gelir ve yaşam koşulları 2013 araştırması’, emekliler hakkındaki çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, 2,3 milyon emekli, geçinemediği için çalışmak zorunda. Bunlardan 693 bini, ‘nine’ ve ‘dede’ diye bilinen 65 yaşın üstünde. İnşaatta çalışanlar bile var. Emeklilerin yüzde 39,1’i tarım ve ormancılık, 15,1’i ticaret, 5,4’ü inşaat sektöründe çalışıyor. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye ekonomisi 8 yıldır büyümediği için emekli gelirlerinde ciddi bir artış olmadığını söyledi.

Türkiye’de kıt kanaat geçinen 7 milyon emekli, siyasi partilerin seçim kampanyalarında açıkladığı vaatlerle tekrar gündeme geldi. TÜİK’in dün açıkladığı ‘Gelir ve yaşam koşulları 2013 yılı araştırması’, emekliler hakkındaki çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. 2013 yılında Türkiye’de her 3 emekliden biri geçinemediğinden dolayı çalışmak zorunda. Diğer bir deyişle, toplam emeklinin yüzde 33’ünü oluşturan 2,3 milyon kişi geçinebilmek için çeşitli işlerde çalıştı. Emekli çalışanların 693 binini, toplumda  ‘teyze’ ve ‘dede’ diye bilinen 65 yaş grubundaki emekliler oluşturdu. Emeklilerin içinde beden gücünün ön plana çıktığı inşaat sektöründe çalışanlar bile var. Emeklilerin yüzde 39,1’i tarım ve ormancılık, yüzde 15,1’i toptan ve perakende ticaret, yüzde 12’si imalat, yüzde 8,5’i ulaştırma ve depolama, yüzde 5,4’ü inşaat, yüzde 4,2’si ise konaklama, yiyecek ve hizmet sektörlerinde çalışıyor. Çalışanların işteki durumlarına bakıldığında, emeklilerin yüzde 49,2’si esnafken, yüzde 26,6’sı ücretli maaşla, yüzde 7,6’sı yevmiyeli bir işte çalıştı; yüzde 11,5’i işveren olan emeklilerin yüzde 5,2’si ise yakınlarının yanında ücretsiz olarak çalıştı.

Türkiye’de emekli maaşı alanların yüzde 12,3’ünü bir okul bitirmeyenler, yüzde 61,1’ini ilkokul/ortaokul mezunları, yüzde 13,9’unu lise mezunları, yüzde 12,7’sini ise yüksekokul/fakülte ve daha üst eğitime sahipleri, oluşturdu. Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de emekli olan fertlerin yüzde 3’ü sağlık durumu çok iyi, yüzde 45,2’si iyi olarak değerlendirildi. Emeklilerin yüzde 34,2’si sağlık durumunu ne iyi ne kötü, yüzde 15,7’si kötü, yüzde 1,9’u ise çok kötü olduğu belirtildi.

MHP Samsun Milletvekili ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erhan Usta, Türkiye’de emeklilerin ekonomik durumunun iç açıcı olmadığını vurguladı. Emeklilerin çalışmak istemesini, gelirlerinin iyi olmamasına bağlayan Usta, Türkiye ekonomisinin son 8 yıldır büyümediğinden emeklilerin gelirlerinde ciddi bir artış yaşanmadığını dile getirdi. Usta, “Ekonominin büyümesi dâhilinde emeklilerin de gelirlerinde iyileşme olacaktır.” dedi.

 

Yorumlar:

Yorum Yaz