Ençok hangi doktor kazanıyor?

Gelir düzeyi en yüksek meslek grubunda doktorluk başı çekiyor. Doktorlar içinde de branşlara göre ençok kazanlar belirlendi


Gelir düzeyi en yüksek meslek grubunda doktorluk başı çekerken, Doktorların da branşlarına göre en çok kazanları araştırıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki ulusal iş ve istihdam veri tabanı olan Glassmore’e göre; hekimler gelir düzeyi en yüksek olan meslek grubu olarak birinci sırada yer alıyor.

Doktorluğu takip eden diğer meslek grupları ise: avukatlık, AR-GE Müdürlüğü ve Yazılım Geliştirme Müdürlüğü.

EN ÇOK ORTOPEDİSTLER, EN AZ PEDİATRİSTLER KAZANIYOR

Medscape'in Amerika’da yaptığı ve 26 tıp uzmanlığı alanını incelediği araştırmaya göre, pediatri uzmanlarının ortalama kazançları 204 bin dolar iken, ortopedi uzmanlarının yıllık kazancı (ortopedik ameliyatlar da dahil) 443 bin dolar.

Araştırmaya göre; ortopedistler 443 bin, kardiyologlar 410 bin, dermatologlar 381 bin, gastroentrologlar 380 bin, radyologlar ise 375 bin dolar ile yıllık gelir seviyesi en yüksek olan 5 uzmanlık alanını oluşturuyor. 

KARDİYOLOGLAR VE ORTOPEDİSTLER KAZANÇLARINDAN MEMNUN DEĞİL

Pediatri ise 204 bin dolar ile gelir seviyesi en düşük olan uzmanlık alanı olarak son sırada yer alıyor.

Araştırmada ortopedi ve kardiyoloji alanı en yüksek gelir seviyesine sahip uzmanlık alanları olmasına rağmen, ankete katılan ortopedistlerin %44’ü, kardiyologların ise sadece %48’i kazançlarından memnun. 

Ankette memnuniyet seviyesi ölçülen diğer konular arasında; doktorların kendilerine zaman ayırıp ayıramamaları, hasta memnuniyeti, muayene sürelerinin yeterliliği ve evrak işlerinin yoğunluğu gibi konular yer alıyor. (NTV)

Yorumlar:

Yorum Yaz