Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bugün 1 yaşında!

25 Eylül 2016 Pazar günü, yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 hedefin belirlenmesinin üstünden tam 1 yıl geçti.


25 Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda önümüzdeki 15 sene içerisinde ülkelerin sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda erişmeleri hedeflenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Ajandası kabul edildi. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesi küresel kadın hareketinin de çabalarıyla başlı başına bir hedef olarak 17 hedef arasında yer alırken kadın ve kız çocuklarının karşılaştığı özel durumlar 10 ayrı hedef altında daha gündeme geliyor. 
 


Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden Şehnaz Kıymaz Bahçeci “Nüfusun yarısını oluşturan kadın ve kız çocuklarının insan hakları ve refahı sağlanmadan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşılamaz. Bu sebeple, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 2030 yılına kadar gerçekleştirilebilmesi için tüm alanlardaki uygulama ve politikaların toplumsal cinsiyet eşitliği odağında gerçekleşmesi gerekiyor.” dedi.
 
Şehnaz Kıymaz Bahçeçi açıklamasında özetle şu görüşlere yer verdi:

"17 hedef ve 169 alt hedef içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri toplumsal cinsiyet eşitliğinin yanı sıra yoksulluğun azaltılması, sağlığa erişim, insana yakışır işler, barış ve adalet, nitelikli eğitime erişim, iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerji ve su kaynaklarına erişim gibi birçok alanda bütüncül ve kapsamlı bir şekilde yeni ve sürdürülebilir uygulamaların ve politikaların hayata geçirilmesini ve bu çalışmalar için kaynak ayrılmasını öngörüyor.
 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin kabulünün 1. Yılında daha eşit, daha adil ve daha sürdürülebilir bir yaşam için Türkiye’de kamu, sivil toplum ve diğer tüm paydaşların katılımıyla bu hedeflerin yerelleştirilmesi ve hayata geçirilmesi  konusunda gerekli uygulamaları, politikaları ve işbirliklerini gerçekleştirmesine yönelik yenilikçi adımları en kısa sürede atması gerekiyor. Biz Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin hayata geçirilmesinde etkin rol almaya hazırız. Daha eşit, daha adil ve daha sürdürülebilir bir Türkiye için haydi siz de katılın." (KAZETE/ Fotoğraf: Evrensel)

Yorumlar:

Yorum Yaz