Gelir Vergisi Yasası'nda değişiklik Meclis'ten geçti

Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi.


Kabul edilen ‘Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 1. Bölümünde, ‘finansal zorluk içinde bulunan firmalara’ teşvik verilecek, borçları da yeniden yapılandırılacak.

Teklifin 1 ile 17 arası maddelerini kapsayan birinci bölümüne göre, Varlık Barışı’nın süresi de yıl sonuna kadar uzatılıyor. Daha önce beyan edilmeyen varlıklar 31 Aralık’a kadar herhangi bir vergi cezası olmadan beyan edilebilecek, yüzde bir vergi ödemesi olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temel görev ve yetkilerinde de bu teklifle değişikliğe gidiliyor. Buna göre Merkez Bankası; “zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı unsurları da dikkate alacak. “Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.”

Aynı zamanda Merkez Bankasının yıllık safi kârının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılmasını zorunlu kılan madde de kaldırılıyor.

Buna göre, “hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kâr hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. Bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10'u, fevkalade ihtiyat akçesi yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak.” “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazineye verilecek.”

Yorumlar:

Yorum Yaz