Merkez Bankası, enflasyon tahminini yüzde 13.9'a çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yıl sonu enflasyon tahminlerinde güncelleme yaptıklarını açıkladı. Uysal, enflasyon tahminini 14.6'dan yüzde 13.9'a çektiklerini duyurdu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu 2019-III Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı sunumda, enflasyon tahminlerini açıkladı.

Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngördüklerini belirten Uysal, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceğini, 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz. Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2019 yılı sonunda yüzde 11,5 ile yüzde 16,3 aralığında (orta noktası yüzde 13,9), 2020 yılı sonunda yüzde 5,2 ile yüzde 11,2 aralığında (orta noktası yüzde 8,2) gerçekleşeceğini öngörmekteyiz. 

Nisan Enflasyon Raporu’nu takip eden dönemde enflasyon belirgin bir düşüş göstererek tahmin aralığının altında gerçekleşti. Enflasyondaki düşüşün yanı sıra parasal sıkılaştırmanın da etkisiyle enflasyon beklentilerinde öngördüğümüz iyileşme ve ithalat fiyatları ile gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü güncellemeler yıl sonu enflasyon tahminimizi bir önceki rapor dönemine kıyasla olumlu etkiledi. Diğer taraftan, çıktı açığındaki yukarı yönlü sınırlı revizyon ile alkollü içecekler ve tütün grubundaki vergi ayarlamaları bir önceki rapor dönemine göre yıl sonu enflasyon tahminlerimize yükseltici etkide bulundu. Bu doğrultuda, nisan ayında yüzde 14,6 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 13,9’a indirdik. Diğer taraftan, aşağı ve yukarı yönlü katkıların birbirini dengelemesiyle 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmedik. 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminimizi,  0,7 puan aşağı yönlü güncelledik."

"BAĞIMSIZ HAREKET EDİYORUZ"

Murat Uysal para politikası kararlarını alırken bağımsız şekilde hareket ettiklerini vurguladı.

Soru cevap kısmında nötr faiz konusunda Uysal "makul reel faizi değerlendirirken öncelikle emsal ülkelerin para politikası duruşlarının ima ettiği reel faizi dikkate almamız gerekiyor. Diğer yandan risk primleri, yurtiçi yerleşiklerin portföy tercihleri yakından takip ettiğimiz alan olacak. Kredilerde büyümenin iç ve dış dengeyi sağlayacak şekilde gelişimi ve son olarak enflasyonda düşüşün sürekliliğini sağlayacak reel getiri oranı olacak" yorumunu yaptı.

İLETİŞİM POLİTİKASINDA GÜÇLENME VURGUSU

Uysal aldıkları kararların gerekçelerini kamuoyuyla daha açık şekilde paylaşarak iletişim politikasını güçlendireceklerine dikkat çekerek "reel sektörle, finans sektörüyle ve basın mensuplarıyla daha sık bir araya gelerek para politikasına yönelik bakışımızı daha açık paylaşacağımız bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DOLARİZASYONDA BİR MİKTAR POZİTİF DÖNEME GİRECEĞİZ"

Son dönemde dolarizasyonun ciddi noktaya geldiğine değinen Uysal "Bunun temel gerekçesi aslında kurda artış beklentisi ve enflasyona yönelik belirsizlikler. Enflasyon görünümü ve para politikasındaki duruşumuz önümüzdeki dönemde TL'ye olan güveni artırarak, enflasyon beklentilerini de olumluya çevirerek dolarizasyonda bir miktar daha pozitife döneme gireceğimiz beklentisini oluşturuyor" ifadesini kullandı.

Uysal zorunlu karşılık düzenlemesinin finansal istikrar konusunda ellerini güçlendiren bir düzenleme olduğunu ifade etti. PPK kararının mevduat ve kredi faizlerine yansımasını beklediklerini, bir miktar da yansımanın başladığını belirtti. 

Uysal konuşmasında ayrıca PPK toplantı sayısını yeniden 12'ye çıkarılmasını değerlendireceklerinin altını çizdi. Uysal para politikasında koridor uygulamasında değişiklik olmadığını ve gerekirse gerektiği ölçüde kullanılabileceğini kaydetti. 

GÖREV DEĞİŞİMİ

Murat Çetinkaya'nın yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilmesine dair soruya Uysal şu yanıtı verdi; "Mevcut kanun ve yasal düzenlemelere göre alınan bir karar. Şu an görevi üstlenen ekip olarak hedefimize odaklanmış vaziyetteyiz. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar konusuna tüm vaktimizi yoğunlaştırmış durumdayız."

İHTİYAT AKÇESİ

Uysal konuya ilişkin "Buradan yarıya yakın kısmı Hazine hesaplarına geçti. Özellikle enflasyonist etki konusunda endişeler var. Bizim sıkı duruşumuzun buradan gelecek negatif etkiyi telafi edecek düzeyde olduğunu düşünüyoruz." açıklamasını yaptı.

MB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

  • Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma eğilimi sergilediğini göstermektedir.
  •  Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı iktisadi faaliyeti desteklemektedir.
  • Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. 
  • Enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. 
  • Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.
  • Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir.
  • Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceği; 2020 yıl sonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.
  • Parasal sıkılık düzeyi, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini ve hedeflenen patika ile uyumunu sağlayacak şekilde oluşturulacaktır.
  • Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. (Bloomberg HT)

Yorumlar:

Yorum Yaz