AKP, Hükümetin borçlanma yetkisini iki katına çıkarıyor

AK Parti, 2020 yılı bütçesinde borçlanma yetkisini pandemiyi gerekçe göstererek iki katına çıkarmak için teklif verdi.


AKP'nin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenen geçici madde ile borçlanma yetkisi iki katına çıkarılacak.

Teklifin görüşmeleri sırasında AKP milletvekillerinin imzasıyla değişiklik önergesi verildi. Teklife geçici madde eklenmesi istenen önergeye göre, net borç kullanım tutarı 2020 yılı için Bakan ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının 2 katı olarak uygulanacak.

Önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 2020 yılında yatırım, istihdam ve büyümeyi desteklemek için geçici olarak alınan ekonomik tedbirlerin mali etkilerini de kapsayan 2021-2023 Yeni Ekonomi Programında yer alan 2020 yılı bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde oluşan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve ileride yine pandemi sebebiyle yaşanabilecek muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması amacıyla sene başında yılı Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarının arttırılması hedeflenmektedir.”

TBMM 2020 yılı için iktidara 154 milyar TL borçlanma yetkisi vermişti. Komisyon görüşmelerinde verilen bilgiye göre ekim ayı itibariyle borç tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı. (DUVAR)

Yorumlar:

Yorum Yaz