Türkiye İstatistik Kurumu, güncel işsizlik verilerini paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu güncel işsizlik oranlarını açıkladı. İşsizlik oranları geçtiğimiz yılın verileri incelenerek hazırlandı ve 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azaldı. İşsizlik oranı yüzde 13.2 olarak açıklandı.


TÜİK tarafından yapılan açıklamada  "Hane halkı İşgücü Araştırması içerisinde 2021 Ocak'tan itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle eş zamanlı şekilde; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararları ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak hedefiyle yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bahsi geçen düzenlemelerle ilgili sonuçlar ilk kez 2021 Ocak ayı haber bülteni ile beraber kamuoyuyla paylaşılmış olup bu bültende bulunan 2020 yıllık sonuçları eski tanım ve kavramlar dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ülke genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılında bir önceki yıla göre 408 bin kişi azaldı ve 4 milyon 61 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %13,2 seviyesine geriledi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalış ile %15,3 oldu." cümleleri kaydedildi..

 Açıklamanın önemli satır başları şu şekilde:

 "İstihdam edilen kişi sayısı 2020'de önceki yıl ile karşılaştırıldığında 1 milyon 268 bin kişi azaldı ve 26 milyon 812 bin kişi, istihdam oranı ise 2,9 puanlık azalış ile %42,8 olarak kaydedildi.

İşgücü 2020'de  önceki yıla göre 1 milyon 676 bin kişi azaldı ve 30 milyon 873 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık azalım ile %49,3 oldu.

YAŞ ARALIKLARINA GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI:

15-64 yaş aralığındaki işsizlik oranları önceki yıla göre 0,6 puan azalışla %13,4, tarım dışı işsizlik oranı ise 0,7 puanlık azalışla %15,4 oldu. Bu yaş aralığındaki istihdam oranı 2,8 puanlık azaldı %47,5, işgücüne katılma oranı ise 3,6 puanlık azaldı ve %54,9 olarak kaydedildi.

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puan azaldı ve%25,3, istihdam oranı ise 3,9 puan azalarak %29,2 olarak kaydedildi. Yine aynı dönem içerisinde işgücüne katılma oranı 5,3 puanlık azalış gösterdi ve %39,1 seviyesinde kaydedildi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 2,3 puanlık artışla %28,3 seviyesi olarak gözlemlendi.

SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAM YÜZDELERİ

2020'de istihdam edilen kişilerin %17,6'sı tarım, %20,5'i sanayi, %5,7'si inşaat, %56,2'si ise hizmet sektöründe kaydedildi. Önceki yıl ile karşılaştırma yapıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,3 puan kadar düştü.

SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAM SAYILARI

2020'de 4 milyon 716 bin kişi tarım sektörün içerisinde, 5 milyon 497 bin kişi sanayi sektörü içerisinde, 1 milyon 538 bin kişi inşaat sektörü içerisinde, 15 milyon 60 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Önceki yıl ile karşılaştırma yapıldığında istihdam edilen kişi sayısının tarım sektöründe 381 bin, sanayi sektöründe 64 bin, inşaat sektöründe 12 bin, hizmet sektöründe 812 bin kişi azaldığı kaydedildi.

BÖLGELERE GÖRE İŞSİZLİK ORANLARI:

İşsizlik oranlarının en yüksek olduğu bölge %33,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) olarak kaydedilirken, işsizlik oranının en düşük olduğu bölge ise %6,6 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) olarak kaydedildi. En yüksek istihdam oranı ise %50,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde kaydedildi. En düşük istihdam oranı ise %26,0 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde görüldü.

İŞ GÜCÜNE KATILIM ORANLARI:

İşgücüne katılma oranının en yüksek olduğu bölge %55,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde kaydedildi ve işgücüne en düşük katılma oranı ise %38,4 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) Bölgesi'nde kaydedildi. (AA/ Foto: Reuters)

 

Yorumlar:

Yorum Yaz