Sabit telefon kullanıcıları üzülecek!

Yargıtay, ödenmeyen sabit telefon faturalarında günlük onbinde 8 olan yasal faiz yerine Merkez Bankası nın (MB) kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranlarının da geçerli olabileceğine hükmetti


Tüketicileri yakından ilgilendiren karar Yargıtay 13. Hukuk Dairesi nden 7_HUKUK_sabit_telefon.jpggeldi. Dairenin kararı Resmi Gazete nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Türk Telekom, abonesi olan Mesut S. nin, telefon abone sözleşmesinden doğan borcunu ödemediği gerekçesiyle 232,47 TL alacağı için 3095 sayılı Yasa hükümlerine göre faiz oranı belirledi ve tahsil için icra takibi yaptı.

Tüketici de Türk Telekom un faiz oranı için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ne başvurarak itiraz etti. Hakem Heyeti ise Türk Telekom un kararının yanlış olduğuna karar vererek, alacağın yasal faizi ile tahsil edilmesi gerektiğine karar verdi. Türk Telekom karara itiraz edince dosya Bursa Tüketici Mahkemesi nin gündemine geldi. Mahkemede, Hakem Heyeti nin kararını yerinde bularak Türk Telekom un itirazını reddetti. 

BORÇLARA MB FAİZ AYARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yerel mahkemenin kararına kanun yararına bozma isteyince dosya Yargıtay 13. Hukuk Dairesi nin gündemine geldi. Daire, taraflar arasında, telefon abone sözleşmesi bulunduğunu anımsatarak, 3095 sayılı Kanuni faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1. maddesine atıfta bulundu. Daire kararında yasanın "Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse, bu ödeme yıllık yüzde 12 oranı üzerinden yapılır. Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeyle yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir" hükmüne dikkat çekti.

7_HUKUK_SAB__T_TELEFON_KULALNICILARINA_K__T___HABER.jpg3095 sayılı Yasanın 2 maddesinin 1. fıkrası gereğince temerrüde düşen borçlunun sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça birinci maddede belirtilen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecbur olduğunun anımsatıldığı kararda, aynı maddenin 2. fıkrasında "TC Merkez Bankası önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli oranlar için uyguladığı faiz oranı yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir" hükmünün yer aldığı belirtildi.

Yasa hükümlerine göre Türk Telekom un tacir olduğuna dikkat çeken Daire, bu nedenle de 3095 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği Türk Telekom un MB nin kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz talep edebileceğine karar verdi. Daire, yerel mahkemenin Türk Telekom un alacağını MB nin avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz talep edebileceğini gözetmeden yasal faize hükmetmesini usul ve yasaya aykırı buldu.

ANAHTAR KELİMELER

Yorumlar:

Yorum Yaz