Kadın avukatlardan erkek egemen yargıya isyan

İstanbul'da Kadın Avukat Dayanışması bugün 1000'i aşkın kadın avukatın imzasıyla ortak metin yayınlayarak taleplerini dile getirdiler.


Kadın avukatlar son olarak Avukat M.K.’nin kadın avukatlara dönük taciziyle gündeme gelen erkek egemen yargı ve baro pratikleri karşısında harekete geçti. 1000'i aşkın kadın avukatın imzasıyla duyurulan metinde kadın avukatların çağrısı yer aldı

8 Martı da selamlayarak hazırladıkları metinde kadın avukatlar, M.K.’nin kadın avukatlara yönelik tacizini hatırlattı, “Artık beklemeye tahammülümüz yok” dedi.

Öte yandan kadın avukatlar, 10 Mart günü Çağlayan Adliyesinde basın açıklaması yapılacak.

“Kadın avukatlar olarak isyandayız! Kadın avukat dayanışması olarak HSK, Adalet Bakanlığı ve Barolara sesleniyoruz” ifadelerinin yer aldığı metinde şu ifadeler yer aldı:

Cinsel ve cinsiyet temelli her türlü şiddete maruz kalan tüm meslektaşlarımızı bu suçu cesaretle ifşaya, yargıya, baro disiplin süreçlerine taşımaya çağırıyoruz. Kadın dayanışmasıyla, cinsel şiddet faillerinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacak, tüm taleplerimizin gerçekleşmesi için ısrarcı olacak ve birlikte kazanacağız.

Kadın avukatların talepleri ise şöyle:

  • Yargı organlarının, HSK ve Adalet Bakanlığının sivil kişiler, adliye görevlileri, yargı mensuplarının kadın avukatlara karşı cinsel saldırı ve cinsiyete dayalı her türlü şiddetinin etkili şekilde soruşturulmasını ve cezalandırılmasını,
  • Baroların avukatların mesleğini icrası sırasında her türlü ayrımcılığı yasaklayan ve erkek avukat şiddetini önleyici meslek etik ilkeleri oluşturmasını, cinsel saldırı ve kadına yönelik şiddet fiillerini özenle soruşturan, önleyici tedbirler alan, hızlı ve etkili yaptırımlara bağlayan bir disiplin hukuku oluşturulmasını, mevcut disiplin soruşturmalarının hızla sonuca bağlanmasını,
  • Adli, idari ve disiplin soruşturmasının başlamasında “kadının beyanı esastır” ilkesinin esas alınmasını; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa karşı koruyucu ilkeler belirlenmesini,
  • Hakim savcıların staj eğitimlerinde, Baroların Staj Eğitimi ve CMK eğitimlerinde görev alanların en az yarısının kadın olmasını,
  • Hakim-savcı avukatların staj ve CMK eğitimlerinde “toplumsal cinsiyet eşitliği” ve “kadına yönelik şiddet” hakkında uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere eşitlikçi eğitim konularının temel eğitim konuları olarak belirlenmesini, bu eğitimlerin kadın hareketinden hukukçular tarafından verilmesini istiyoruz.
(Sendika.Org)

Yorumlar:

Yorum Yaz