Öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığını sınıfta bıraktı

2018-2019 öğretim yılının sona ermesiyle birliktec Eğitim Sen 2 bin 326 öğretmenle, eğitimin sorunlarına ilişkin yapmış olduğu anketi yayımladı. Öğretmenler, verdikleri yanıtlarla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) sınıfta bıraktı.


Eğitim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), “Geride bıraktığımız bir yılı nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusunu yönelttiği 2 bin 326 öğretmenle yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Anket soruları ve öğretmenlerin verdiği yanıtlar şöyle:

“Eğitim sistemimizi genel olarak başarılı görüyor musunuz” sorusuna öğretmenlerin yüzde %82’si “hayır”, yüzde 16’sı “kısmen”, yüzde 1’i “evet” ve yüzde 1’i “fikrim yok” yanıtını verdi.

“MEB’in eğitimin temel sorunlarına çözüm üretebileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna ise yüzde 72’si “hayır” yanıtı verirken, yüzde 21’i “kısmen”, yüzde 5’i “evet” ve yüzde 2’si “fikrim yok” yanıtını verdi.

“MEB’in sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna öğretmenlerin yüzde 78’i “hayır”, yüzde 18’i “kısmen”, yüzde 3’ü “evet”, yüzde 1’i “fikrim yok” yanıtı verdi.

“Eğitim çalışanlarının ek göstergelerinin 3600’e yükseltileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna ise öğretmenlerin yüzde 81’i “hayır”, yüzde 9’u “kısmen”, yüzde 6’sı “evet” ve yüzde 4’ü ise “fikrim yok” dedi.

“‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ hazırlıkları hakkında bilginiz var mı” sorusuna öğretmenlerin yüzde 38’i “kısmen”, yüzde 29’u “hayır”, yüzde 28’i “evet”, yüzde 5’i ise “fikrim yok” yanıtını verdi.

“Kadrolu, sözleşmeli, ücretli, taşeron çalışan ayrımını doğru buluyor musunuz” sorusuna ise öğretmenlerin yüzde 95’i “hayır” yanıtı verirken, yüzde 3’ü “kısmen,yüzde 2’si ise “evet” yanıtını verdi.

“Sözleşmeli, ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna öğretmenlerin yüzde 88’i “hayır”, yüzde 7’si “evet”, yüzde 4’ü “kısmen” ve yüzde 1’i “fikrim yok” dedi.

“Sözleşmeli öğretmenlerin zorunlu görev süresinin kısaltılacağını düşünüyor musunuz” sorusuna öğretmenlerin yüzde 60’ı “hayır”, yüzde 16’sı “kısmen”, yüzde 14’ü “fikrim yok” ve yüzde 10’u “evet” yanıtını verdi.

“Hizmetli, memur, taşeron olarak okul güvenliği ve diğer yardımcı hizmetlerde çalışanların sorunlarına çözüm üretileceğini düşünüyor musunuz” sorusunu ise öğretmenlerin yüzde 78’i “hayır”, yüzde 14’ü “kısmen”, yüzde 5’i “fikrim yok”, yüzde 3’ü ise “evet” diyerek yanıtladı.
Okullarında öğretmen ihtiyacı olmayan öğretmenlerin oranı yüzde 52’i iken, ihtiyaç olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 38. Yüzde 8’lik bir dilim “kısmen” derken, yüzde 2’lik bir dilim ise “fikrim yok” dedi.

“Okullarında hizmetli, memur ve teknik personel ihtiyacı olduğunu düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 61’ken, “hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 28. Yüzde 8’lik bir dilim “kısmen” derken, yüzde 3’lük bir dilim ise “fikrim yok” yanıtını verdi.

“Okul yöneticilerinin demokratik yöntemlerle belirlenmesi iş barışına katkıda bulunur mu” sorusuna “evet” yanıtı veren öğretmenlerin oranı yüzde 83, “hayır” yanıtı verenlerin oranı yüzde 8, “kısmen” diyenlerin yüzde 8 ve “fikrim yok” diyenlerin ise yüzde 1.

EĞİTİMDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ VAR MI: YÜZDE 75 HAYIR

“Eğitimde cinsiyet eşitliğinin (müfredat, ders kitapları, okul kültürü, kadın yönetici sayısı vb.) sağlandığını düşünüyor musunuz” sorusuna ise öğretmenlerin yüzde 75’i “hayır”, yüzde 15’i “kısmen”, yüzde 8’i “evet” ve yüzde 2’si “fikrim yok” dedi.

“2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak iki ara tatilin öğrenci motivasyonu, okula devam eden, akademik başarı ve okula dönük tutum açısından olumlu sonuçlar üreteceğini düşünüyor musunuz” sorusuna öğretmenlerin yüzde 35’i “hayır”, yüzde 34’ü “kısmen”, yüzde 22’si “evet”, yüzde 9’u “fikrim yok” yanıtını verdi.

“Mülakat ile öğretmen alımının eşit, adil, geçerli ve yansız bir yöntem olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna ilişkin öğretmenlerin yüzde 94’ü olumsuz görüş bildirirken, “evet” ve “kısmen” diyenler ise yüzde 3’erlik dilimleri paylaştı.

“Uygulanan eğitim politikalarının velileri ve öğrencileri özel öğretim kurumlarına yönlendirdiğini düşünüyor musunuz” sorusuna ise öğretmenlerin yüzde 77’si “evet” derken, yüzde 12’si “kısmen”, yüzde 10’u “hayır” ve yüzde 1’i “fikrim yok” dedi. (sendika.org)

Yorumlar:

Yorum Yaz