7 YSK üyesi hakkında suç duyurusu ve meslekten men başvurusu

 

Eski CHP Konya Milletvekili ve avukat Atilla Kart, İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine “evet” oyu veren 7 YSK üyesi hakkında Danıştay ve Yargıtay’a suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

16.05.2019
Yazı Boyutu:  
31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden sonra İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik talebi değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP’nin sandık kurulu üyeleri ile ilgili itirazları doğrultusunda sadece İBB seçiminin iptal ederek, 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan eski CHP milletvekili Atilla Kart, “YSK’nın 7 üyesi hakkında, mesleğin onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni yok eden, görevini doğru ve tarafsız yapmadığı kanısını yaratan işlem ve ilişkilerinden dolayı, tarafımızdan Yargıtay ve Danıştay’a suç duyurusu yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kart, açıklamasının devamında, “7 üye hakkında; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 68/a,b,c maddeleri uyarınca, meslekten çıkarma cezasının uygulanması ve adli sürecin başlatılması talebinde bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunulur” dedi.

DİLEKÇELERİN ÖZETİ

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Orhan Uğurlu'nun açıkladığına göre; Yargıtay ve Danıştay'a bugün başvurular yapacağını belirten Avukat Kart dilekçelerini şöyle özetledi:

YARGITAY

Yargıtay ve Danıştay'a bugün vereceğim "suç duyurusu" 7 YSK hakimi hakkında.

1. Erhan Çiftçi-YSK Başkan Vekili-Ankara

2. Refik Eğri-YSK Üyesi-Ankara

3. Muharrem Akkaya-YSK Üyesi-Ankara

4. Faruk Kaymak-YSK Üyesi-Ankara

DANIŞTAY

1. Zeki Yiğit-YSK Üyesi-Ankara

2. Nakiddin Buğday-YSK Üyesi-Ankara

3. İlhan Hanağası-YSK Üyesi- Ankara

DANIŞTAY VE YARGITAY'DAN ORTAK TALEP:

a. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 68 / a, b, c maddelerini ihlal etmek suretiyle; mesleğin şeref ve onurunu bozan, mesleğe olan genel saygı ve güveni yok eden, görevini doğru ve tarafsız yapmadığı kanısını yaratan ve adları yukarıda ifade edilen YSK Üyeleri-Yargıçlar hakkında 2797 sayılı Yargıtay Kanunu uyarınca inceleme ve soruşturma yapılarak; 2802 sayılı Yasa'nın 69. maddesi uyarınca meslekten çıkarılmalarına;

b. Bağlı olarak, adları geçen kişiler hakkında son soruşturma açılmasına karar verilmesi ve müteakip yasal işlemlerin yapılması için evrakın Anayasa Mahkemesine tevdiine karar verilmesi talebinden ibarettir.

Anayasa'nın 79/4, 7062 sayılı Yüksek seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 4/1 ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 11/1. maddelerine göre; YSK, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur.

Gerek Anayasada ve gerek bağlı mevzuattaki "sistematik" göz önüne alındığında, asıl ve yedek üyelerin iştirakiyle karar verilmesinin yetki gaspı dahil olmak üzere pek çok ihlali yarattığı ve yaratacağı açık olarak görülmektedir.

YSK'nın 7 Asıl Üyeyle toplanması gerekirken, 11 Üye ile toplanmış olması anayasal ihlale yol açtığı gibi, ayrıca Kurul'un kararlarının sıhhatini de sakatlayan sonuçlar yaratmıştır. YSK'nın son yıllarda zaman zaman 11 kişiyle toplanmış olması, mevcut olan anayasal ihlali ortadan kaldırmaz.

Kurul'un, 7 asıl üye yerine 11 üyeyle toplanmış olması özü itibariyle Kurul'un yönetim ve çalışmasına yönelik olmakla idari nitelikte olan bir işlemdir.

Bu sebeple, idari nitelikte olan bu işleme karşı, idari yargı yollarının açık olduğu tartışmasızdır. Olayın bu yönü hakkında, Danıştay'a ayrıca dava açılacağını yeri gelmişken ifade ediyoruz.

Artık, Anayasa'nın 137. maddesinde düzenlenmiş olan "kanunsuz emir ve talimatların" egemen olduğu kaotik bir dönem yaşanmaktadır.

Hukuki güvenceden yoksun olan kişi ve kurumlar, siyasi İktidar'ın yarattığı "tavsiye, telkin ve müdahaleler" doğrultusunda görev yapar hale gelmiştir.

Bu tablonun en vahim sonuçları ise YSK bünyesinde yaşanmaktadır.

TALEP:

Yargıtay dilekçesinde;

2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 46 ve müteakip maddelerinde düzenlenen yasal sebep ve şartlar doğmuş olmakla, Birinci Başkanlık Kurulu tarafından inceleme ve soruşturma yapılmasına;

Soruşturma sonucuna göre, adları geçen 4 Üye hakkında meslekten çıkarma cezasının uygulanmasını arz ve talep ederim.

Danıştay dilekçesinde;

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 76 ve müteakip maddelerinde düzenlenen yasal sebep ve şartlar doğmuş olmakla, 1 Daire başkanı ve 2 Üyeden oluşacak "Kurul"  tarafından inceleme ve soruşturma yapılmasına;

Soruşturma sonucuna göre, adları geçen 3 Üye hakkında meslekten çıkarma cezasının uygulanmasını arz ve talep ederim.

Kaynak Yeniçağ: 7 YSK üyesi için suç duyurusu ve meslekten men başvurusu - Orhan UĞUROĞLU

Üye OlÜye Girişi