AK Parti kadın istihdamı politikalarında AB ile uyuşmazlığa düştü

 

Kadın istihdamında ters yola girildi

27.02.2008
Yazı Boyutu:  
Hükümetin istihdam paketinde yer alan düzenlemeleri Avrupa Konseyi'nin istihdamda kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere yürüttüğü politikalarla çelişiyor

Avrupa Konseyi, 2006'da kadın-erkek eşitliğini sağlamak üzere iki önemli adım attı. Birincisi, bu amaca ulaşmak için detaylı politikalar içeren 2006-2010 Yol Haritası'nın, ikincisi de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Paktı'nın kabul edilmesiydi. 2000'de belirlenen ve 2005'te yenilenen Büyüme ve İstihdam için Lizbon Stratejisi doğrultusunda 2010'a kadar Avrupa Birliği'nde kadın istihdam oranının yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor. Bu doğrultuda geliştirilen politikalar sayesinde, 2000-2005 arasında Birlik içinde yaratılan 8 milyon yeni istihdamın 6 milyonunu kadınlar aldı.
Böylece 2005'te kadın istihdamı oranı 2,7 puan artarak yüzde 56,3'e çıktı. Aynı dönemde erkek istihdamıysa sabit kaldı. Buna karşılık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2006 verilerine göre Türkiye'de kadın istihdamı oranı sadece yüzde 26. Dahası, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) kısa zaman önce açıkladığı rapora göre 1995-2005 arasında iş gücü piyasası dışındaki kadın sayısı 276 bin kişi arttı. AB'de uygulanan politikalarla zaten Türkiye'ye göre iki kat fazla olan kadın istihdam oranı artarken Türkiye'de çalışan kadın sayısı azalıyor.
AK Parti'nin yılbaşında yaptığı "kadın istihdamının artırılması için" işveren üzerindeki kreş açma yükümlülüğünün kaldırılacağı açıklaması AB politikalarıyla açıkça çelişiyor. Avrupa Konseyi, 2007 başında yaptığı değerlendirmede, ilerlemeye karşın, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kadınların iş ve özel yaşamlarını bir arada yürütmekte zorlandığını ve bunun kadın istihdamı önünde engel olduğunu açıkladı ve bunun önlenmesi için çocuk bakımı ve doğum izninin kadın ve erkeklere eşit olarak dağıtılması, yaşlılar için bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, erişilebilir hale getirilmesi ve kadınlarla erkekler arasında bu sorumluluğun eşit paylaştırılabilmesini gerekli görüyor.
Ancak Avrupa Konseyi'nin bu önerilerine karşın AKP iktidarıysa istihdam paketi ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) tasarısıyla kadına yönelik ayrımcı bakışı korurken, varolan sosyal korumanın daha da geriletilmesini öneriyor.

 


Üye OlÜye Girişi