AKP ve CHP Hazine'ye toplam 580 bin lira ödeyecek

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın AKP, CHP ve MHP’nin 2011 yılı mali denetimine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayınlandı

14.04.2016
Yazı Boyutu:  
Anayasa Mahkemesi (AYM) 2011 siyasi parti mali denetim raporu yayınlandı. AYM, AKP ve CHP’nin bazı harcamalarının parti amaçlarına uygun olmadığını belirtti. AKP’nin 272 bin 771, 48 lira, CHP’nin ise 307 bin 384,76 lirayı Hazine’ye ödemesine karar verdi.

“Yurtdışından seçmen taşıma partilerin görevi değil”

AKP’nin parti amaçlarına uygun görülmeyen harcamaları ulaşım ve konaklama harcamalarına dair. KKTC’den yurtdışı seçmenin getirilmesi için yapılan harcamalar da bunlar arasında.

AYM, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun siyasi partilerin giderlerine dair 70. maddesine aykırılık gerekçesiyle toplam 272 bin 771,48 liranın Hazineye geri ödenmesine karar verdi. İlgili harcamalar şöyle:

* AYM, programlara katılmaları için kendilerine davetiye gönderilmeyen veya davetiyeleri AYM’ye sunulmayan ve katılımcı listelerinde de isimleri bulunmayan kişilerle ilgili 9 bin 328 liralık harcamanın parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliği adına yapılmış bir harcama olarak kabul edilmediğini belirtti.

* Vergi Usul Kanunu’na uygun olacak şekilde belgelendirilmeyen ve hiçbir belge sunulamayan 3 bin 60,12 lira ederindeki konaklama bedeli parti amaçlarına uygun ve parti tüzel kişiliğin adına yapılmış harcama olarak kabul edilmesinin mümkün görülmediğine karar verdi.

* 260 bin 383,36 liralık uçak ve deniz taşıtı bedelleri de soruldu. Parti yetkilileri konuyla ilgili açıklamasında partilerine oy vermek isteyen AKP seçmenlerinin KKTC’den gelerek oy kullanabilmelerini sağlamak amacı ile kiralanan ulaşım araçlarının bedelinin parti bütçesinden ödendiğini söyledi.

AYM, Anayasa’nın ve 298 sayılı seçimlerin temel hükümlerine dair kanunun yurtdışı seçmenlerin oylarını kullanması için siyasi partilere görev verilmediğini söyledi. Bu harcamanın siyasi parti amaçlarına uygun harcama olarak kabul edilmesinin mümkün görüşülmediğini belirtti.

"Avans adı altında borç verildi"

CHP’nin parti amaçlarına uygun görülmeyen harcamaları personele verilen avanslar ve izinli ücretler, fatura asıllarının sunulmadığı toplam 307 bin 384,66 liralık harcamaya dair.

İlgili harcamalar şöyle:

* AYM, CHP’den personele verilen avans dökümünü istedi. Listelerde 2011 yılında 228 bin 964,98 liranın bazı personele avans olarak verdiği görüldü.

CHP, cevap yazısında bu tutarın içerisinden icra işlemlerinden dolayı personelin maaşından dörtte bir oranında kesilen ve icra dairesine yatırılan 15.709,70 liranın olduğunu; bunun da cari hesaba avans şekilde yazıldığını belirtti.

AYM, avans miktarından bu miktarın düştüğünde geriye kalan 213 bin 258,28 liranın personele avans adı altında borç olarak verildiğini söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 72. Maddesine göre siyasi partilerin hiçbir şekilde borç veremeyeceğini hatırlattı. Avans adı altında verilen tutarların borç verme niteliğinde  olduğu gerekçesiyle bu maddeye aykırılık yaşandığını belirtti.

* AYM, 10 kişi hakkındaki izin ücretleriyle ilgili yapılan 28 bin 344,85 liralık ödemenin yemek, yol  ve sosyal yardımın dahil edilmesini sordu.

CHP, ücretli izin olması nedeniyle izin süresine tekabül eden yol, yemek ve sosyal yardımın da ödenmek durumunda olduğunu söyledi.
AYM, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 50. ve 57. Maddelerini gerekçe gösterilerek yıllık izin ücretlerinde sosyal yardımların dikkate alınmayacağını belirtti.

* AYM, 65 bin 781,53 liralık harcamanın ise noter tasdikli suretini göndererek aslını sunmadığı gerekçesiyle Hazine’ye iadesine karar verdi.

CHP, cevap yazısında bu tutarın içerisinden icra işlemlerinden dolayı personelin maaşından dörtte bir oranında kesilen ve icra dairesine yatırılan 15.709,70 liranın olduğunu; bunun da cari hesaba avans şekilde yazıldığını belirtti.

AYM, avans miktarından bu miktarın düştüğünde geriye kalan 213 bin 258,28 liranın personele avans adı altında borç olarak verildiğini söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu’nun 72. Maddesine göre siyasi partilerin hiçbir şekilde borç veremeyeceğini hatırlattı. Avans adı altında verilen tutarların borç verme niteliğinde  olduğu gerekçesiyle bu maddeye aykırılık yaşandığını belirtti.

* AYM, 10 kişi hakkındaki izin ücretleriyle ilgili yapılan 28 bin 344,85 liralık ödemenin yemek, yol  ve sosyal yardımın dahil edilmesini sordu.

CHP, ücretli izin olması nedeniyle izin süresine tekabül eden yol, yemek ve sosyal yardımın da ödenmek durumunda olduğunu söyledi.
AYM, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 50. ve 57. Maddelerini gerekçe gösterilerek yıllık izin ücretlerinde sosyal yardımların dikkate alınmayacağını belirtti.

* AYM, 65 bin 781,53 liralık harcamanın ise noter tasdikli suretini göndererek aslını sunmadığı gerekçesiyle Hazine’ye iadesine karar verdi. 

Üye OlÜye Girişi