AKP'li seçmenin yarısı sansürden rahatsız

 

Araştırma: AKP’li seçmenlerin yarısı basına sansür uygulandığını kabul ediyor

17.04.2015
Yazı Boyutu:  

 

‘Tür­ki­ye­’de Si­ya­set, Med­ya ve İnternet­te Öz­gür­lük­le­r‘ araştırmasına göre, AKP’lilerin yarısı basına sansür uygulandığına inanıyor.

 

 Koç Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Ali Çar­koğ­lu, Sa­ban­cı Üni­ver­si­te­si­’n­den Prof. Dr. Er­sin Ka­lay­cı­oğ­lu ve Ohi­o Eya­let Üni­ver­si­te­si’n­den Doç. Dr. Erik Nis­be­t’­in yaptığı ‘Tür­ki­ye­’de Si­ya­set, Med­ya ve İnternet­te Öz­gür­lük­le­r‘ başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı.

Hem kırsal hem de kentlerde yaşayan 18 yaşının üstünde 2 bin 356 kişinin katıldığı araştırma Türkiye’nin en önemli sorununun işsizlik olarak görüldüğünü ortaya koydu.

 

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK

Buna göre, ankete katılanların yüzde 33,1 ‘i ‘Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?‘ sorusuna ‘işsizlik‘ derken, yüzde 10,7’si ‘Türkiye’nin gelecekteki en büyük sorunu nedir?‘ sorusuna da ‘isşizlik‘ yanıtını verdi. İş­siz­lik, yok­sul­luk, ge­lir ye­ter­siz­li­ği ve eko­no­mik is­tik­rar­sız­lık­la bir­lik­te ekonomik sorunlar toplamda yüz­de 52’ye ulaş­ıyor.

‘Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?‘ sorusuna verilen yanıtlar arasında ikinci sırada yüzde 10,7’le ‘Gü­ney­do­ğu so­ru­nu ve ba­rış sü­re­ci‘­; üçüncü sıradaysa yüzde 10,4’le ‘te­rör ve ulu­sal gü­ven­lik me­se­le­leri‘ geliyor. (Perihan Çakıroğlu/ BUGÜN)

 

AKP’LİLER 'SANSÜR VAR' DEDİ

Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuçsa AKP’li seçmenlerin yüzde 46,8’inin ‘Yayın organlarında sansür var mı, yok mu?‘ sorusuna ‘evet‘ yanıtı vermeleri oldu. Bu soruya, HDP’nin yüzde 61,9’u, CHP’lilerin yüzde 67,3’ü, MHP’lilerin de yüzde 62,5’i “Evet, yayın organlarında sansür var” diye görüş belirtti.

 

 


Üye OlÜye Girişi