AKP'ye sansür için tam yetki

 

Reklam Kurulu Yönetmeliği'nde Hükümete sansür yetkisi veriliyor

04.07.2014
Yazı Boyutu:  

 

Reklam Kurulu Yönetmeliği'nde Hükümete sansür yetkisi veriliyor

 

Reklam Kurulu Yönetmeliği yeniden yazılırken, Hükümete ticari reklamları da denetleyip sansürleme yetkisi getirildi. Reklam Kurulu üye sayısı 29’dan 19’a indirildi, STK’lar ve sektör temsilcileri yerine devlet görevlileri çoğunluğa geçti.

Medyaya savcılar-mahkemeler, sosyal medyaya TİB aracılığıyla sansür, ekonomi-maliye alanında yandaşlara kıyak, muhaliflere vergi terörü vb.uygulamalar ile tartışılan hükümet, şimdi de ticari reklam alanında tartışmalı bir yetkiye kavuştu.

Mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren Yeni Tüketici Kanunu’na uygun olarak Reklam Kurulu Yönetmeliği de sil baştan yazıldı ve hükümete şimdi de ticari reklamlara tek başına sansür yetkisi verildi.

Üye sayısı 29’dan 19’a düşürülürken resmi temsilci oranı artırılan Reklam Kurulu’nda bakanlık bürokratı olan Başkan’ın yetkileri de tartışmalı biçimde artırıldı.

Artık, Reklam Kurulu, ticari reklamlar ile haksız ticari uygulamaları durdurma yetkisini, Bakanlık bürokratı olan Kurul Başkanı’na devredebilecek. Böylece hükümet-bakanlık, Kurul Başkanı üzerinden istemediği her ticari reklam veya uygulamayı tedbiren durdurabilecek, ayrıca mevcuda göre misli artırılan cezai yaptırımları da daha rahat uygulayabilecek.

25 maddelik yeni Reklam Kurulu yönetmeliğinde en dikkat çekici düzenleme Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda genel müdür olan Kurul Başkanı’nın yetkilerinin artırılması oldu.

YETKİ HÜKÜMETTE

Yeni düzenlemeye göre; Kurul, bugüne kadar kendisine ait olan reklam ve reklam uygulamalarını tedbiren (üç aya kadar) durdurulması yetkisini artık Başkan’a devredebilecek. Bununla ilgili fıkra şöyle düzenlendi:

“Kurul, tedbiren durdurma kararı verme yetkisini Başkana devredebilir. Başkan tarafından reklam veya haksız ticari uygulama ile ilgili olarak verilen tedbiren durdurma kararı, yapılacak ilk toplantıda Kurulun onayına sunulur”.

Yönetmelikte bununla yetinilmedi, Başkan’a verilen yetkinin sınırları da çizilmedi. ‘Gerekli görülen hallerde’ başka ifadeyle reklam durdurma yetkisinin keyfi kullanılmasına açık kapı bırakıldı. Çünkü keyfi reklam durdurma yetkisi Başkan’ın yetkilerini düzenleyen fıkrada şöyle kaleme alındı: “Kurul tarafından verilen yetki çerçevesinde, gerekli görülen hallerde ticari reklam ve haksız ticari uygulamaları tedbiren durdurmak.”

KURUL DAHA RESMİ

 

Reklam Kurulu’nun üye sayısı 29’dan 19’e düşürüldü. Kurul üyeliğine seçilme koşulları yeniden düzenlendi. Artık üyelik için, devlet memurları kanunundaki hükümler dışında iki yıllık yüksekokul mezunu olma şartı da aranacak. Bu yapılırken de Kurul’daki sivil toplum temsilcilerinin sayısından tasarruf yapılırken resmi temsilci sayısı artırıldı. Kurul eskiye kıyasla daha resmi hale getirildi. Kurul’da daha önce üye bulunduran, TMMOB, işçi ve memur sendikaları, gazeteci örgütleri temsilcilerine yeni kurulda yer verilmedi. (Taraf)

 

 

 

 

 


Üye OlÜye Girişi