Atatürk Orman Çiftliği'nden 'Özel Kuvvetler'e 25 bin hektar arazi

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapıldığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinden 25 hektarın Özel Kuvvetler’e tahsisini onayladı.

25.03.2019
Yazı Boyutu:  
Kiralamalar, tahsisler ve son olarak da Saray yapımı ile toprakları yüzde 40 oranında küçülen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinden seçimlere 15 gün kala 25 bin metrekarelik bir alan daha tahsis edildi. Daha önce Saray’a tahsisi yargı kararıyla durdurulan 3257 ada 5 no’lu parselin Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28 Şubat tarihli raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Mart tarihli toplantısında sunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı Ankara İnşaat Emlak Başkanlığı tarafından 22 Kasım’da belediyeye yazılan yazıda, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın konuşlanma yeri ihtiyacının karşılanması amacıyla kiralanan 25 hektarlık alanın imar planı değişikliğinin onaylanması istendi.

“Askeri Alan” olarak kullanım talebini görüşen Meclis, I. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı dışında kalan kısmı onayladı. İçinde kalan kısım için ise plan değişikliği istemi, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Ankara I No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonuna sevk edildi.  (Birgün)
Üye OlÜye Girişi