Avrupa Konseyi: Türkiye işçi haklarında sınıfta kaldı

 

Avrupa Konseyi Avrupa Sosyal Haklar Komitesi yayınladığı raporunda Türkiye'nin işçi hakları konusunda sınıfta kaldığını açıkladı.

26.03.2019
Yazı Boyutu:  
15 bağımsız ve tarafsız uzmandan oluşan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi tarafından yayınlanan rapor, işçi hakları konusunda Türkiye’nin sınıfta kaldığını ortaya koydu.

Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren komitenin yayınladığı raporda, “üye ülkelerin Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi’nin hükümlülüklerine ne kadar uyum gösterdikleri” konusu ayrıntılı bir şekilde mercek altına alındı.

Raporda, Avrupa Konseyi’nin 1961 yılında kabul ettiği ve üye ülkeler için bağlayıcı özelliği olan önemli sözleşmelerden birisi olan
Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi’nin maddelerine uyum konusunda Türkiye 32 ülke içinde 22. sırada yer aldı.

Raporda, Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi’nin son incelemeye alınan 16 maddesi içinde Türkiye’nin 5 maddede sorumluluklarını hala yerine getirmediği, 7 maddede sorumluğunu yerine getirdiği, 4 maddede ise gerekli bilgileri sunmadığı bildirildi.Türkiye’nin işçi haklarındaki eksik tarafları

Raporda, Türkiye’nin adil ücret hakkının 4. maddesinin 5. fıkrasını ihlal ettiği bildirildi.

Sözleşmenin 4. maddesinin 5. fıkrası, üye ülkenin “ücretlerden ancak, ulusal yasalar veya düzenlemelerle belirlenmiş veya toplu sözleşmeler veya hakem kararıyla saptanmış koşullar ve ölçüler içinde kesinti yapılmasına izin vermeyi” taahhüt ediyor.

Raporda, Türkiye’de öngörülen kesintiler sonrası asgari ücretin, işçiler ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yeterli olmadığı şikayeti yapıldı.

Haftalık çalışma saati çok fazla

Türkiye’de haftalık en fazla çalışma saatinin, esnek çalışma süresi uygulamasında 60 saati geçtiği uyarısı yapılan raporda, memurlara fazla çalışma mesai ücreti yerine daha fazla izin alma hakkı verilmemesi eleştirildi.

Deneme süresince işten atılmalarda da yine önceden haber verilmemesi konusunun sıkıntı yarattığı ifade edilen raporda, işçi temsilcilerinin görev sürelerinin sona ermesinden sonra da makul bir süre için korunmalarının uzatılmaması ve işçi temsilcilerine verilen tesislerin yeterli olmaması da eleştirilen konular arasında yer aldı.

Komitenin üye ülkelere eleştirileri

Komitenin raporla birlikte yayınladığı 580 kararda, 2013 ile 2016 yılları arasında “makul süre çalışma saatleri”, “adil ücret”, “tacize karşı korunması başta olmak üzere işçi haklarıyla ilgili bir çok konuda 35 ülkenin performansı masaya yatırıldı.

Toplam 580 kararın 276’sında (yüzde 47,6) sözleşmeye uygunluk, yüzde 205 kararda (yüzde 35) sözleşmenin ihlali tespit edildi. 98 kararda (yüzde 16,9) ise gerekli bilgiler gönderilmediği için durum değerlendirmesi yapılamadığı görüşü dile getirildi.

En fazla ihlal kararı, “işçilere görevlerinin sona erdiğine dair önceden haber verme süresine saygı gösterilmemesi (yüzde 95,8)” konusunda çıktı.

Grev hakkına saygı gösterilmemesi (yüzde 73,3) ikinci sırada yer alırken, maaşlardan kesintilerin sınırlandırılması ile ilgili kuralların ihlali (yüzde 64,3) üçüncü sırada yer aldı.

Komite raporunda, mercek altına alınan üye ülkelerin büyük bir kısmının öngörülen asgari ücretin, işçilerin ve ailelerinin kabul edilebilir bir yaşam sürmesi için yeterli seviyede olması konusunda başarısız kaldığı tespiti yapıldı. (Euronews)
Üye OlÜye Girişi