AYM:   Haberin kaldırılması sansür anlamına gelir

 

Anayasa Mahkemesi, İnternet Kanunu’nda bazı hükümleri iptal etti

09.12.2015
Yazı Boyutu:  
Anayasa Mahkemesi (AYM),  CHP’nin, 6 Şubat 2014 tarihli 6518 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un bazı hükümlerinin iptali istemiyle açtığı davayı esastan sonuçlandırdı.

AYM, içerik sağlayıcıların, TİB’in talep ettiği bilgileri talep edilen şekilde TİB’e teslim etmesi ve TİB’in bildirilen tedbirleri almasını düzenleyen maddeyi iptal edildi. 

Yer sağlayıcıların, trafik bilgilerini en az bir, en fazla iki yıl saklama yükümlülüğü de iptal edildi. AYM, yer sağlayıcıların, TİB’in talep ettiği bilgileri TİB’e teslim etmesini düzenleyen hükmü de iptal etti. Erişim sağlayıcılara, erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri alma yükümlülüğü getiren düzenleme de iptal edildi. AYM, erişimi engellenen bir yayına ilişkin hakim kararının, aynı mahiyette yayın yayan adresler için de uygulanmasını Anayasa’ya aykırı buldu. İptal hükümleri, kararın gerekçesi Resmi gazete’de yayımlandıktan 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

AYM, kanunla erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin kurulması, birliğe üye olmayan internet servis sağlayıcılarının faaliyette bulunamaması, internet toplu kullanım sağlayıcılarının konusu suç oluşturan içeriklere erişim engellemesi ve kullanıma ilişkin erişim kayıtlarını tutması hakkındaki düzenlemeleri ise iptal etmedi. 

Anayasa Mahkemesi, sahibi olduğu internet sitesinde yayımladığı haberi yerel mahkeme kararıyla kaldırılan kişinin, basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, bir internet sitesinde, borsadaki bir şirketin hisse fiyatlarındaki artış ve azalışın analiz edildiği bir haber yer aldı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı, haberin kaldırılması istemiyle Üsküdar 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Yerel mahkeme, “kişilik haklarına saldırı” olduğu gerekçesiyle, haberin yayımdan kaldırılmasına hükmetti. Karara yapılan itiraz, kesin olarak reddedildi. 
Bunun üzerine internet sitesinin sahibi, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, anayasanın 26. maddesinde güvenceye alınan ifade özgürlüğü ile 28. maddesinde güvenceye alınan basın özgürlüğünün ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi: 

“Bahse konu yazıdaki hangi iddia veya yorum nedeniyle içeriğinin yayından çıkarılması kararının verildiği açıklanmış değildir. 
Herhangi bir gerekçeye dayanmaksızın, kamuoyunu yakından ilgilendiren görüşlerin yayılması olanağının ortadan kaldırılması ‘sansür’ anlamına gelir. Bu sebeplerle başvurucunun ifade ve basın özgürlüğüne yapılan müdahalenin, demokratik toplum düzeninde gerekli bir müdahale olmadığı kanaatine varılmıştır.” 

(MİLLİYET)

Üye OlÜye Girişi