AYMden bireysel başvuru uyarısı

 

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru yapanları eksik materyaller konusunda uyardı

8.01.2013
Yazı Boyutu:  

 

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurunun gerek hukuk sistemine yeni girmiş olması gerekse anılan düzenlemelerle ilgili hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru materyallerinden yeterince yararlanmadan başvuru yapılması nedeniyle başvuruların büyük bir kısmında yanlışlık veya eksiklik tespit edildiğini bildirdi.

 
Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde bireysel başvuruların ne şekilde yapılacağı, kayda alınacağı ve inceleneceğine ilişkin düzenlemelere yer verildiği hatırlatıldı.
 
Duyuruda, bireysel başvurunun gerek hukuk sistemine yeni girmiş olması gerekse anılan düzenlemelerle Anayasa Mahkemesi'nce hazırlanan ve internet sitesinde yayımlanan bireysel başvuru materyallerinden yeterince yararlanmadan başvuru yapılması nedeniyle başvuruların büyük bir kısmında yanlışlık veya eksiklik tespit edildiği belirtildi.
 
Başvurucuların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için şu konuları dikkate almaları istendi:
 
''Anayasa Mahkemesine posta yoluyla bireysel başvuru yapılmaması; bireysel başvuruya ilişkin tüm yazışmaların (eksiklik tamamlamaya yönelik dilekçe ve belgeler dahil) mahkemeler, yurt dışı temsilcilikler ve bizzat Anayasa Mahkemesi'ne teslim edilerek yapılması; başvuruya ilişkin evrakların posta masrafını, ilgili evrakları mahkemelere ve yurt dışı temsilciliklerine teslimi sırasında ödemeleri, bunun dışında ayrıca posta gideri avansı yatırmamaları ve posta pulu göndermemeleri; Anayasa Mahkemesi'nce bireysel başvuru kapsamında yapılan posta gideri avansları ve eklenen posta pullarının iadesi hususunda ilgililere ayrıca yazı gönderilmeyeceği; başvurucuların yatırmış oldukları posta gideri avanslarını posta idarelerine müracaat ederek geri almaları gerektiği, posta pullarının ise başvurucuya yapılacak bir tebligat olması halinde gönderileceği;başvuru harcının maliye veznelerine yatırılması gerektiği.''
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Üye OlÜye Girişi