Bakandan,  mükelleflere zulüm etmeyin  çağrısı

 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim elemanlarına "mükelleflere zulmetmeyin" çağırısı yaptı!

16.08.2011
Yazı Boyutu:  

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim elemanlarının güçlü olduğunu 16_eko_bakanan_m__kellefe_zulum_etmeyin.jpgancak hiçbir şekilde zulüm yapma haklarının bulunmadığını belirterek, Yani hiçbir şekilde, hiçbir mükellefimize şu veya bu nedenle zulüm etmeyin dedi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Konferans Salonunda düzenlenen Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı vergi müfettiş yardımcıları atama ve sertifika törenine katılan Bakan Şimşek, yeni ataması yapılan 714 vergi müfettiş yardımcısına seslendi.

Vergi denetim elemanlarının objektif ve adil olması gerektiğini belirten Şimşek, Eğer mükellef olmazsa vergiye konu ekonomik faaliyet de olmaz. Dolayısıyla hiçbir şekilde mükellefe başka gözle bakmayın dedi.

Girişimci olan, kendi sermayesi ile risk almış, istihdam yaratan mükellefin çok değerli olduğunu ve ülkeye büyük katkılarda bulunduğunu ifade eden Maliye Bakanı, Türkiye nin petrol kaynaklarının yok denecek kadar az, doğalgaz ve diğer yeraltı zenginliklerinin de son derece sınırlı olduğunu, Türkiye nin en değerli varlığının insan olduğunu vurguladı.

Bu nedenle girişimcilere sadece saygıyla yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

En önemlisi bu mükellefimiz tabii ki kazandığı oranda kendi sorumluluğu, Anayasal sorumluluğu gereği memleketimizin kalkınması için katkıda bulunacak ve doğal olarak bunu zaten birçok mükellefimiz dürüst bir şekilde, gönüllü olarak yapıyor. Ama bu işi yeterli düzeyde yapmayanlar olabilir, sizler bu nedenle varsınız. Fakat işinizi yaparken, vergi denetimlerini yaparken mutlaka ve mutlaka mükellefimize bu gözlükle bakmamız lazım. Siz tabii ki güçlüsünüz ama hiçbir şekilde zulüm yapma hakkınız yoktur. Yani hiçbir şekilde hiçbir mükellefimize şu veya bu nedenle zulüm etmeyin.

Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, kamu harcalarının en sağlıklı finansmanının vergi yoluyla olduğunu belirtirken, 2002 yılında Türkiye nin bütün vergi gelirlerinin yüzde 86 sının faize gittiğini ve sürdürülemez bir yapı bulunduğunu hatırlattı.

Ancak son yıllarda çok güzel gelişmeler yaşandığını, bütçe disiplinin sağlanmasıyla beraber vergi gelirlerinin de ekonomideki büyüme paralel arttığını anlatan Şimşek, bugün vergi gelirlerinin beşte birinin dahi faize gitmediğini söyledi.

Vergiyi tabana yaymanın önemini vurgulayan Şimşek, her vatandaşımızdan imkanları çerçevesinde bu ülkenin gelişmesi, kalkınması için çok zaruri kamu harcamalarının finasmanı için bir katkı bekliyoruz dedi. Burada gönülülüğün esas olduğunu ifade eden Şimşek, ancak verginin kanunla konulduğunu, gerektiğinde zorla alındığını belirtti.

Vergi denetimindeki yeni yapılanmaya da değinen Şimşek, yakın döneme kadar vergi denetiminde çok başlılığın olduğunu ve bunların sıkıntılarını yaşadıklarını, bu reformun temelinde çok başlılığı ortadan kaldırmanın olduğunu kaydetti.

Dağınık örgütlenmenin hiç bir zaman arzuladıkları verimli sonuçları doğurmadığına işaret eden Şimşek, zaman zaman birimler arası rekabete şahit olduğunu, hatta bazen aynı birim tarafından mükerrer denetimler yapıldığını gördüğünü anlattı. Daha önce alanlarda uzmanlaşmanın da yeterli olmadığına işaret eden Şimşek, Yeni yapıyla biz işbölümü eksikliğini gidermeyi, uzmanlaşmayı getirmeyi hedefledik dedi.

VERGİ DENETİMİNE MÜDAHALEDE BULUNMA GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK
Vatandaşa kaliteli hizmet sunmanın önemine işaret eden Bakan Şimşek, bunun da zaman zaman ölçülebilir olması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle yeni dönemde performansa dayalı bir sistemin, objektif kriterlerin ortaya konulması gerektiğini ifade eden Şimşek, aslolan hepimizin görevini yaparken, bir yandan 74 milyonun hakkını korumamız, bir taraftan mükellefin haklarını gözetmemiz lazım diye konuştu.

Yeni reform öncesi ciddi eksikliklerin bulunduğunu, bütün bu yapılanların ise sistemi iyileştirmeye yönelik çok önemli bir adım olduğunu belirten Şimşek, şimdi tek elden daha verimli bir vergi denetim sistemini getirdiklerini bildirdi.

Bakan Şimşek, ataması yapılan vergi müfettiş yardımcılarına seslenerek, şöyle dedi:

Ümit ediyorum ki çok daha etkili, çok daha verimli ve performansa dayalı bir sistem söz konusu olacak. Doğrudan doğruya bakana bağlı olmanız, aslında bu yeni yapılanmanın, yeni örgütün oldukça çok güçlü olduğunu ifade ediyor. Bu hiç bir şekilde vergi denetiminin bu dönemde siyasallaşacağı anlamına gelmiyor. Yılda belki aramıza yeni katılan arkadaşlarla 100 bin, belki önümüzdeki dönemde 200 bin denetim raporu yazılacak. Hiç bir şekilde bir bakanınız olarak, hiç bir vergi denetimine müdahalede bulunma gibi bir niyetimiz yok. Böyle bir yapı da kurmadık. Tamamen teknik bir çerçevede bir vergi denetimi götürülecek. Daha önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak.

Yani her vergi denetim raporu ve incelemesi için ben 1 dakika ayırsam, muhtemelen Maliye Bakanlığındaki mesaimin tamamını bununla harcamam gerekecek. Çünkü yüz binlerce denetim raporundan incelemeden bahsediyoruz.

Bu çerçevede vergi denetimi hiç bir şekilde siyasallaşmayacağını vurgulayan Şimşek, vergi denetiminin objektif bir şekilde, teknik düzeyde halkın menfaati ne gerekiyorsa o çerçevede yapılacağını bildirdi.

OBJEKTİF VE ADİL OLUN

Bakan, Şimşek, vergi gelirlerinin, giderleri karşılayacak şekilde sürekli artırılması ve tabana yayılmasıyla daha çok yatırımın yapılacağını, vatandaşa daha kaliteli bir yaşam ve hizmet sunulacağını belirterek, her şeyin dönüp dolaşıp, vergi gelirlerinin kamu harcamalarını mümkün olduğunca azami şekilde karşılamasına geldiğini söyledi.

Geçmişte Türkiye nin yaşadığı deneyimlerin, bugün Avrupa da, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşanan deneyimlerin bunu çok açık bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Şimşek, mutlaka bunu yaparken, mükellef haklarının gözetilmesi ve objektif olunması gerektiğini kaydetti.

Yeni dönemde performansa dayalı bir değerlendirmenin söz konusu olacağını Maliye Bakanı, vergi müfettiş yardımcıları tarafından yazılan raporların adil, objektif olup olmadığının bir süzgeçten geçirileceğini söyledi.

Alınan 4 aylık kursun yeterli olmadığını, bir ömür boyu öğrenme sürecinde bulunulması gerektiğini anlatan Şimşek, Bizim sizden beklediğimiz mutlaka ve mutlaka mükellefle ilişkilerde etik değerleri gözetmeniz, objektif ve adil olmanız, bu çerçevede raporlarınızı yazmanızdır dedi.

Birimler arası farklı uygulamalara son verildiğini umut ettiklerini ve artık vergi yorumlarının da mümkün olan azami düzeyde birbirine paralellik taşımasında büyük yarar bulunduğunu kaydeden Bakan Şimşek, eksiklikler mutlaka bulunduğunu, bu arada mevzuatın da sadeleştirilmesi konusunda çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Şimşek, Bizim amacımız mükellefi yakalayıp cezalandırmak değildir, mümkün olduğunca mükellefi sadeleştirilmiş mevzuatla doğru şeyi yapmaya yönlendirmek, teşvik etmektir. Yani özetle biz yeni bir denetim anlayışına geçiyoruz diye konuştu.

KURUMSAL KİMLİĞİ ZEDELEMEMİZ LAZIM

Vergi denetiminde artık tek çatı ve tek unvanın bulunduğunu, bu unvana da saygınlık kazandırılması gerektiğini belirten Şimşek, bu ülkenin geleceği açısından hiçbir şekilde kurumsal kimliğin zedelenmemesi gerektiğini kaydetti.

Yeni dönemde keyfi uygulamaların olmayacağını ve bunun yasal altyapısının oluşturulduğunu vurgulayan Mehmet Şimşek, Risk analizine dayalı bir denetim sistemi öngörüyoruz dedi.

Yeni vergi müfettişi yardımcılarından vergi denetim kalitesinde bir artış beklediklerini ifade eden Şimşek, gerek merkezi, gerek yerel düzeyde kurulacak rapor okuma kurallarına gelen raporların mümkün olduğunca kaliteli olması gerektiğini vurguladı.

TEK ÇATI SADECE KAĞIT ÜZERİNDE OLMAYACAK

Türkiye de gelir ve kurumlar vergisi toplamının milli gelire oranının yüzde 6 civarında bulunduğuna işaret eden Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (OECD) ortalamalarına bakıldığı zaman bu oranın Türkiye nin en az bir kat fazlası olduğunu söyledi. Şimşek, bu oranın milli gelirin yüzde 29 oranında ülkelerin bile bulunduğunu belirterek, Danimarka da milli gelir 100 liraysa, 29 lira kurumlar ve gelir vergisi toplanıyor. Türkiye de milli gelir 100 liraysa biz 6 lira topluyoruz. Yani aslında sizler başarı için gerekli donanıma ve hakikaten de performans artışı için gerekli ortama sahipsiniz, çünkü bu kadar düşük düzeyden başlıyoruz dedi.

Yeni Vergi Denetim Kurulunun görevini layıkıyla yapacak birikime, yetkiye ve konuma sahip olduğunu ifade eden Maliye Bakanı, yapılan denetimlerde standartlara uymanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, Kurul sadece kağıt üzerinde yeni bir yapı değildir. Tek çatı sadece kağıt üzerinde olmayacak. Şimdi benim değerli arkadaşlarım çalışıyorlar ve muhtemelen bu yaz geçmeden çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Yönetmelikler... vesaire onların hepsi çıkacak diye konuştu.

714 YENİ VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI

Konuşmaların ardından yeni atanan 714 vergi müfettişi yardımcılarına sertifikaları verildi ve atamaları yapıldı.

Genel sınavda ve 4 aylık kursta en yüksek başarı puanına sahip 10 müfettiş yardımcısına sertifikaları Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Naci Ağbal ve Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci tarafından verildi.

Bu arada ilk 10 a giren müfettiş yardımcıları çalışacakları illeri de kendileri belirlediler.(habertürk)


Üye OlÜye Girişi