'Barış İmzacısı' Prof.Dr. Nejla Kurul Eğitim-Sen Genel Başkanı oldu

 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 28-29 Kasım'daki 11. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu görev dağılımını yaptı. Gelenek değişmedi, başkanlığa ikinci kez kadın seçildi.Yürütme kurulunda kadınlar dörde üç çoğunlukta temsil ediliyor.

8.12.2020
Yazı Boyutu:  
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), 28-29 Kasım'daki 11. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeni Merkez Yürütme Kurulu görev dağılımını yaptı. 

Genel Başkanlığa Prof. Dr. Nejla Kurul getirilirken, yönetim kurulunda da ağırlıklı olarak kadınların temsil edilmesi dikkati çekti.


Foto: Evrensel

NEJLA KURUL KİMDİR?

1963 Kayseri doğumlu olan Nejla Kurul'un çocukluğu ve ilk gençliği Eskişehir, İstanbul, Konya ve Almanya'da geçti. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bölümünü 1985'te bitirdi. Aynı üniversitede öğretim üyesi olarak otuz yıl çalıştı. 

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Yükseköğretim Bürosunda bir dönem çalıştı. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi'nde çeşitli düzeylerde görevlerde bulundu ve daha sonra partiden ayrıldı. 

Gazetelerde ve internet haberciliği yapan mecralarda yazılar yazdı. 7 Şubat 2017 tarihinde "Barış Bildirisi" imzacısı olması nedeniyle 686 sayılı KHK ile üniversiteden ihraç edildi. 

Genel Kurul seçimleri sonrasında oluşan yeni Merkez Yürütme Kurulu ilk toplantısında aşağıdaki görev dağılımını yaptı:

Prof. Dr. Nejla Kurul, Genel Başkan

İkram Atabay, Genel Sekreter

Ahmet Karagöz, Genel Mali Sekreter

Ramazan Gürbüz, Genel Örgütlenme Sekreteri

Sinan Muşlu, Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri

Simge Yardım Dağ, Merkez Kadın Sekreteri

Arzunur Şimşek, Genel TİS ve Hukuk Sekreteri



YENİ YÖNETİMDEN İLK AÇIKLAMA

Prof. Dr. Necla Kurul Başkanlığı'ndaki yeni yönetim kurulu yaptığı ilk açıklamada, eğitim emekçilerinin Covid-19 salgının yol açtığı kapanma ve açılmalardan kaynaklanan ek sorunlara dikkati çekti. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de ekonomik ve politik krizlere, Covid-19 salgınının yol açtığı kapanma ve açılmaların yarattığı sorunların da eklenmesiyle eğitim alanında zorlu bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını savunduğumuz eğitim ve bilim emekçileri, bu dönemde uzaktan eğitimde yaşanan eşitsizlikler, 

olanaksızlıklar ve uzaktan eğitimi yetkinleştirmede destek yoksunluğu gibi bir dizi sorunla karşı karşıyalar. Covid-19 sadece eğitim ve bilim emekçilerini değil, eğitimin bileşenleri olan öğrencilerimizi ve velilerimizi de derinden etkiledi. Uzaktan eğitimde gerekli olan öğretim teknolojilerine yoksulluk ve yoksunluk nedeniyle erişemeyen öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim hizmeti alamadılar, bu nedenle velilerin birçoğu çocuklarının geleceği konusunda ciddi kaygılar taşıyor.

Temel amacımız, eğitim alanında karşı karşıya olduğumuz sorunları anlamak, anlatmak, çözüme dair yaklaşımlarımızı eğitim kamuoyu ile paylaşmak ve bu süreçten çocukların, gençlerin, velilerin ve eğitim ve bilim emekçilerinin zarar görmeden, aksine güçlenerek çıkmalarını sağlamaktır. Sendikamız yüzyılı aşan mücadele tarihinde her dönemin özgül yakıcı sorunlarını ifade etmede ve eğitim politikası üretmede tarihsel bir görev üstlendi. Bugün de sendikamız, herkesin insanca yaşadığı sosyal ve demokratik Türkiye ile eğitim ve bilim emekçilerinin özgül ekonomik ve sosyal haklarını savunma ve ilerletme amaçlarını yan yana yürütme çabası içinde. Sendikamız öncülleri olan örgütlenmelerden aldığı güçlü bir mirası tekrar ederken, dönemin koşulları içinde bu kuşağın farkını da yaratarak mücadelesini sürdürüyor.

Mücadele tarihi boyunca sendika yönetimlerinde yer alan adlar ve yüzler değişse de, savunulan ilke ve değerler değişmedi: Güçlü bir eğitim ve bilim emekçileri hareketi ile ayrımsız tüm çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin insani güç ve yetilerini bütünüyle güçlendirebildiği kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitimi bir hak olarak yaşama geçirmek. Eğitim Sen’i var eden ilke ve değerlerin iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda ve gündelik yaşamın her alanında mücadele içinde yaşam bulduğunu ifade etmek istiyoruz.

Sendikamız, eğitim ve bilim emekçilerinin eğitimde ve toplumsal yaşamda uygulanan sömürü, tahakküm, baskı ve eşitsizliklere karşı yürütülen fiili mücadele ve eşit, adil ve özgür bir toplum düşü ile bugünlere gelmiş ve ayrım gözetmeksizin bütün eğitim ve bilim emekçilerinin öfkesi, sözü, sesi ve taleplerinin izleyicisi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Sendikamız 11. Olağan Genel Kurulu’nu 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde Ankara’da toplamıştır.

Sendikal hakların, emeğin, demokrasinin, barışın ve eşit haklar mücadelesinin sözü ve sesi olan Eğitim Sen, geçmişten bugüne savunduğu ilke ve değerleri daha güçlü ve enerjik biçimde sahiplenerek, eğitim ve bilim emekçilerinin birlik, dayanışma ve mücadele örgütü olmayı sürdürecektir." (KAZETE)

Üye Ol



Üye Girişi