Bekçiler Yasası 'AKP kendi kolluk gücünü oluşturuyor' diye AYM'ye taşınıyor

 

CHP, Çarşı ve mahalle bekçilerine silah taşımadan üst aramasına, zor kullanmaya kadar olağanüstü yetkiler tanıyan Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'ni Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor.

05.02.2020
Yazı Boyutu:  
TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi hakkında muhalefet şerhi hazırlayan CHP, iktidarın kendisine bağlı, görev ve yetkileri hukuk tarafından çerçevelenmemiş silahlı bir güç oluşturduğunu ve bunun yurttaşların yaşam hakkının ihlali gibi ağır sonuçlara neden olabileceğini bildirdi.

Birgün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bekçilerin toplumsal olaylara müdahale etme, arama yapma ve zor kullanma yetkisi verilen kanun teklifine yönelik tepkiler sürüyor. Muhalefet, hazırladığı ‘muhalefet şerhi’nde, teklifin Anayasa’ya aykırı olduğunu, yurttaşların yaşam haklarının ihlali gibi ağır sonuçların ortaya çıkabileceğini vurguladı.

CHP ve HDP, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edilen ve Genel Kurul’da görüşülmeyi bekleyen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi hakkında muhalefet şerhi hazırladı. CHP’nin hazırladığı muhalefet şerhinde, bekçilerin keyfi bir kolluk yapısı oluşturduğu, yeterli eğitim almayan kişilerin silahlandırılmasının “yaşam hakkı ihlallerine” neden olacağı ve düzenlemenin kabul edilmesi durumunda Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacağı vurgulandı.

Kanun teklifinin belirsizliklerle dolu olduğu vurgulanan muhalefet şerhinde, “Ülkedeki kolluk yapısını yeniden şekillendiren böylesine önemli bir kanun teklifinin genel gerekçesi, öngörülen silahlı kolluğun gerekliliği konusunda doyurucu bir izah getirmemiştir. Kanun teklifi, birçok açıdan temel hak ve özgürlükleri tehdit edecek şekilde hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırıdır. Devletin ahlak polisliği yapması, gece saatlerinde dışarıda olan bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi ve daha genel olarak, kendisini hukukla bağlı addetmeyen ve yürütmeye bağımlı silahlı bir yapının doğması riskini içermektedir” ifadeleri kullanıldı.

KEYFİ İMZA ATABİLİRLER

Teklifin bekçilere çok fazla ve geniş kapsamlı görevler verdiği bildirilen muhalefet şerhinde şunlar vurgulandı:

“Bekçilerin, kanun teklifindeki şekil ve kapsamda ‘silahlı bir kolluk’ olarak genel kolluk teşkilatlarına dahil edilmesinin, Anayasa’ya aykırı olduğu ve başta yürütmeye bağımlı ve hukuk tarafından çerçevelenmemiş silahlı bir gücün ortaya çıkması riskini de içermek üzere, temel hak ve özgürlüklerle hukuk devleti ilkesi açısından birçok sakınca içerdiği ortadadır.

Düzenlemedeki ‘yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen’ ibaresi belirsizdir ve tamamen bekçinin keyfi yargısına açıktır. Düzenleme, bu haliyle bekçilerin, kendileri yardım talep etmese ve istemese dahi sayılan kategorilerdeki kişileri kendi öznel yargıları üzerinden genel kolluk birimlerine teslim etme görevi öngörür şekilde kaleme alınmıştır. Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla bekçilere önleyici tedbir yetkisi alma yetkisinin verilmesi keyfi sonuçlar doğuracaktır. Neyin kamu düzenini bozacak mahiyette olduğunun ve bu itibarla hak sınırlayıcı tedbirler gerektirdiğinin tespiti, bir yardımcı kolluk mensubuna bırakılamaz.”

AKP’NİN KOLLUK BİRİMİ

HDP tarafından hazırlanan muhalefet şerhinde ise “AKP, kendisi için bir kolluk birimi oluşturmuştur” denildi. Türkiye’de “otoriterleşme” adımlarının atıldığı ve bekçilerin silahlandırılmasının da bu tutumun bir devamı olduğu bildirilen muhalefet şerhinde, şu değerlendirmelere yer verildi:

“Kürt Meselesi ve Türkiye’nin demokrasi sorununun tartışıldığı Çözüm Masası’nın devrilmesi, Dolmabahçe Mutabakatı’nın yok sayılması, MHP ve eski derin devlet unsurları ile kurulan ittifak, çatışmaların tekrar devreye sokulmasına eşlik eden ivme kazanmış bir otoriterleşme artarak devam etmektedir. Böylesi bir ‘tek adam güvenlik mimarisi’nin içine ‘bekçiler’ denen grup yerleştirilmiştir. Hiçbir liyakat gözetmeksizin iktidar partisi teşkilatları ve bazı derin iktidar odakları tarafından hazırlanan listelerle işe alınan bekçiler, tek adam rejiminin güvenliğini sağlayabilir. Ama bu tarz bir girişimle iktidarın toplumsal muhalefetten duyduğu güçlü korkudan dolayı bizatihi toplum için büyük bir güvenlik sorunu yaratılmış olur.” 

Üye OlÜye Girişi