Çalışan kadın daha tasarruflu

 

İNG Bankın araştırmasına göre çalışan kadın tasarrufta erkeği geçti

15.01.2013
Yazı Boyutu:  

 

 
ING Bank’ın araştırması, çalışan kadınların erkeklerden daha fazla tasarruf etme eğiliminde olduğunu, çalışmayan kadınların ise erkeklerden daha az tasarruf yaptığını ortaya koydu.
 
 
ING Bank tarafından 2011 yılı Ekim ayında hayata geçirilen “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması”nın bir yıllık veri analizini tamamladı.
 
Sabancı Üniversitesi’nin gözetiminde IPSOS KMG’nin 26 ilde Ekim 2011 – Eylül 2012 arasındaki dönemde toplamda 9 bin 600 kişi ile görüşülen araştırmanın sonuçları ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Filiztekin ve IPSOS KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Genel Müdürü Tonguç Çoban’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
 
ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, toplantıda yaptığı açıklamada, ING Bank olarak, Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma hedefinde olduklarını ve bu paralelde yurtiçi tasarrufların artırılması konusunda, gerek veri açığının kapatılması gerekse ürün çeşitliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini belirterek bir yıllık veri analizinin Türkiye’nin tasarruf açığının kapatılmasına ilişkin bireye dair önemli ipuçları verdiğini belirtti.
 
‘HER KESİMİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR’
 
Abay, “Bir yıllık veriler bize gösteriyor ki kentsel nüfusta bireysel tasarruf sahipliği oranı ülkemizde yüzde 11,5 düzeyinde seyrediyor. Ülke olarak düşük tasarruf oranımızı arttırmak ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için her kesimin üzerine düşen görevi yapması, elini taşın altına koyması gerekiyor. 
Türk halkının tasarruf konusundaki farkındalığını artırmak adına 2012’de olduğu gibi 2013’te de tasarruf konusu tüm bankaların gündeminde olacak gibi görünüyor. Tasarrufun alışkanlık haline gelmesi için insanları cesaretlendirmek ve yol göstermek önemli ve biz bankacılara bu anlamda büyük görev düşüyor. Biz, ING Bank olarak, bu yolda ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz. Zaten, gerek sektöre yön veren tasarruf odaklı ürünlerimiz gerekse tasarruf üzerine gerçekleştirdiğimiz bu araştırma ile Türkiye’nin lider tasarruf bankası olma yolunda kararlılığımızı gösterdiğimize inanıyorum.Bu bağlamda, Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nı yürütmeye önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz.” diye konuştu.
 
“ÇALIŞAN KADIN OLMAK, TASARRUF ETME OLASILIĞINI BELİRGİN BİR ŞEKİLDE ARTIRIYOR”
 
Cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, medeni hal gibi değişkenlerin, bireyin tasarruf sahibi olma olasılığına etkisini incelediklerini kaydeden Abay, genel olarak kadınların tasarruf sahibi olma olasılığının erkeklerden düşük olmasına karşın, istihdam edildikleri takdirde bu olasılığın önemli bir artış gösterdiğini ve çalışan kadının tasarruf sahibi olma olasılığının erkeklerinkinin önüne geçtiğini belirtti.
 
Abay, “Genel olarak baktığımızda, dünya üzerinde kadınların işgücüne katılımı erkeklerden daha düşük ama Türkiye’de bu özellikle çok daha belirgin. Dünya Bankası verilerine göre 2010 itibarıyla dünyada işgücüne katılım oranlarını kadın - erkek olarak karşılaştırdığımızda kadınların oranının erkeklerinkinin %69’u düzeyinde olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ise bu oran %39.
 
Birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de kadının girişimciliğe, iş gücüne daha fazla katılması bir politika olarak gelişmeye başladı. Kadınların çalışma hayatına girerek ekonomide katma değer yaratma gücünü artırmaları bizim de en büyük temennilerimizden. Türkiye Tasarruf Eğilimi Araştırması’nın bir yıllık sonuçlarına göre çalışan kadınların, iş hayatlarında sadece yarattıkları katma değerle sınırlı kalmayarak, ülkemizdeki bireysel tasarrufların artmasında da önemli bir rol oynadıklarını söyleyebiliriz. Bu da ülke ekonomisi için sevindirici bir haber. Yeri gelmişken, ING Bank olarak kadın ve iş gücü ilişkisinde biz neredeyiz diye sorarsanız, çalışanlarımızın %55’i kadınlardan oluşuyor” dedi. 
 
‘ÇOCUKLU KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMI DÜŞÜYOR’
 
Eğitim ve yeni neslin artışıyla birlikte kadınların işgücüne katılım yüzdesinin değişeceği görüşünde olduğunu bildiren Abay, özellikle üniversiteli kadınların beklentilerinin daha yüksek olduğunun altını çizdi.
 
Çocuk sahibi olmakla birlikte işgücüne katılımın düştüğünü dile getiren Abay, bu konuda ne yapılması gerektiğinin üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirtti.
 
“GENÇLERİN TASARRUF SAHİBİ OLMA OLASILIĞININ YÜKSEK OLMASI UMUT VERİCİ”
 
Tasarruf etme olasılığının en yüksek olduğu yaş grubunun 18-24 yaş arası genç nüfus olduğunun altını çizen Pınar Abay, “Gençlerde tasarruf etme olasılığının yüksekliği kadar düzenli tasarruf eğilimine sahip olmaları da araştırmamız sonucunda ortaya çıkan dikkat çekici ve geleceğe dair umut verici bir başka nokta.Türkiye’nin ileriye yönelik çok sık dile getirilen avantajının göreli genç ve büyüyen nüfusu olduğunu düşünecek olursak tasarrufların arttırılması açısından bu bulgunun da umut verici olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 18-24 yaşında olanlar 2001 krizi sonrası ekonomideki istikrar sürecinde yetişkinliğe geçen dolayısıyla yüksek enflasyon algısı olmayan bir grup. Gençlerde kısa vadeli amaçlar için (özel bir harcama, borçsuz günlük harcamaları karşılama vb.) tasarruf eğilimi daha belirgin olsa da, erken yaşta tasarrufa bakışın bu kadar güçlü çıkması büyük bir avantaj olarak görülebilir. Tüm bunlara ek olarak tasarruf etme olasılığında eğitim değişkeninde de, beklentiler ile paralel bir ilişki gözlemliyoruz. Tasarrufum var diyenlerin oranı eğitim düzeyi ile birlikte belirgin olarak artıyor” diye konuştu
 
“ORTA GELİR GRUBU TASARRUF ETME OLASILIĞI EN YÜKSEK GELİR GRUBU”
 
Araştırmanın bir yıllık verisi sonucunda, bireylerin tasarrufu olmama nedenleri arasında, gelir yetersizliği ön plana çıkıyor. Tasarruf sahibi olma olasılığını en olumlu etkileyen unsurların gelir, eğitim, kira ödememek ve İstanbul’da yaşamak olduğunu vurgulayan Abay,şunları kaydetti:
 
“Gelir düzeyinin tasarruf etme olasılığınaetkisinebaktığımızda eğilimin orta gelir düzeyinde en yüksek olduğunu ancak uçlarda, aylık 1.000TL altı veya 5.000TL üstü gelir sahipleri içinde azaldığını gözlemliyoruz.
 
Araştırmanın işaret ettiği orta gelir grubunun öneminin ING Bank olarak biz de uzun zamandır farkındayız. 2011 yılının başında pazara sunduğumuz ING Turuncu Hesap’ın yıl sonu itibarıyla ulaştığı 600bin müşterisinin ortalama bakiyesi yaklaşık 12 bin. Bu somut rakam da araştırma verilerini teyit ediyor. Diğer yandan, yılsonu itibarı ile düzenli birikim özelliği de eklediğimiz ING Turuncu Hesap ile bireylerin miktarı ne olursa olsun tasarrufu alışkanlık haline getirmelerini, Türkiye’de tasarruf yapmayan kişinin kalmamasını hedefliyoruz.
 
2012’de tasarruf konusunda yürüttüğümüz çalışmalarla, tasarruf mevduatında sektör yüzde 8 büyürken, ING Bank olarak biz yüzde 18 büyüdük. 2013’de de bu alanda büyümemizi sürdüreceğiz, birikim özelliği olan Turuncu Hesap gibi yenilikçi ürünlülerle, araştırma ve sosyal sorumluluk projemiz gibi gayretlerimizle sektörde tasarruf konusunda öncü olmaya devam edeceğiz” dedi.
 
“TİPİK BİR KİŞİNİN BANKA MEVDUAT HESABINDAKİ TASARRUFUNUN AYLIK GELİR EŞDEĞERİ 3,7 AY”
 
Araştırmanın tasarruf amaçları açısından ışık tuttuğu noktaları paylaşan ING Bank Baş Ekonomisti Sengül Dağdeviren, kısa vadeli amaçlar için tasarruf etme olasılığının kadınlarda, erkeklere göre daha düşük olduğuna ve yaşın tasarruf nedenleri üzerinde etkili olduğuna değindi. Ülkemizde ev sahibi olmanın tasarruf için önemli bir motivasyon olduğunu vurgulayan Dağdeviren, düzenli tasarruf eğiliminin tek başına yaşayan çocuksuz yetişkinlerde ve 18-24 yaş arası gençlerde yüksek olduğunu söyledi.
 
Dağdeviren’in araştırma sonuçlarında dikkat çektiği diğer konular ise şunlar oldu:
 
• Tasarruf sahipleri içinde tipik bir kişinin aylık gelirinin yaklaşık ne kadarını tasarruf ettiğine bakıldığında, eğitim düzeyinin önemli bir fark yaratmadığı, tasarruf oranının yüzde 24 seviyesinde seyrettiği gözleniyor.
• Tasarruf miktarı / aylık gelir oranında en belirgin fark aile tipinde görülüyor. Tek başına yaşayanların tasarruf oranı evli bireylere veya ebeveynleri ile birlikte yaşayanlara göre daha düşük. 
• Ekim 2011-Eylül 2012 arasında bir yıllık dönemde bankada tasarrufu olanlar arasında, medyan (ortanca) banka mevduat hesabı toplamı 4.855TL. Buna göre, banka mevduat hesabındaki tasarrufun aylık gelir eşdeğeri 3,7 ay.
 
HERKES KENDİ TASARRUF ETME OLASILIĞINI KOLAYCA HESAPLAYABİLECEK
 
Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Filiztekin ise toplantıda, ING Bank’ın Türkiye’de tasarruf bilincini artırmak ve araştırmanın bir yıllık veri analizini kolay anlaşılır bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak için tasarlanan, bireylerin tasarrufta bulunma olasılığını hesaplayan modeli anlattı. Belirli özellikteki bireylerin beklenen tasarruf etme olasılığını koşullu olarak tahmin eden model sayesinde herkesin toplum ortalamasından ne kadar farklı olduğunu görmesi mümkün olabilmektedir.
 
''KADINLARI İŞGÜCÜNE KATMAMIZ LAZIM''
 
Yapılan araştırmalarda kadınların tasarruf oranının az görüldüğünü erkeklerin yüzde 15’inin tasarruf ederken, bu oranın kadınlarda yüzde 8 olduğuna değinen Filiztekin, az tasarruf ediyor derken kadınların yapısına bakmak gerektiğine değindi. Kadınların işgücüne katılım oranın düşük olduğunu bildiren Filiztekin, ‘’Yapı farklı olsaydı kadınlar daha fazla tasarruf yapıyor olacaklardı’’ dedi.
 
Filiztekin, ‘Kadınların büyük çoğunluğu işsiz. Kadınların tasarruf etme tercihi daha yüksek. Yapılacak işlerden biri kadınların işgücüne katılımını sağlamak olmalı. Cari açık problemiyle başa çıkmak istiyorsak kadınları işgücüne katmalıyız’ diye konuştu.  (Thelira)
 

Üye OlÜye Girişi