CEDAW: 8 ülkede eşitsizlik sürüyor

 

BM'ye üye ülkelerdeki kadınların durumlarını değerlendiren CEDAW Başkanı Manolo, Türkiye'nin yanı sıra raporunu sunan 7 ülkede kadın-erkek eşitliğinin sağlanamadığına dikkat çekti

16.03.2005
Yazı Boyutu:  
CEDAW Komitesi, raporlarını incelediği, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkede cinsel ayrımcılığa dayalı yasaların devam ettiğini ve bu ülkelerde kadınların ikinci sınıf vatandaşlar olarak klişeleştirilmelerine çokça rastlandığını kaydetti. Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) Komitesi'nin 32'nci oturumu sona ermeden önce New York'taki BM binasında bir basın toplantısı düzenleyen CEDAW Başkanı Rosario Manolo, Türkiye, Cezayir, Hırvatistan, Gabon, İtalya, Laos, Paraguay ve Samoa'da kadın-erkek eşitliğinin tam olarak sağlanamadığını söyledi. Raporlarını sunan ülkelerin mevcut yasalarında, kadınlara karşı cinsel ayrımcılığı sürdüren unsurlar bulan CEDAW Komitesi, bu ülkelere konuyla ilgili yasaların nasıl düzeltileceği, kamu kuruluşlarında kadınların sayılarının artırılması, geleneksel olmayan alanlarda kadınların eğitiminin sağlanması için burslar sağlanması emniyet güçlerinin ve sağlık görevlilerinin şiddete maruz kalmış kadınlara destek verme konusunda eğitilmesine dair tavsiyele'de bulundu.
AYRıMCı YASALAR SÜRÜYOR
Manolo, basın toplantısında, 'bütün bu ülkelerde kadınlara karşı ayrımcı yasalar bulunmaya devam etmekte, insan hakkı ihlallerine ya da ayrımcılığa dayalı doğal hukukun yarattığı etkiye karşı kadınları yeterince koruyacak yasal düzenlemeler bulunmamaktadır' dedi. Söz konusu sekiz ülkede toplumun bütün kesimlerinde olumsuz bir kadın klişesine rastlandığını belirten Manolo, bunların ya geleneksel uygulamalardan ya ataerkil yapılardan ya da kadın ve erkeğin toplumda ve ailede üstlendiği rollerden kaynaklandığını kaydetti. Bütün bu ülkelerdeki hükümetlerin kadınlara karşı önyargılı yasaları, adetleri ve uygulamaları kaldırmak ve kadın hakları konusunda bilgilendirme kampanyaları düzenlemek gibi bir görevi olduğunu belirten Manolo, bu ülkelerdeki kadınların kendi haklarının farkında ve mevcut mekanizmalarda tanınan haklardan haberdar olmadıklarını söyledi.
CEDAW kapsamında Türkiye'nin dört ve beşinci dönem birleşik raporu, kadından sorumlu Devlet Bakanı Güldal Akşit tarafından 20 ocakta BM'de sunulmuştu. Rapor, hükümetin kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için aldığı önlemlerin dökümünden oluşurken, CEDAW Komitesi'nde Türkiye'de kadının durumunun değerlendirilmesinde, sunulan bu raporun yanı sıra sivil Türk kadın örgütleri tarafından hazırlanan ve 17 ocakta CEDAW Komitesi'ne sunulan iki 'Gölge Rapor'un da esas alınacağı kaydedilmişti.


<

Üye OlÜye Girişi