'Çevre talanı’na 'başkanlık' koruması

 

çevre örgütlerinin ve yurttaşların büyük tepkilerine yol açan, CHP’nin de iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu “çevre talanı” yasasına Anayasa Mahkemesi kararıyla müdahale imkanı ortadan kalktı.

06.04.2019
Yazı Boyutu:  
Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu’na bazı yatırımlarla ilgili mevzuattaki kısıtlayıcı hükümlere uymama yetkisi veren yasal düzenlemeyi iptal istemini yeni rejimi gerekçe göstererek karara bağlamadı. Karar, maddedeki “Bakanlar Kurulu” ifadesinin “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmesine dayandırıldı

24 Haziran sonrası resmileşen “Partili başkanlık” rejimi, çevre örgütlerinin ve yurttaşların büyük tepkilerine yol açan, CHP’nin de iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu “çevre talanı” yasasının yasal zırhı oldu.

Anayasa Mahkemesi TBMM’de büyük tartışmalar arasında kabul edilen 6745 sayılı Kanun’un iptali için yapılan başvuruya ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

Mahkeme, yasanın 80’inci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen “Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir” hükmü ile ilgili “iptal talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığı” kararı verdi.

Karar, 24 Haziran sonrası yayımlanan 700 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile fıkradaki “…Bakanlar Kurulu” ibaresinin “…Cumhurbaşkanı” olarak değiştirilmesi gerekçesine dayandırıldı. (Birgün)

Üye OlÜye Girişi