Covid-19 nedeniyle kadın hakları onlarca yıl geriye gidebilir

 

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir haberde salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sürecinde, kadınların çocuk bakımı ve ev işlerini daha fazla üstlendiği, işlerini kaybetme oranının erkeklerden daha fazla olduğu ifade edildi.

30.05.2020
Yazı Boyutu:  
Koronavirüs salgınının kadınlar üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili haberler, kadına karşı şiddetin artması, kısıtlamalar sürecinde evde çalışan kadınların çocuk bakımı ve ev işi yükünü de üstlenmek zorunda kalması gibi farklı boyutlarıyla basında yer aldı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bir haberde de İngiltere'de salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sürecinde, kadınların çocuk bakımı ve ev işlerini daha fazla üstlendiği, işlerini kaybetme oranının erkeklerden daha fazla olduğu ve cinsiyet eşitliği konusunda elde edilmiş kazanımların geriye gitmesi riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteren verilere ve uzman görüşlerine yer verildi.

Kısıtlamaların Avrupa çapında cinsiyet eşitsizliğini güçlendirdiğine, krizin ekonomik ve sosyal yansımalarının kadınlar bakımından çok daha ağır olduğuna ve kadınları evde geleneksel rollere geri itme tehlikesi taşıdığına dikkat çekildi.

50 YILLIK GELİŞMELERİN GERİYE GİTME RİSKİ

BBC Türkçe’nin aktardığı haberde ayrıca, gazetenin bir hafta boyunca yer verdiği kadınlar ve kriz konulu haberlerde, kadın hakları kampanya örgütleri, siyasiler ve uzmanların, hükümette kadınların temsilinin zayıf olması nedeniyle de 50 yıllık gelişmelerin geriye gitmesi riskini artırdığına dikkat çektiği belirtildi.Kadın haklarıyla ilgili Fawcett Society'nin yöneticisi Sam Smethers, hükümetin müdahalede bulunmaması halinde "kadınların işyerinde eşitliği meselesi kriz nedeniyle onlarca yıl geriye gidecek" ifadelerini kullandı.

Erkeklerin işe döneceği ve kadınların evde kalacağı iki kademeli bir işyeri olasılığından söz eden Smethers, "Kadınların işgücüne katılımı konusunda bugünkü aşamaya gelmemiz 20 yıl adı, ama bu durum birkaç ayda geriye gidebilir" dedi.

MEVCUT CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ ARTACAK”

Londra'daki UCL Üniversitesi ile Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) tarafından yapılan araştırmalar, çocuk sahibi kadınların işlerini daimi bir şekilde kaybetme veya iş bırakma ihtimalinin yüzde 47 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Kadınların daha fazla çalıştığı hizmet ve perakende satış sektörünün krizden en fazla etkilenen sektör olduğu belirtildi.

İngiltere Kadın Bütçe Grubu'ndan Dr. Sara Reis, bu nedenle kadınların krize ekonomik olarak daha dezavantajlı bir konumdan başladığını ve krizin kadınların geliri ve istihdam olanaklarını olumsuz etkileyerek, ücret farkları da dahil olmak üzere mevcut cinsiyet eşitsizliklerini artıracağını söyledi.

Resolution Foundation vakfının araştırmaları da düşük ücretli sektörlerin evden çalışmaya müsait olmadığını ve bu sektörlerde çalışanların yüzde 69'unun kadın olduğunu gösterdi.

İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) Genel Sekreteri Frances O'Grady, koronavirüse karşı mücadelede kadınların ön safta olduğunu, ama milyonlarca kadının düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalıştığını belirterek "kadınların yaptığı işin değerinin bilindiğinin gösterilmesi ve ödüllendirilmesi gerekir" dedi.

“BU KRİZDE DE YÜK KADINLARIN ÜZERİNDE”

Hükümetin salgın nedeniyle, şirketlerin cinsiyetler arası ücret farklılıkları ile ilgili verileri yayımlama zorunluluğunu bu yıl kaldırması üzerine, şirketlerin sadece yarısının bu verileri paylaştığı belirtildi. Eşitlik üzerine çalışmalarıyla bilinen Equality Trust yöneticisi Wanda Wyporska'ya göre, bu veriler, aradaki açığın ancak 200 yılda kapatılabileceğini gösterdi. "Kemer sıkma politikaları sırasında uygulanan kesintilerin yüzde 86'sı nasıl ki kadınların alanları ile ilgili idiyse bu krizde de yük kadınların üzerine biniyor. Bu ise ilerleme yönünde atılan adımları geriye itiyor" dedi.

Sağlık alanında bazı hamile kadınlar salgın sırasında çalışmaya zorlandıklarını söylerken, bazıları da işten çıkarıldıklarını ifade etti. Konuyla ilgili çalışma yapan kuruluşlar, kriz dönemlerinde işverenlerin hamile kadınları bir yük olarak gördüğünü ve istihdam haklarının erozyona uğradığını belirtti.

Uzmanlar çocuk bakımı hizmetinin de krizden olumsuz etkileneceğine, sektördeki 150 bin kuruluşun ortadan kalkabileceğine işaret etti. Bu sektörde çalışanların yüzde 97'si ise kadınlardan oluşuyor.

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETTE ARTIŞ

Birçok ülkede kısıtlamalar sırasında kadınlara karşı şiddet olaylarında artış olduğuna dair haberler yayımlandı. İngiltere'de ev içi şiddet ve istismarla ilgili telefon hattını işleten Refuge adlı kuruluş, web sayfalarına ziyaret sayısının 10 kat arttığını duyurdu.

Hükümet bu alandaki çalışmalar için 67 milyon sterlinlik bir paket açıkladı. Ancak uzmanlar bunun yeterli olmadığını, Birleşik Krallık içindeki dört ülkeden sadece İngiltere için yıllık 393 milyon sterlin gerektiğini belirtiyor.

GUARDİAN'DAKİ HABERİN ÇEVİRİSİ

Guardian Gazetesi'nde 29 Mayıs tarihi itibariye Alexandra Tepesi imzasıyla yayımlanan haberin tam metni şöyle:

Covid-19 krizi kadınları onlarca yıl geriye götürebilir, uzmanlar korkuyor

Hükümet müdahale etmedikçe 50 yıllık ilerleme tersine çevrilebilir


Londra'daki kadınlar 2019'da cinsel şiddete ve ekonomik ayrımcılığa karşı küresel bir protestoya katılıyorlar.
Fotoğraf: Wiktor Szymanowicz / REX / Shutterstock

Uzmanlar, Eşit Ücret Yasasının 50. yıldönümü arifesinde, koronavirüs pandemisinin cinsiyet eşitliği üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu ve kadınları onlarca yıl geriye götürebileceğini söyledi. 

Kadınların ekstra çocuk bakımı ve ev işlerinin yükünü taşıdıkları ve erkeklerden daha fazla sayıda iş kaybettikleri ortaya konulan bir hafta içinde, kampanyacılar, politikacılar ve iş uzmanları hükümetin kalbinde kadın seslerinin eksikliğinin de 50 yılların tersine doğru ilerleme. 

Fawcett Derneği genel müdürü Sam Smethers, “Bence kadınların işyeri eşitliği, hükümet bunu engellemek için müdahale etmedikçe bu krizle onlarca yıl geride kalacak” dedi.

“Erkeklerin geri döndüğü ve kadınların evde kaldığı iki katmanlı bir işyeri olasılığına bakıyoruz. Kadınların işgücüne katılımı konusunda bu kadar ileri gitmemiz 20 yıl sürdü, ancak çözülmesi sadece aylar alabilir. ”

Uzmanlar, pandeminin bir dizi kilit alanda yaşayabileceği uzun vadeli sonuçları hakkında Guardian'a konuştu.

Mali Araştırmalar Enstitüsü ve UCL Eğitim Enstitüsü,  bu hafta annelerin işini kalıcı olarak kaybetme veya işten çıkma olasılıklarının% 47 daha fazla olduğunu ve krizin başlangıcından bu yana% 14'ünün yerinden çıkma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Covid sonrası bir dünyada en çok etkilenmesi beklenen iki sektör, her ikisi de önemli sayıda kadın işçiyi istihdam eden misafirperverlik ve perakendedır.

İngiltere Kadınlar Bütçe Grubu araştırma ve politika başkanı Dr Sara Reis, “Kadınlar bu krize ekonomik dezavantajlı bir konumdan başladı” dedi  . “Kadınların kazançları ve istihdam beklentileri üzerindeki etkinin, sadece cinsiyetler arasındaki ücret farkını değil, mevcut cinsiyet eşitsizliklerini genişleteceğinden endişe duyuyoruz.”

Smethers, esnek çalışma düzenine geçişin bazı çalışan ebeveynler için daha eşit bir oyun alanı yaratabileceğini söyledi. “Geri dönüş yok, cin şişeden çıktı,” dedi.

Ancak   TUC genel sekreteri Frances O'Grady, 10 vakıftan sadece bir tanesinin evden çalışabildiğini ve düşük kazançlıların % 69'unun kadın olduğunu gösteren çözüm  derleme verilerine göre, her derde deva değil. “Çalışan kadınlar koronavirüs ile mücadeleye öncülük ettiler, ancak milyonlarca kişi düşük ücretli ve güvensiz işlerde kaldı” dedi. “Kadınların çalışmalarına nasıl değer verdiğimizi ve ödüllendirdiğimizi hesaba katmamız gerekiyor.”

Cinsiyetler arası ücret farkı

Coronavirüs krizi bu yıl dosya cinsiyet ücret farkı verilerine sahip muaf şirketlere hükümeti yönetmiş ve sonuç olarak sadece yarısı göre, yaptığımız  Business in the Community . Toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyası direktörü Charlotte Woodworth, “Pek çok kişinin yasal zorunluluğun ne zaman kaldırıldığını ve kriz sırasında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik endişe verici bir tutum belirtisini görmek hayal kırıklığı yaratıyor” dedi.Eşitlik Vakfının genel müdürü Dr. Wanda Wyporska, veri üretenlerin analizi, boşluğun kapatılmasının yaklaşık 200 yıl alacağını gösteriyor  . “Şüphesiz kadınlar, kesintilerin% 86'sı kadınlara düştüğünde kemer sıkma gibi yaptıkları gibi, bunun yükünü taşıyorlar  ” dedi. “İlerlemeyi sürekli olarak geri iten kümülatif bir etki var.”

Annelik ayrımcılığı

Bazı hamile  sağlık çalışanları kriz sırasında çalışmaya zorlandığını söylerken, diğerleri işten çıkarıldığından şikayet ediyorlar  . Pregnant Then Screwed'in kurucusu Joeli Brearley,  yılda 54.000 kadının zaten işini kaybettiği ayrımcılıktaki artıştan korkuyor.

“Kriz dönemlerinde, işverenler geleneksel çalışma yöntemlerine dönme eğilimindedir. Hamilelik bir yük olarak kabul edilirken, annelerin dikkati dağılmış ve daha az bağlı olarak görülüyor ”dedi. “Bu kriz sırasında hamile kadınlar için istihdam haklarında ciddi bir erozyon görüyoruz ve daha iyi hale gelmeden çok daha kötüye gidecek. ''

Çocuk bakımı

Uzmanlar ayrıca bir çocuk bakım krizini tahmin ediyor ve Fawcett Derneği 150.000 tedarikçinin işten çıkabileceğini tahmin ediyor.

Erken Yıllar İttifakı genel müdürü Neil Leitch, çocuk bakım iş gücünün% 97'sinin kadın olduğu göz önüne alındığında, bunun çift vuruş olma riski taşıdığını söyledi  . “İlk yıllar sektörü, yıllarca yetersiz hükümet fonundan sonra zaten ağızdan ağza işlemektedir” dedi. "Korku, birçok sağlayıcının kapılarını kalıcı olarak kapatmasıdır."

Ulusal İstatistik Ofisi'nden yapılan yeni araştırmaya göre,  erkekler  her gün kadınlardan bir saatten daha az ücretsiz iş yapıyorlar, ancak sorumluluklarını artırıyorlar.

Red Plate  danışmanlığının genel müdürü Suzy Levy, bu dönüştürücü olabilir  . “İlk kez evden çalışan erkekler için Covid-19 onlara hayatın nasıl olabileceğine dair bir tat verdi” dedi. “Aslında çocuklarını görüyorlar ve daha önce sahip olduklarının kaybını anlıyorlar.”Kadınlara ve kızlara karşı şiddet

Raporlar, dünya genelindeki kilitlenmelerin kadınlara yönelik şiddette büyük bir artışla sonuçlandığını gösteriyor  . Refuge İngiltere'de ulusal içi istismar bir yardım hattı, bir etti  10 kat artış  son iki hafta içinde kendi web sitesinde yapılan ziyaretlerin ve cevap kurtulan üçte ikisi  Kadın Yardım anketine  Nisan ayında şiddet yönetiminde tırmanmaya söyledi karantina.

Buna karşılık hükümet , ev içi istismar hizmetleri için 27 milyon £ acil yardım fonu da dahil olmak üzere savunmasız kişileri destekleyecek 67 milyon £ açıkladı  . "Gerçekten hoş ve gerçek bir fark yaratacak, ama ihtiyacımız olan miktar değil," diyen Sektöre sadece İngiltere'de yılda 393 milyon sterlin gerektirdiğini tahmin eden Kadın Yardımı'nın politika lideri Lucy Hadley  .

Kadına Yönelik Şiddete Son  Koalisyonu direktörü Sarah Green, aile içi şiddete odaklanmanın olumlu yankılara yol açabileceğini söyledi  . “Bu, hepimizin birbirimize karşı güçlü bir miras olacak bir sorumluluğu olduğu konusunda daha büyük bir anlayışa yol açarsa” dedi.

Bu haftaki Kadın ve Eşitlikler Seçim Komitesi'nin Muhafazakâr Başkanı Caroline Johnson'un Boris Johnson irtibat komisyonu ızgarası, başbakana krizle mücadele eden kilit ekipte cinsiyet dengesinin ne olması gerektiğini sordu. “Bu, telaffuz edecek kadar yetkin olmadığım bir soru,” diye yanıtladı. Nokes, rakamın% 50 olması gerektiğini önerdi.

“Hükümetin tepesinde kadınların seslerini duymadığımız konusunda ciddi endişelerim var” dedi. “Çok kritik bir andayız ve erkekler daha fazla sayıda ölürken, çok uzun bir süre boyunca muhtemelen daha olumsuz etkilenen kadınlar olma riski taşıyor.”

Fakat gelecek, kadın hakları koalisyonu Yüzüncü Yıl Eylem Grubu'nun toplayıcısı ve Emmeline Pankhurst'in büyük torunu Helen Pankhurst'un  henüz yazılmadığını söylüyor. “Bazen bu büyük değişimler gerçekten olumlu olabilir” dedi. “Geriye gideceğimiz çok gerçek bir tehlike var, ancak yeterli ses ve kolektif taleplerle sıfırlama ve yeniden kalibrasyon olabilir. Umut çok önemlidir. ”

Üye OlÜye Girişi