Danıştay'dan TSK'da başörtüsü kararı

 

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, yürütmenin durdurulması talebini reddetti.Daire, iptal istemini daha sonra esastan görüşerek karara bağlayacak.

06.12.2018
Yazı Boyutu:  
Milli Savunma Bakanlığınca 2017'de yapılan düzenleme ile kadın personelin başörtüsü takmasının önü açılmıştı.

Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP) ise bu düzenlemeyi getiren, Milli Savunma Bakanlığı’nın Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Davalı Milli Savunma Bakanlığı, düzenlemenin dini inanç ve ibadet hürriyetini güvence altına alarak, kadın personele istemesi halinde belirli şekil ve şartlar altında başını kapatma özgürlüğü tanındığı yönünde savunma gönderdi.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 2. Dairesi, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Dairenin bir üyesi karşı oy kullandı.

Ajanslar, yönetmeliğin iptal istemiyle ilgili esas incelemesinin ise sürdüğünü belirtiyor. Danıştay 2. Dairesi, esas incelemesinin ardından yönetmeliğin iptal edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak.

İptal istemiyle ilgili daireye düşünce gönderen Danıştay Savcısı da yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara katılmayan bir üyenin karşı oy gerekçeleri doğrultusunda görüş bildirdi.

Savcının görüşünde, devlet memurlarının dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerektiği, bu şekildeki bir düzenlemenin, Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi’ varlığını korudukça, hukuken kabul edilemeyeceği belirtiliyor.

Üye OlÜye Girişi