Devlet konut üretimine soyundu

 

Yeni kabine yapısında Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı nın kurulmasının devletin açıkça müteahhitliğe soyunduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

08.07.2011
Yazı Boyutu:  

CEREN DİLEKÇİ/ İSTANBUL

Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan ın, “ustalık kabinesi” olarak nitelediği yeni kabinedevlet.jpg yapısında oluşturulacak 6 yeni bakanlıklardan biri olan Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları nın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Bakanlık, imar, çevre, yapı konularından sorumlu olacak Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığı nın kurulması kimi çevrelerce olumlu olarak nitelendirilirken, kimi çevrelerce haksız rekabetin yaygınlaştırılarak devlet politikası haline getirileceği yönünde yorumlara neden oldu.

Eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ın Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirilmesinin de devletin açıkça müteahhitliğe soyunduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

KİBARCA KENDİ MÜTEAHHİTLERİNE VERİYORLAR

Baykan Yönetim Kurulu Başkanı ve İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Fahrettin Baykan, eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar ın Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirilmesini olumlu bulmadığını ve devletin açıkça müteahhitliğe soyunduğunu söyledi.

Bayraktar ın "Bu dönemde fakir fukaraya daha fazla ev vermek için çalışacağız. Bunlar 20-25 yıl vadeli olacak. Yeni evlenenlere 25 yıl vadeyle ev vereceğiz" sözlerinde gerçeklik payı olmadığını kaydeden Baykan, TOKİ nin 586 adet daireden 86 tanesini dar gelirliye yaptığını belirtti. Geriye kalan 500-600 dairenin orta ve üst dereceli insanlara satıldığını dile getiren Baykan, devletin müteahhitlik yapmasına karşı olduğunu söyledi. TOKİ nin İnegöl de 680 daire yaptığını, dairelerde kullanılan çivilerin dahi İnegöl den satın alınmayarak Ankara dan getirildiğini kaydeden Baykan, Ankara da müteahhitlerin adamlarının İnegöl de çalıştığını ve İnegöl ün zarar ettiğini sözlerine ekledi. Hükümetin TOKİ eliyle daireler yapmasına karşı olduğunun altını çizen Baykan,  şu anda ikinci etabın konuşulduğunu, şiddetle karşı çıktıklarını bildirdi. Baykan, İnegöl içerisinde müteahhit bina yapmak istediğinde 3 kat verildiğini, aynı binayı hükümet yapmak istediğinde ise 5 kat verildiğini belirterek açıkça ayrımcılık yapıldığının altını çizdi. Yeni yapılacak hastane ihalesinin 5 katlı olarak TOKİ ye verildiğini kaydeden Baykan, Çok kibarca kendi müteahhitlerine veriyorlar dedi.

TOKİ BİZE KARŞI HAKSIZ REKABET YAPIYOR

Manisa Birlik Genel Başkanı  ve Manisa Kent Konseyi Başkanı8__eko__mustafa_pala.jpg Mustafa Pala ise iğneden ipliğe özelleştirilen bir ülkede devletin konut üretimine soyunmasının yanlış olduğunu belirtti. TOKİ nin Erzurum için yaptığı projeyi Manisa da uyguladığını belirten Pala, haksız rekabet yaratıldığının altını çizdi. Pala, TOKİ nin arsayı çok ucuza alarak, her istediğini özgürce yaptığını ve yeni kurulan bakanlıkla birlikte bunu yaygınlaştırarak devlet politikası haline getireceklerini söyledi.

Kooperatifçi olarak yaratılan haksız rekabeti yanlış bulduğunu dile getiren Pala, devletin dilinde kooperatifçilik söyleminin olmadığını ve kooperatiflerin hızla azalarak yeni kooperatiflerin kurulmadığını belirtti. TOKİ modelinin konut üretmek için değil konut üretimine destek vermek için kurulduğunu söyleyen Pala, devlet desteğinin azalmış olmasının kooperatiflerin işlerini zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

ÇEVRECİLİK İLE ŞEHİRCİLİK DENGESİ İYİ KURULMALI

Türkiye’de ilk defa seçim beyannamesinde gayrimenkul gelişim bazlı olgular yer aldığını kaydeden İnanlar Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, Türkiye’nin gayrimenkul konusunda şimdiye kadar geride kalındığını belirtti. Başbakan ın Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı’nı kurarak bu konuyu yakın takibe alınmasını öngördüğünü dile getirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ı yeni yöntemleri uygulamasından dolayı hayranlıkla izlediklerini dile getiren İnan, TOKİ deki hızı Bakanlık ta da göreceklerini söyledi.

Çevreciliğin korumacı olduğunu, şehirciliğin ise operasyonel olduğunu dile getiren İnan, iki kavramın çarpışmadan uygulanmasının önemine değinerek dengenin iyi kurulması gerektiğini belirtti. İnan, Bakanlığın altında çevre ve şehircilik konularından ayrı ayrı sorumlu 2 bakan yardımcısının dengeyi sağlayabileceğini söyledi.

İnan, TOKİ nin çok hızlı ve başarılı uygulamalarıyla birlikte vizyoner yaklaşım, marka değerinin oluşturulması, estetik, sanatsal yapıların imar edilmesi konusunda da gelişmesi gerektiğine değindi.

Vizyoner, markayı ön plana çıkaran, bölgeye değer katan projeler gerçekleştirilmesini ve bu konuda da mimarların, şehircilerin, çevrecilerin destek vermesini dilediğini belirten İnan, İnanlar olarak yurtdışından finasmanının sağlanarak yurt içinde yapılacak şehirlere katkıda bulunulmasına, projelerin gerçekleştirilmesini yavaşlatan negatif ortamın kaldırılarak sivil toplumun yapılandırılmasına, şehircilikle ilgili her türlü organizasyonun kurulmasına, projelendirilmesine, kontrol ve denetimlerinin yapılması konusunda hizmet vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

TMMOB UN YETKİLERİ DARALTILDI

TMMOB (Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği) tarafından yapılan açıklamada ise, yeni kurulan Çevre ve  Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimlerin planlama ve denetim yetkilerinin ellerinden alındığı ve merkezi idareye devredildiği bildirildi. Çevre ve şehircilik Bakanlığının birleştirilmesi ile "kentsel ve kırsal rant" üzerindeki sermaye birikim sürecinin hızlandırılmak istendiğinin altı çizildi. Çevre mevzuatının değiştirilmesi ile kıyı alanları, orman ve mera dışına çıkarılan alanlar ve gece-kondu bölgelerinin rant paylaşımına açık hale getirildiği belirtilirken finans merkezleri ve benzeri özel proje alanları ile özel yapım gerektiren yapılaşmalar ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak uygulamaların 644 sayılı kararname ile Bakanlığın yetkisine devredilerek yerel yönetimler ve meslek odalarından gelen engellemelerle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı söylendi.

645 sayılı kararname ile kurulan Orman veSu İşleri Bakanlığı eli ile ormanlık alanların, su kaynakları başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginliklerin piyasalaştırılması ve talan edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

TMMOB‘ne bağlı odaların hak, yetki ve görevlerinin kararname ile bakanlık bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü‘ne devredildiği dile getirilirken anayasaya ve yetki yasasına aykırı bu devir ile demokratik işleyişin tüm usul ve esaslarının çiğnendiği kaydedildi.

 Hukuki açıdan olduğu kadar siyasal etik ve demokrasi anlayışı açısından sorunlu olduğu belirtilen düzenlemelerle doğal varlıkların piyasalaştırılması ve rant uğruna elden çıkarılmasının önünde en büyük engel olarak görülen TMMOB un işlevsizleştirilmeye ve teslim alınmaya çalışıldığı dile getirildi.


Üye OlÜye Girişi