DİSK: İşten çıkarmalar yasaklansın, fatura ödemeleri ertelensin

 

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Çok ciddi bir işsizlik dalgası tehlikesine karşı salgın riski devam ettiği sürece bireysel ve toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır" dedi.

23.03.2020
Yazı Boyutu:  
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu,  koronavirüsle mücadelenin köklü kamusal tedbirleri gerektirdiğine dikkat çekti.  Çerkezoğlu halkın sağlığının ve çalışanların iş ve aş güvencesinin sağlanması için işsizlik fonunda biriken 131 milyar liranın, krizde işini ve aşını kaybedenler için ayrılmasını, halk sağlığını tehdit edecek gelir kayıplarının önlenmesini istedi. Çerkezoğlu bu arada hükümetin hazırlık yaptığı 658 bin kamu çalışanına kısa çalışma sistemi getirilmesini ve ceza infaz yasasında yapılacak düzenlemeleri de desteklediği ifade etti.

FOx TV'de  bu sabah İmail küçakkaya'nın Çalar saat programına konuk olan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu,  "Halk iş, aş ve can derdindeyken hükümetin hazırladığı paketin  içeriği yanlıştır, eksiktir, hatalıdır. Bilime, akla, hukuka uygun değildir.Toplantıya DİSK, TTB, KESK ve diğer sağlık meslek örgütleri ile sağlık sendikalarının çağrılmamış olması Hükümet’in koronavirüs ile mücadelede dahi ayrımcı ve tarafgir bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir. Hükümet süreci tek adam zihniyeti ile şeffaf olmayan bir anlayışla yürütmeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım hatalıdır. Koronavirüsle mücadele hep birlikte başarılabilecek bir mücadeledir ve halkın sağlığından daha kıymetli bir şey yoktur" dedi.

DİSK'in korona virüsün yaratacağı sosyal tahribatla mücadele için bugüne kadar çok sayıda önlem  açıkladığını dile  getiren Çerkezoğlu, çalışanların sağlığının korunması ve salgının yaratacağı sosyal tahribatı önlemek için yaptıkları cağrının, önerilerin toplumda geniş yankı bulmasına karşın  Hükümetin sınıfsal tercihleriyle ve ideolojik saplantılarıyla önerilerini görmezden  geldiğini söyledi.

"Altını çizerek ifade etmek isteriz ki; kaynağı ve amacı belirsiz, hedefleri yanlış ve ilgisiz olan 17 Nisan'da Hükümetin açıkladığı 100 milyar liralık paket, salgının kapsamlı etkilerini öngörmeyen ve hatta salgından fırsat yaratmaya ve günü kurtarmaya odaklı sakat bir anlayışla hazırlanmıştır" diyen Çerkezoğlu, Koronavirüsle mücadele köklü kamusal tedbirleri gerektirmektedir. Halkın sağlığının ve çalışanların iş ve aş güvencesinin sağlanması için aşağıdaki önlemler acilen alınmasını önerdi:

  • Çok ciddi bir işsizlik dalgası tehlikesine karşı salgın riski devam ettiği sürece bireysel ve toplu işten çıkarmalar yasaklanmalıdır.
  • İşten çıkarmalar ve ücretsiz izinler yerine ücretli izin uygulamasına gidilmeli ve işçilerin ve çalışanların temel yaşam giderlerini sağlayacak gelirleri garanti altına alınmalıdır. 100 milyarTL’lik paket ile milyonlarca çalışana aylarca gelir güvencesi sağlanabileceği bilinmelidir.
  • Koronavirüs döneminde işyerleri kapanan işçilerin iş akdi sona erdirilmesin, bunun yerine işsizlik sigortası fonu, devlet ve işveren desteği ile gelirleri garanti edilsin. Salgını fırsat bilerek esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasına izin verilmemelidir.
  • Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca ertelenmelidir.
  • Mümkün olan işlerde ve işyerlerinde uzaktan çalışmaya geçilmelidir. Zorunlu mal ve hizmetlerin üretilmediği ve virüsten korunma koşullarının sağlanamadığı tüm işyerlerinde çalışanlar en az 14 gün boyunca ücretli izne çıkarılmalıdır. Çalışan ebeveynlerden birine ve risk grubunda olanlar ile 60 yaş üstü çalışanlara kamuda ve özel sektörde acil ücretli izin verilmelidir.
  • En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çekilmelidir. Koronavirüsle mücadele döneminde bu miktara 1000 TL destek eklenmelidir.
  • Koronavirüsle mücadele kamu hizmetlerini geliştirme, sağlık hizmetlerinde ve eğitimde özelleştirmeleri durdurma ve kamusallaştırma yönünde bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.  Çok geç kalmadan işçiler ve emekçileri merkez alan kamusal ve halkçı önlemler alınmalı, köklü sosyal devlet uygulamalarına geçilmelidir. (Kazete Haber Merkezi)


Üye OlÜye Girişi