DİSK ve Türk-İş, bugün 81 ilde kıdem tazminatı için sokağa çıkıyor

 

MHP destekli Erdoğan Hükümeti'nin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi karşısında, Türk-İş ve Disk'e bağlı sendikaların üyeleri 81 ilde fabrikalarda çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

29.06.2020
Yazı Boyutu:  
Türk-İş ve DİSK’e bağlı işçiler, hükümetin kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimi karşısında bugün yurt genelinde eylemlere başlatacak. İki Büyük işçi konfederasyonunun gerçekleştireceği eylemler arasında 81 ilde açıklama yapılması,  fabrikalarda düzenlemesi ve Türk-İş'in 1.5 milyon el ilanı dağıtması gibi etkinlikler yer alıyor.

Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda eylemlerin ilk adımı olarak bugün 81 ilde Türkİş bölge ve il temsilcileri ile şube başkanları ve yöneticileri, işyeri temsilcileri ve işçilerin katılımıyla basın toplantıları düzenlenecek.

Açıklamalar Türk-İş temsilciliklerinde, saat 11.00’de yapılacak. Türk-İş, temsilciliklerine gönderdiği yazıda açıklamalara geniş katılım olmasını istedi. Türk-İş’in kararı doğrultusunda ayrıca sendika binalarına, arabalara, işyerlerine, evlere “kıdem tazminatına dokunulamayacağına” yönelik posterler asılacak.

Türk-İş, 81 ilde 1.5 milyona yakın el ilanı da dağıtarak, yapılmak istenilen değişikliği herkese anlatacak.

DİSK, 81 İLDE FABRİKALARDA KIDEM TAZMİNATI İLE İLGİLİ SONUÇ BİLDİRGESİNİ OKUYACAK

DİSK de Başkanlar Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda bugün tüm işyerlerinde eyleme çıkacaklarını bildirdi. Bu kapsamda DİSK Başkanlar Kurulu’nun kıdem tazminatına ilişkin açıkladığı sonuç bildirgesi bugün 81 ilde ve DİSK’in örgütlü olduğu işyerlerinde işçilerin de katılımı ile okunacak. DİSK yöneticileri, bölge ve işyeri temsilcileri tüm ülkede fabrikalarda, işyerlerinde etkinliklere katılarak açıklama yapacak.

CHP milletvekiliyken Meclis’te verdiği önerge ile kıdem tazminatının işverenlerin sorumluluğunda olduğunun yasaya eklenmesini sağlayan Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Engin Ünsal, 1974 yılında işverenlerin yük olarak gördükleri kıdemden kurtulmak ve kolayca işçi çıkarmak icin kıdem tazminatını sigorta şirketlerine sigorta ettirmeye başladıklarını anımsattı.

‘ŞAHSİ BORÇ’

Oysa kıdem tazminatının işveren için şahsi bir borç olduğuna işaret eden Ünsal, “Bu nedenle 1475 sayılı eski İş Yasası’nın bugün yürürlükte olan 14. maddesine şu fıkranın eklenmesini sağladım: ‘Kıdem tazminatından doğan sorumluluğu işveren şahıslara veya sigorta şirketlerine sigorta ettiremez.’ Bu hüküm varken kıdem tazminatı sorumluluğu başka bir kuruma veya fona devredilemez. İşverenin sorumluluğunda devam eder” dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Ünsal, hükümetin 25 yaş altı ile 50 yaş üstüne “belirli süreli iş sözleşmesi” getirerek kıdem ve ihbar tazminatını ortadan kaldırma hazırlığı ile ilgili de şunları söyledi: “Belirli süreli sözleşme iş güvencesini yok edecektir. AKP hükümeti yarattığı ekonomik krizin bedelini kıdem tazminatı ve belirli süreli sözleşmeler yolu ile işçiye ödetmek istiyor. İşçiler genellikle iki tür sözleşmeyle istihdam edilirler. Belirli ve belirsiz süreli sözleşmeler. Belirsiz süreli sözleşmeler 4857 sayılı İş Yasası’nın 18- 21 maddelerinde düzenlenen güvencelere sahiptir ama AKP arabuluculuk kurumunu bir dava şartı haline getirerek işçinin güvencesini önemli ölçüde azaltmıştır. Belirli süreli sözleşmelerde işçiler belirsiz süreli sözleşmelerin güvencelerinin hiçbirinden yararlanamazlar.”

Ünsal, belirli süreli sözleşmenin süresi sonunda kendiliğinden sona erdiğini, bu nedenle de işçinin kıdem, ihbar tazminatını talep edemeyeceğine dikkat çekti.

Ünsal, “Çalışma Bakanlığı müfettişleri ve sendikalar işyerlerinde sözleşme ile yapılan iş örtüşmesini hiç denetlemedikleri için belirli süreli sözleşmeleri işverenler yaygın olarak kullanmakta ve işçinin iş güvencesini ve parasal haklarını tamamen yok etmektedirler” dedi.

Ünsal, 3 işçi konfederasyonunun bu konularda ortak eylem sergilemeleri gerektiğini belirterek, “Ortak eylem sergileyemezlerse kapitalist krizin bedelini işçilere ödetmiş olacaklardır” değerlendirmesini yaptı.

Üye OlÜye Girişi