Dul kadının soyadı zaferi

 

14.12.2010
Yazı Boyutu:  

Yargıtay, kocasının ölümünün ardından başka bir erkekle beraber olduğu iddia edilen kadının, ölen kocasının soyadından mahrum bırakılması istemiyle açılan davayı kabul eden yerel mahkeme kararını bozdu.

Davacı S.P., oğlu T.P.’nin ölmesi üzerine gelini Y.P.’nin başka bir erkekle gayri resmi ilişki yaşadığını ve ölen kocasından maaş aldığını ileri sürerek, davalının soyadlarını kullanmasının önlenmesi ve bu soyadın nüfustan silinmesi için dava açtı. Yerel mahkeme, kadının P. olan soyadını kullanmasının önlenmesine, kaydı kapatılarak baba hanesine dönülmesine hükmetti. Bunun üzerine Y.P. kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18’inci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, şöyle dedi:

“Kocası ölen kadın, yeniden evlenmedikçe ölen kocasının aile kütüğünde kalır ve kocasının soyadını taşımaya devam eder.

‘Kendisi isterse olur’

Ancak yazılı istemde bulunması durumunda bekarlık hanesine dönerek, bekarlık soyadını alıp kapanmış nüfus kaydı açılabilir. Kocası ölen kadın, kendi istemiyle bekarlık soyadını almadıkça veya haklı nedenlere dayanarak soyadının değiştirilmesini isteyip bu yolda mahkemece karar verilmiş olmadıkça, ölen kocasının soyadını taşımayı sürdürür.”


Üye OlÜye Girişi