Emire hakkında boşanma kararı verilmeden malların eşit paylaşımını yüce mahkeme adil bulmadı

 

Kadınların umudu,mevzuata takıldı

4.04.2002
Yazı Boyutu:  
Anayasa Mahkemesi, yeni Medeni Yasanın yürürlüğe girmesinden önce evlenen kadınların, boşanmaları durumunda mal paylaşımında aleyhlerine uygulama getiren hükümlerinin iptali için yapılan başvuruyu usulden reddetti.

Anayasa Mahkemesi, bu sabahki toplantısında, ızmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden gelen söz konusu iptal başvurusunun ilk incelemesini yaptı. Yerel mahkeme, Türk Medeni Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un söz konusu 10. Maddesinin iptali istemişti. Ancak Yüksek Mahkeme, “iptali istenen yasa hükmünün yerel mahkemenin gördüğü davada uygulanacak kural olmadığı” gerekçesiyle talebi usulden reddetti. Bu ret kararı esastan verilmediği için, benzeri bir iptal başvurusunun da aynı akibeti paylaşacağı anlamına gelmiyor.

Tuncelili 5 çocuk annesi Emire Cenan’ın evlilikleri boyunca tüm malları üstüne geçiren 41 yıllık kocası Hüseyin Cenan hakkında açtığı, evlilik süresince edinilmiş malların eşit paylaşımı ile ilgili davaya bakan ızmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıcı Salih Dirik, konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Yerel mahkemenin başvuru kararının gerekçesinde, iptali istenen maddede, "Eşler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimi seçmedikleri takdirde bu tarihten geçerli olmak üzere yasal mal rejimini seçmiş sayılırlar"
hükmünün bulunduğu anımsatıldı. Kararda, eşlerin, evlendikleri tarihten itibaren Türk Medeni Kanunu'nun edinilmiş mallarla ilgili hükümlerinden yararlanması için evli kadınların kocalarını 2003 yılına kadar notere götürerek sözleşme yapmaları gerektiği vurgulandı.

17 milyon kadını ilgilendiren iptal başvurusu kararı şöyleydi:

"Aksi takdirde eşler hangi tarihte evlenmiş olurlarsa olsunlar, 1.1.2002 tarihinden sonra edinilmiş
mallarla ilgili Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerinden yararlanacaklardır. Türkiye şartlarında kadının kocasını notere götürüp sözleşme yapması mümkün değildir. Bu da edinilmiş mallarla ilgili olarak koca lehine bir düzenleme yaratmaktadır. Yani koca evliliğin ilk kurulduğu tarihten
itibaren edinilmiş olan mallarla ilgili olarak kendi lehine doğmuş olan ve üzerine geçmiş olan mallardan kadının 1.1.2002 tarihine kadar yararlanması mümkün değildir. Bu durum 1.1.2002 tarihine kadar koca lehine aşırı menfaat sağlamaktadır. Bu şekilde Türkiye'de bulunan 17 milyon kadın mağdur edilmiş olmaktadır. Bunun hiçbir şekilde telafisi mümkün değildir."


<

Üye OlÜye Girişi