Grup Yorum'dan Valiliğe dava

 

Konseri Yasaklanan Grup Yorum İstanbul Valiliği'ni dava etti

9.04.2015
Yazı Boyutu:  

 

İstanbul Valiliğinin "infial uyandırabileceği, kitlesel/toplumsal tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklinde duyumlar alındığı" için yasakladığı Grup Yorum konseri için yürütmenin durdurulması davası açıldı.

 

Bianet'den Ayşe Söylemez'in haberine göre, Grup Yorum, Bakırköy’de düzenleyeceği konserden dört gün önce etkinliği “kamu güvenliği ve esenliğinin bozulabileceği” gerekçesiyle yasaklayan İstanbul Valiliğinin kararına karşı İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Grup üyeleri konserin yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı’na bu sabah sahne kurmak ve hazırlık yapmak için gittiklerinde polis engeliyle karşılaşınca valilikle irtibat kurduğunda, “konserin yasaklandığını” öğrendiler. Valiliğin 15342297-492-20103 sayılı yasaklanma kararı da ellerine öğleden sonra ulaştı.

Yasak kararının ardından Bakırköy’deki konser alanında toplanan Grup Yorum basın açıklaması yaptı. Gruptan Caner Bozkurt “Biz bu konseri yine yapacağız. 12 Nisan Pazar günü burada olacağız. Grup Yorum olarak, her ne olursa olsun bu konseri gerçekleştireceğiz" dedi.

VALİLİK: DUYUM ALDIK

Vali Yardımcısı Aziz Mercan imzalı kararı şöyle:

“…bahse konu etkinliğin toplumun tepkisine yol açarak infial uyandırabileceği, kitlesel/toplumsal tepki ve provokatif eylemlere mahal verebileceği şeklinde duyumlar alındığı anlaşılmıştır.”

“Bu bağlamda, Grup Yorum’un sahne alacağı ücretsiz halk konserinin, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesinde yer alan ‘Vali il sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır… C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğinin kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin kamu esenliğinin sağlanmasını ve önleyici kolluk yetkisi ödev ve görevlerindendir’ Hükmü gereğince ilimizdeki huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliği ve esenliğinin bozulmaması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi uyarınca düzenlenmesi uygun görülmemiştir.”

'TÜM YASAL İŞLEMLER YAPILDI'

Halkın Hukuk Bürosu Avukatı Özgür Yılmaz’ın bugün yasak kararının ardından mahkemeye verdiği dilekçe sonucu 2015/736 sayılı yürütmeyi durdurma davası açıldı. Dava dilekçesinde yasak kararının kanuna aykırı olduğu belirtildi:

“12 Nisan 2015’te yapılacak konser için müvekkil, birçok sanatçıyla anlaşmış, ses düzeni ve diğer masrafları yapmıştır. Bu tarihten sonra mahkemece verilecek yürütmeyi durdurma kararı fiilen bir anlam ifade etmeyecek ve müvekkil zarara uğrayacaktır.”

“Yürütmeyi durdurma talebimiz konusunda, mahkemece takdir edilecek menfi veya müspet kararın ivedilikle verilmesi, davanın esası açısından da hayati öneme sahiptir. Ortada kanunlara rağmen yapılmaya çalışılan bir işlem vardır.

Dilekçede, tüm yasal işlemlerin yerine getirildiği de ifade edildi:

“Bakırköy Belediyesi’nin 6 Nisan tarihli cevabında ‘Alanının kullanılması yönünde geçmiş yıllarda olduğu gibi belediyemiz açısından bir sakınca bulunmamaktadır” diyerek yer tahsisi yaptı. aynı gün valiliğin ilgili birimlerine de başvuru yapıldı ve her türlü yasal işlem tamamlandı.”

Ancak grup üyelerine bu sabah konseri yapamayacakları söylendi. Avukat Yılmaz, “Daha önce aynı alanda dört defa gerçekleştirilen Grup Yorum konserlerinde herhangi bir yasaklama olmadığını ve hiçbir olay çıkmadığını” belirterek yürütmenin iptalini istedi. 

 

 


Üye OlÜye Girişi